Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2023.72.0001   IUP :10.26650/annales.2023.72.0001    Tam Metin (PDF)

Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests

İmge Hazal Yılmaz Tekin

A person’s name distinguishes them from others and makes them unique. Due to its importance, the principle of the invariance of the name has been accepted as a rule in the Turkish Civil Code No. 4721 (TCC). However, a person can request the change of a name that they do not identify with from the court, only on the basis of valid reasons, pursuant to TCC art. 27. One of these valid reasons, which is frequently encountered in judicial decisions, is that the person is known by another name in their social life. Despite the fact that they are based on such a valid reason, which is generally accepted in the decisions included in this study, some name change requests of transsexuals were rejected by local courts as the issue was associated with gender reassignment, and the applicant then made individual applications to the Constitutional Court. Regarding these applications, the Constitutional Court decided that the right to respect for private life had been violated. The aim of this study is to examine the name change in light of these two recent decisions of the Constitutional Court.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Akipek JG, Akıntürk T and Ateş Karaman D, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku (Beta 2013). google scholar
 • Ayan M and Ayan N, Kişiler hukuku (Seçkin 2016). google scholar
 • Bakım S, ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Aihm) Kararları Çerçevesinde Cinsiyet Ayrımcılığı’ (2016) 22/3, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 3191-3218. google scholar
 • Büchler A, ‘Art. 30’ (Ed. Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz, Roland Fankhauser) ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, OFK - Orell Füssli Kommentar (Swisslex 2021). google scholar
 • Dural M and Öğüz T, Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku (Filiz 2006). google scholar
 • Erdoğan İ, ‘Şahsiyeti İncitici Soyadı Meselesi’ (1998) 6/1 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 705-712. google scholar
 • Erdoğan İ and Keskin D, Türk Medeni Hukuku (Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku) (Gazi 2019). Güven K, ‘Cinsel Kimlik Üzerinde Hak Kavramı ve Korunması: Transseksüellik ve İnterseksüellik’ (2015) 1/1 Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 133-176. google scholar
 • Helvacı S, Gerçek Kişiler (Legal 2021). google scholar
 • Kudret HA, ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Yasaklanan Ayrımcılık Temeli Olarak Cinsel Yönelim’ (2020) 26/2, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmlaraı Dergisi, 1079-1110. google scholar
 • Özbilen AB, ‘Mahkeme Kararına Dayanmayan Ad ve Soyadı Değişiklikleri (Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici Madde 8 Hükmüne Bir Bakış)’ (2019) 40 TBB Dergisi, 193-220. google scholar
 • Özdemir H, ‘Türk ve İsviçre Medenî Hukukunda Ad Üzerindeki Hak ve Korunması’ (2008) 57/3 AÜHFD, 561- 598. google scholar
 • Özsunay E, Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu (Sulhi Garan Matbaası 1977). google scholar
 • Öztan B, Kişiler Hukuku, Gerçek Kişiler (Yetkin 2021). google scholar
 • Ruhi AC and Ruhi C, Nüfus Davaları (Seçkin 2017). google scholar
 • Sacker FJ, ‘BGB § 12 I-XII’ (Ed. Claudia Schubert) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 1, Allgemeiner Teil §§1-240 (C. H. Beck, 2021). google scholar
 • Serozan R, Medeni Hukuk, Genel Bölüm/ Kişiler Hukuku (Vedat 2013). google scholar
 • Steadman S, ‘ ‘That Name is Dead To Me’: Reforming Name Change Laws To Protect Transgender And Nonbinary Youth’ (2021) 55/1 University of Michigan Journal of Law Reform 1-44. google scholar
 • Turan Başara G, ‘Türk Medeni Kanunu’nun 40’ıncı Maddesi Kapsamında Cinsiyet Değişikliği ve Hukukî Sonuçları’ (2012) 103 TBB Dergisi 245-266. google scholar
 • Will MR and Öztan B, ‘Hukukun Sebebiyet Verdiği Bir Acı- Transseksüellerin Hukuku Durumu’ (1993) 43/1 AÜHFD 227-268. google scholar
 • Yılmaz S and Yıldırım A, Medeni Hukuk-I (Başlangıç Hükümleri- Kişiler Hukuku- Aile Hukuku) (Seçkin 2021). google scholar
 • Zeytin Z and Ergün Ö, Türk Medeni Hukuku (Seçkin 2020). google scholar
 • www.lexpera.com.tr google scholar
 • www.karararama.yargitay.gov.tr google scholar
 • www.resmigazete.gov.tr google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yılmaz Tekin, İ.H. (2023). Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(72), 1-12. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0001


AMA

Yılmaz Tekin İ H. Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2023;0(72):1-12. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0001


ABNT

Yılmaz Tekin, İ.H. Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 72, p. 1-12, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Yılmaz Tekin, İmge Hazal,. 2023. “Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 72: 1-12. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0001


Chicago: Humanities Style

Yılmaz Tekin, İmge Hazal,. Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 72 (Jun. 2023): 1-12. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0001


Harvard: Australian Style

Yılmaz Tekin, İH 2023, 'Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 72, pp. 1-12, viewed 7 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0001


Harvard: Author-Date Style

Yılmaz Tekin, İ.H. (2023) ‘Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(72), pp. 1-12. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0001 (7 Jun. 2023).


MLA

Yılmaz Tekin, İmge Hazal,. Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 72, 2023, pp. 1-12. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0001


Vancouver

Yılmaz Tekin İH. Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 7 Jun. 2023 [cited 7 Jun. 2023];0(72):1-12. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0001 doi: 10.26650/annales.2023.72.0001


ISNAD

Yılmaz Tekin, İmgeHazal. Evaluation of the Turkish Constitutional Court’s Decisions Regarding Transsexuals’ Individual Applications Following the Rejection of Their Name Change Requests”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/72 (Jun. 2023): 1-12. https://doi.org/10.26650/annales.2023.72.0001ZAMAN ÇİZELGESİ


Kabul15.01.2023
Çevrimiçi Yayınlanma27.02.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.