Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2023.72.0002   IUP :10.26650/annales.2023.72.0002    Tam Metin (PDF)

Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?

Esra Cenkci

The convocation of members’ meetings is regulated explicitly in article 617 of TCC. Accordingly, the managing directors convene the members’ meetings (TCC 617/1). Provisions regarding the corporations on the convocation also apply to limited liability companies by analogy (TCC 617/3). Therefore, if there is more than one director, the convocation decision is made in accordance with the decision-making principles of the board (TCC 624/3). On the other hand, according to article 624/2 of TCC, “The chairman or sole managing director is also authorized to make all explanations and announcements, unless a decision is taken in a different direction at the members’ meeting or a different regulation is foreseen in the articles of incorporation, as in the case of convocation and the conduct of members’ meeting.” The present study discusses whether the chairman is entitled by article 624/2 of TCC to make a convocation decision. If not, what are the scope and the nature of power given to the chairman by this provision? Moreover, it is also discussed whether the chairman can be entitled to decide on convocation with the articles of incorporation in the context of the delegation of power and the principles of mandatory provisions.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akbay D, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Limited Ortaklık Genel Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Esasları (Vedat 2010). google scholar
 • Alışkan M, Limited Şirket (Tarihçe, Niteliği) (Legal 2013). google scholar
 • Arslanlı H and Domaniç H, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C. III: Sermayesi Paya Bölünmüş Komandit Şirketler (TTK M.475-484), Limited Şirketler (TTK m. 503-556) (Temel 1989). google scholar
 • Ayhan R, Çağlar H and Özdamar M, Şirketler Hukuku Genel Esaslar (4th edn, Yetkin 2022). google scholar
 • Aytuğar B, Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz (On İki Levha 2019). google scholar
 • Bahtiyar M and Hamamcıoğlu E, Yeni TTK’ye Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları (Beta 2014). google scholar
 • Bahtiyar M, ‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Dili ile Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi’ (2005) (61) TBB Dergisi 47-106. google scholar
 • Coştan H, ‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hükümlerine Göre Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Özel Hak Sahiplerinin Korunması’ BATİDER (2008) 24(3) 403-431. google scholar
 • Çamoğlu E, Limited Ortaklıklar Hukukunun Temel İlkeleri (Vedat 2020). google scholar
 • Çamoğlu E, in Reha Poroy, Ünal Tekinalp and Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar Hukuku II (14th edn, Vedat 2019). google scholar
 • Çebi H, Limited Şirketler Hukuku (Adalet 2019). google scholar
 • Çeker M, in Sami Karahan (ed), Şirketler Hukuku (1st edn, Mimoza 2012). google scholar
 • Çelik F Ş, Kırca İ and Manavgat Ç, Anonim Şirketler Hukuku, C. I (Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu) (BTHAE 2013). google scholar
 • Dedeağaç E, Uygulamalı Limited Şirketler Hukuku (Seçkin 2020). google scholar
 • Eriş G, Ticari İşletme ve Şirketler, C.III (3rd edn, Seçkin 2017). google scholar
 • Forstmoser P, Meier-Hayoz A and Nobel P, Schweizerisches Aktienrecht (Stämpfli 1996). google scholar
 • Gasser U, Eggenberger C and Staeuber R, in Jolanda Kren Kostkiewicz, Stephen Wolf, Marc Amstutz and Roland Frankhauser (eds), OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht (3rd edn, Orell Füssli 2016). google scholar
 • Gülerci A F, ‘Limited Şirketlerde Ortaklara Veto Hakkı Tanınması’ LHD (2020) 18(211) 30513084. google scholar
 • Hamamcıoğlu E, Aile Tipi Limited Şirketlerde Şirket Sözleşmesi (Yetkin 2022). google scholar
 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin Türk Ticaret Kanununa İlişkin Kararları 2015-2016 (On İki Levha 2018). google scholar
 • Karasu R, Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi (2nd edn, Yetkin 2015). google scholar
 • Karaahmetoğlu İ Ö, Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin Yorumlanması (Adalet 2021). google scholar
 • Kaya M İ, ‘Limited Şirkette Müdürler Kurulunun Oluşumu ve İşleyişi’ (2014) 22(1) SÜHFD 61100. google scholar
 • Kendigelen A, Yeni Türk Ticaret Kanunu (Değişiklikler, Yenilikler, İlk Tespitler) (2nd edn, On İki Levha 2012). google scholar
 • Kendigelen A, in Abuzer Kendigelen and İsmail Kırca, Şirketler Hukuku C.III: Sermayesi Paylara Bölünmüş, [Paylı] Komandit Şirket ile Limited Şirket (On İki Levha 2022) (b). google scholar
 • Kırca İ, in Abuzer Kendigelen and İsmail Kırca, Şirketler Hukuku C.III: Sermayesi Paylara Bölünmüş, [Paylı] Komandit Şirket ile Limited Şirket (On İki Levha 2022). google scholar
 • Kratz B, in Vito Roberto and Hans Rudolf Trüeb (eds), GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere - Bucheffectengesetz Art. 772-1186 OR und BEG (3rd edn, Schulthess 2016). google scholar
 • Moroğlu E, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü (9th edn, On İki Levha 2020) (a). google scholar
