SAYI 26, 2022


A Syrian Bottle from Acemhöyük

A Group of Gems with Isis-Tyche Depictions from Ankara

A New Tomb from Hadrianopolis in Paphlagonia

Burhan Varkıvanç Profesör’ü Anlayarak Anmak

Alexandru Avram (1956-2021)

Prof. Marc Waelkens Anısına

SAYI 262022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.