Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/anar.2020.23.703366   IUP :10.26650/anar.2020.23.703366    Tam Metin (PDF)

Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında

Emre ErdanBarış Gür

Bu çalışmada Kocakale Tepe (Tisna)’da 2018 yılı arkeolojik yüzey araştırması sırasında keşfedilen bir sunu çanağı içerisinde yer alan çift ağızlı balta betimlemeleri tanıtılmıştır. Beyaz renkli tüften oluşan ana kaya üzerine oluşturulan sunu çukurunda birbirinden farklı boyutlarda toplam 10 adet kazıma çizgilerle oluşturulmuş çift ağızlı balta/kelebek motifleri tespit edilmiştir. Çift ağızlı baltalar Ege Dünyası’nda Tunç Çağı’ndan beri ele geçerken, önemli bir dinsel sembol olduğu anlaşılmaktadır. Girit’teki Minos kültüründen itibaren hem bir adak objesi hem de kurban baltası olarak kullanılırken, ikonografide de farklı dinsel objeler üzerinde betimlenmektedir. Sonrasında Geç Tunç Çağı’nda Miken kültüründe de aynı özelliğini sürdürmüştür. Tunç Çağı’nda Ege Dünyası’ndaki bu yoğun kullanımın ardından çift ağızlı baltalar tekrar Klasik dönemde ikonografide görülmeye başlamıştır. Zeus Labraundos’un simgesi olarak karşımıza çıkan çift ağızlı baltalar Karia Bölgesi’nde Hekatomnid hanedanı sikkeleri üzerinde betimlenmiştir. Plutarkhos’un aktardığına göre çift ağızlı balta kültünün Karia’ya Lydia topraklarından gelmiştir. Alan ve yakın çevresinde herhangi bir kazı çalışması yapılmadan Kocakale Tepe sunu çukuru ile ilgili keskin bir yorumda bulunmak mümkün değildir. Yine de Kocakale Tepe’deki basamaklı anıtın, Sarıkale Tepe’deki kutsal alan / tapınağın ve Karahayıt’taki açık hava kutsal alanının Tisna’daki ana tanrıça kültüyle ilişkili olabilecek yönü dikkat çekicidir. Özellikle benzer kelebek motiflerinin Gordion’daki varlığı Frig kültürünün etkisini de düşündürmektedir. Diğer taraftan Zeus Labraundos kültünün Arkaik-Klasik Dönemlerde Batı Anadolu kıyılarındaki varlığı da göz ardı edilmemelidir.

DOI :10.26650/anar.2020.23.703366   IUP :10.26650/anar.2020.23.703366    Tam Metin (PDF)

About the Double-Axe (Labrys) / Butterfly Symbols in an Offering Pit in Tisna

Emre ErdanBarış Gür

In this study, double-axe/butterfly depictions in an offering pit discovered during the 2018 archaeological survey at Kocakale Tepe (Tisna) are introduced. The doubleaxe/ butterfly motifs with a total of 10 scraping lines in different sizes were identified in the pit formed on the bedrock made up of white colored tuff. While double-axes have been observed in the Aegean World since the Bronze Age, it is understood to be an important religious symbol. Since the Minoan culture in Crete, it has been used both as a votive object and a sacrifice axe, and is depicted on different religious objects in iconography. Later, it continued its same feature in the Mycenaean culture during the Late Bronze Age. After this intense use in the Aegean World during the Bronze Age, double axes began to appear in iconography again in the Classical period. Double-axes, which are the symbols of Zeus Labraundos, are depicted on the coins of the Hekatomnid dynasty in the Caria Region. According to Plutarch, the double-axe cult came to Caria from the lands of Lydia. It is not possible to make a sharp comment about the Kocakale Tepe offering pit without any excavation in the area and its vicinity. However, it is noteworthy that the stepped monument in Kocakale Tepe, a possible Acropolis Sanctuary in Sarıkale Tepe, and the open-air sanctuary in Karahayıt may be related to the Mother Goddess cult in Tisna. Especially the existence of similar butterfly motifs in Gordion suggests the effect of Phrygian culture. On the other hand, the existence of the Zeus Labraundos cult on the West Anatolian coasts in the Archaic-Classical Periods should not be ignored.

