SAYI 27, 2022


Tire ve Kartal Dağı’ndaki Yeni Tespitler

Eskiçağ’da Tapınak Köleleri: Hierodouloi / Hetairai

Tekirdağ’da Yeni Keşfedilen Bir Kale; Karakaya Kalesi

Elli Yıllık Bir Arkeoloji Öyküsü: Hacılar

Jürgen Borchhardt 25.2.1936 - 26.7.2021


SAYI 272022

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.