 • Moroğlu E, ‘Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun Daveti Merasimine Aykırılığın Yaptırımı ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Uygulaması’ in Erdoğan Moroğlu (ed), Makaleler (On İki Levha 2010) 549-563. google scholar
 • Noack U, in Ulrich Noack, Wolfgang Servatius and Ulrich Haas (eds), GmbH-Gesetz, (23rd edn, C H Beck 2022). google scholar
 • Schenker F, in Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt and Rolf Watter (eds), Basler Kommentar Obligationenrecht II: Art. 530-964 OR, Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH (Helbing Lichtenhahn 2012). google scholar
 • Poroy R, Tekinalp Ü and Çamoğlu E, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku (10th edn, Arıkan 2005). google scholar
 • Poroy R, Tekinalp Ü and Çamoğlu E, Ortaklıklar Hukuku I (15th edn, Vedat 2021). google scholar
 • Pulaşlı H, Şirketler Hukuku Şerhi, C. II (2nd edn, Adalet 2015). google scholar
 • Schmidt M C and Nachtwey J, in Ulrich Prinz and Norbert Winkeljohann (eds), Beck’sche Handbuch der GmbH (6th edn, C H Beck 2021). google scholar
 • Seeling R O and Zwickel M, ‘Typische Fehlerquellen bei der Vorbereitung und Durchführung der Gesellschafterversammlung einer GmbH’ (2009) DStR 1097-1104. google scholar
 • Siffert R, Fischer M P and Petrin M, in Baker & McKenzie (eds), Gmbh-Recht, Revidiertes Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Art.772-827 OR) (Stämpfli 2008). google scholar
 • Şener O H, Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku (Seçkin 2017). google scholar
 • Şener O H, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku (3rd edn, Seçkin 2017). google scholar
 • Tekinalp Ü, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (4th edn, İstanbul 2015). google scholar
 • Tekinalp Ü, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (5th edn, Vedat 2020). google scholar
 • Tekinalp Ü, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları (2nd edn, Vedat 2011). google scholar
 • Truffer R and Dubs D, in Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt and Rolf Watter (eds), Basler Kommentar Obligationenrecht II: Art. 530-964 OR, Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH (Helbing Lichtenhahn 2012). google scholar
 • Trüeb H R, in Vito Roberto, Hans Rudolf Trüeb (eds), GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere - Bucheffektengesetz Art. 772-1186 OR und BEG (3rd edn, Schulthess 2016). google scholar
 • Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlük, sozluk.gov.tr. google scholar
 • Uysal E, Anonim Ortaklıklarda İmtiyazlı Paylar (2nd edn, On İki Levha 2018). google scholar
 • Ülkü M F, ‘Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması (Daveti)’ in Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I (Beta 2001) 575-598. google scholar
 • Veziroğlu C, Anonim Ortaklıklar Hukukunda Esas Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları (On İki Levha 2021). google scholar
 • Yıldırım A H, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu (Güncel 2008). google scholar
 • Yıldız Ş, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku (Arıkan 2007). google scholar
 • Wentrup C, in Alexander Gebele and Steffen Scholz (eds), Beck’sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirtschaftsrecht (14th edn, C H Beck 2022). google scholar
 • www.sinerjimevzuat.com.tr google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Cenkci, E. (2023). Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(72), 13-29. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0002


AMA

Cenkci E. Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2023;0(72):13-29. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0002


ABNT

Cenkci, E. Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 72, p. 13-29, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Cenkci, Esra,. 2023. “Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 72: 13-29. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0002


Chicago: Humanities Style

Cenkci, Esra,. Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 72 (Mar. 2024): 13-29. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0002


Harvard: Australian Style

Cenkci, E 2023, 'Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 72, pp. 13-29, viewed 5 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0002


Harvard: Author-Date Style

Cenkci, E. (2023) ‘Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(72), pp. 13-29. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0002 (5 Mar. 2024).


MLA

Cenkci, Esra,. Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 72, 2023, pp. 13-29. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0002


Vancouver

Cenkci E. Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 5 Mar. 2024 [cited 5 Mar. 2024];0(72):13-29. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0002 doi: 10.26650/annales.2023.72.0002


ISNAD

Cenkci, Esra. Can the Chairman of Managing Directors at a Limited Liability Company Convene the Members’ Meeting?”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/72 (Mar. 2024): 13-29. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0002ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim22.07.2022
Kabul19.12.2022
Çevrimiçi Yayınlanma15.03.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.