SAYI 23, 2020


Karaçay/Pazarcık Fırtına Tanrısı Steli

Sardes: Tarih, Mimarlık ve Şehircilik

Köşkdağı Gömü Alanı Mezar Tipleri ve Buluntuları

Karia’daki Attouda’nın Şehir Sikkeleri

SAYI 232020

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.