Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2022.71.0016   IUP :10.26650/annales.2022.71.0016    Tam Metin (PDF)

Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?

Elif Beyza Akkanat Öztürk

Unfair terms regulation is aimed at protecting consumers from differences in negotiation power and information asymmetry between the consumer and the entrepreneur. However, the unfair terms regulations serve not only for the protection of consumers but also the protection of competition between entrepreneurs so as to prevent unfair competition. Hence, based on the regulation the use of terms contrary to the rule of good faith may constitute unfair competition (TCC Art.55/1/f.). Nevertheless, the legal consequences of unfair terms and unfair competition regulations are different. This study analyses the effect of the use of unfair terms on the claims based on unfair competition. The decision of the Berlin District Court on 16 January 2018 regarding Facebook’s terms of use has been selected as a reference to answer to the question . Thereby, the interaction of different protection mechanisms is demonstrated. The decision is analysed not in terms of data protection law, but in terms of the assessments regarding whether the use of unfair terms constitutes unfair competition. The court assessed the terms of use for conformity with the provisions of BGB §§305-310 and decided whether the provision of services based on terms of use containing unfair terms constitutes unfair competition. This case, filed by a consumer organisation to protect the interests of consumers, has been chosen deliberately. It is aimed at emphasising the significance of the collective action in consumer protection. Evaluating the protection mechanisms as a holistic approach will ensure a more effective protection of both the consumer and competition.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Antalya OG and Doğancı ED, “Genel İşlem Koşullarında Saydamlık Kuralının, Bunun TBK m. 20 vd.’daki Görünümlerinin ve TTK m. 55 f. 1 f ile TBK m. 20 vd.’nın Birlikte Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi”, 2018 24(2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 823-860. google scholar
 • Atamer Y, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi, (2. Bası, Beta 2001). google scholar
 • Aydın R, “Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar (TKHK m. 5)”, 2016 11(1) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 83-123. google scholar
 • Baş E, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulu Kavramı ve İçerik Denetimi”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, (Filiz 2013) 276-306. google scholar
 • Beck Online (https://beck-online.beck.de/Home) google scholar
 • LG Berlin (Zivilkammer 16), Urteil vom 16.01.2018-16 O 341/15, BeckRS 2018, 1060, BeckOnline-10.08.2022 (“Facebook”). google scholar
 • Axel Metzger, “Verbraucherschutz bei der Bereitstellung digitaler Produkte Zur Durchsetzung der §§ 327-327u BGB”, in Antje G. I. Tölle, Jörg Benedict, Harald Koch, Stephan Klawitter, Christoph G. Paulus, Friedrich Preetz (eds.) Selbstbestimmung: Freiheit und Grenzen-Festschrift für Reinhard Singer zum 70. Geburtstag, (Berliner Wissenschafts-Verlag 2021) 431-443. google scholar
 • Statista GmbH, “Ranking der größten Social Networks und Messenger nach der Anzahl der Nutzer im Januar 2022”, Date of Access 08 November 2022. google scholar
 • Stoffels M, AGB-Rechts (4. Auflage, C.H. Beck 2021). google scholar
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1828&from=EN Date of Access 08 December 2022. google scholar
 • https://www.tessian.com/blog/biggest-gdpr-fines-2020/ , Date of Access 08 November 2022. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Akkanat Öztürk, E.B. (2022). Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(71), 41-49. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0016


AMA

Akkanat Öztürk E B. Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2022;0(71):41-49. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0016


ABNT

Akkanat Öztürk, E.B. Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 71, p. 41-49, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Akkanat Öztürk, Elif Beyza,. 2022. “Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 71: 41-49. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0016


Chicago: Humanities Style

Akkanat Öztürk, Elif Beyza,. Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 71 (Jun. 2023): 41-49. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0016


Harvard: Australian Style

Akkanat Öztürk, EB 2022, 'Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 71, pp. 41-49, viewed 9 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0016


Harvard: Author-Date Style

Akkanat Öztürk, E.B. (2022) ‘Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(71), pp. 41-49. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0016 (9 Jun. 2023).


MLA

Akkanat Öztürk, Elif Beyza,. Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 71, 2022, pp. 41-49. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0016


Vancouver

Akkanat Öztürk EB. Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 9 Jun. 2023 [cited 9 Jun. 2023];0(71):41-49. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0016 doi: 10.26650/annales.2022.71.0016


ISNAD

Akkanat Öztürk, ElifBeyza. Facebook Decision of the Berlin District Court: Does the use of Unfair Terms Constitute Unfair Competition?”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/71 (Jun. 2023): 41-49. https://doi.org/10.26650/annales.2022.71.0016ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim01.12.2022
Kabul18.12.2022
Çevrimiçi Yayınlanma06.02.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.