Anahtar Kelimeler: Double-AxeTisnaOffering PitSymbol

PDF Görünüm

Referanslar

 • Alexiou, S. (1991). Minos Uygarlığı. (E. Tül Tulunay, Çev. ). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. google scholar
 • Anabolu, M. U. (1995). Zeus Labraundos ve Apollon Lairbenos’un Simgesi Olarak Labrys. Arkeoloji Dergisi 3, 225-226. google scholar
 • Ashton, R. H. J. (2004). Kaunos, not Miletos or Mylasa. The Numismatic Chronicle, 164, 33-46. google scholar
 • Ateş, G. (2014). Pergamon’da Doğa ve Kült: Ana Tanrıça İnancı ve Doğal Kutsal Alanlar / Nature and Cult in Pergamon: Meter Worship and Natural Sanctuaries. In F. Pirson, A. Scholl (Eds.), Anadolu’da Hellenistik google scholar
 • Bir Başkent: Pergamon / A Hellenistic Capital in Anatolia (pp. 422-437). İstanbul. google scholar
 • Burrell, B. (2004). Neokoroi: Greek Cities and Roman Emperors. Leiden-Boston, Holland-USA: Brill. google scholar
 • Buxton, R. (2010). The Significance (or Insignificance) of Blackness in Mythological Names. In M. Christopoulos, E. D. Karakantza, O. Levaniouk (Eds.), Light and darkness in ancient Greek myth and religion (pp.3-13). Lanham, USA: Lexington Books. google scholar
 • Castleden, R. (1993). Minoans Life in Bronze Age Crete. London-New York, UK-USA: Routledge. google scholar
 • Erdan, E. (2019). Tisna I: İlk Araştırmalar ve Gözlemler. İstanbul. google scholar
 • Erdoğan, A. (2008). Phokaia İncir Adası Kaya Kutsal Alanı ve Bakkheion. III. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2004. Ankara: 109-126. google scholar
 • Evans, A. J. (1901). Mycenaean Tree and Pillar Cult and Its Mediterranean Relations. The Journal of Hellenic Studies, 21, 99-204. google scholar
 • Evans, A. (1921). The Palace of Minos at Knossos: Volume I The Neolithic and Early and Middle Minoan Ages. London, UK: Macmillan. google scholar
 • Evans, A. (1935). The Palace of Minos at Knossos: Volume IV: Part I. London, UK: Macmillan. google scholar
 • Furumark, A. (1972). Mycenaean Pottery: Analysis and Classification. Stockholm, Sweden: Swedish Institute at Athens. google scholar
 • Graham, J. W. (1972). The Palaces of Crete. New Jersey, USA: Princeton University Press. google scholar
 • Haysom, M. (2010). The Double-Axe: A Contextual Approach to the Understanding of a Cretan Symbol in the Neopalatial Period. Oxford Journal of Archaeology, 29(1), 35-55. google scholar
 • Hood, S. (1987). Mason’s marks in the Palaces. In R. Hagg & N. Marinatos (Eds.), The Function of the Minoan Palaces (pp. 205-212). Stockholm, Sweden: Paul Aströms Förlag. google scholar
 • Hooker, J. T. (1994). Linear B: An Introduction. Bristol, UK: Bristol Classical Press. google scholar
 • Kouremenos, A. (2016). The double axe (Xâ0puç) in Roman Crete and beyond: the iconography of a multi-faceted symbol. In J. E. Francis, A. Kouremenos (Eds.), Roman Crete: New Perspectives (pp. 43-58). Oxford, UK: Oxbow Books. google scholar
 • MacGillivray, J. A. (2009). The Minoan Double Axe Goddess and Her Astral Realm. In N. Ch. Stampolidis. A. Kanta & A. Giannikouri (Eds.), Athanasia: The Earthly, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze Age and the Early Iron Age (pp. 115-126). Rhodes, International Archaeological Conference. google scholar
 • Marinatos, N. (1993). Minoan Religion: Ritual, Image, and Symbol. Columbia, USA: University of South Carolina Press. google scholar
 • Marinatos, N. (2010). Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine. Champaign, USA: Urbana-Chicago-Springfield. google scholar
 • Marinatos, N. (2013). Minoan Religion. In R. M. Salzman & M. A. Sweeney (Eds.), Cambridge History of Religions in Ancient World (pp. 237-255). Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Marinatos, N. (2017). Religious Interaction between Egypt and the Aegean in the Second Millenium BCE. In P. P. Creasman & R.H. Wilkinson (Eds.), Pharaoh’s Land and Beyond: Ancient Egypt and Its Neighbors (pp. 229-237). Oxford, UK: Oxford University Press. google scholar
 • Meadows, A. R. (2005). The Administration of the Achaemenid Empire. In J. Curtis & N. Tallis (Eds.), Forgotten Empire: The World ofAncient Persia (pp. 181-209). London, UK: The British Museum Press. google scholar
 • Morricone, Coo Scavi e scoperte nel “ Serraglio ‘‘ e in localita minori (1935-1943), Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, vol. 50-51, 1972-73 (1975), 139-396. google scholar
 • Mylonas, G. (1962). Three Late Mycenaean Knives. American Journal of Archaeology, 66(4), 406-408. google scholar
 • Nikolaidou, M. (1999). A Symbolic Perspective on Protopalatial Ideologies and Administration: Formulatic Uses of Religious Imagery, Meletemata: Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as He Enters his 65th Year (AEGAEUM 20), P. B. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur, W.D. Niemeier (eds.), Liege, 1999, 555-560. google scholar
 • Nikolaidou, M. (2016). Materialised Myth and Ritualised Realities: Religious Symbolism on Minoan Pottery, Metaphysis: Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 15th International Aegean Conference, Vienna, Institute for Oriental and European Archaeology, Aegean and Anatolia Department, Austrian Academy of Sciences and Institute of Classical Archaeology, University of Vienna 22-25 April 2014, E Alram-Stern, F Blakolmer, S Deger-Jalkotzy, R Laffineur, J. Weilhartner (eds.), Leuven-Liege, 2016, 97-108. google scholar
 • Nilsson, M. P. (1971). The Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion. New York, NY: Biblo & Tannen Publishers. google scholar
 • Özyiğit, Ö. (1998). 1996 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları. 19. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, 763-794. google scholar
 • Özyiğit, Ö. (2003). Recent Work at Phokaia ın the Light of Akurgal’s Excavations. Anadolu / Anatolia, 25, 109-127. google scholar
 • Plutarkhos, Plutarch’s Moralia IV with an English Translation by F. C. Babbitt, London, 1962. google scholar
 • Popham, M. (2004). An east Cretan Late Minoan IA vase at Knossos. British School at Athens Studies, 12, 253-256. google scholar
 • Roller, L. E. (2009). Incised Drawings from Early Phrygian Gordion: Gordion Special Studies IV (Vol. 130). University of Pennsylvania Press. google scholar
 • Ünal, E. (2009). Greek, Roman, Byzantine, Medieval and Islamic Coins from the Excavations at Kyme, Aiolis. 1951-1954. The Numismatic Chronicle, 169, 407-423. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Erdan, E., & Gür, B. (2020). Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında. Anadolu Araştırmaları, 0(23), 71-89. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.703366


AMA

Erdan E, Gür B. Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında. Anadolu Araştırmaları. 2020;0(23):71-89. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.703366


ABNT

Erdan, E.; Gür, B. Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında. Anadolu Araştırmaları, [Publisher Location], v. 0, n. 23, p. 71-89, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Erdan, Emre, and Barış Gür. 2020. “Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında.” Anadolu Araştırmaları 0, no. 23: 71-89. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.703366


Chicago: Humanities Style

Erdan, Emre, and Barış Gür. Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında.” Anadolu Araştırmaları 0, no. 23 (Jul. 2024): 71-89. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.703366


Harvard: Australian Style

Erdan, E & Gür, B 2020, 'Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında', Anadolu Araştırmaları, vol. 0, no. 23, pp. 71-89, viewed 23 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.703366


Harvard: Author-Date Style

Erdan, E. and Gür, B. (2020) ‘Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında’, Anadolu Araştırmaları, 0(23), pp. 71-89. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.703366 (23 Jul. 2024).


MLA

Erdan, Emre, and Barış Gür. Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında.” Anadolu Araştırmaları, vol. 0, no. 23, 2020, pp. 71-89. [Database Container], https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.703366


Vancouver

Erdan E, Gür B. Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında. Anadolu Araştırmaları [Internet]. 23 Jul. 2024 [cited 23 Jul. 2024];0(23):71-89. Available from: https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.703366 doi: 10.26650/anar.2020.23.703366


ISNAD

Erdan, Emre - Gür, Barış. Tisna’da Bir Sunu Çukuru İçerisinde Bulunan Çift Ağızlı Balta (Labrys)/Kelebek Sembolleri Hakkında”. Anadolu Araştırmaları 0/23 (Jul. 2024): 71-89. https://doi.org/10.26650/anar.2020.23.703366ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim13.03.2020
Kabul08.01.2021
Çevrimiçi Yayınlanma17.02.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.