Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2018.67.0008   IUP :10.26650/annales.2018.67.0008    Tam Metin (PDF)

Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi

Nafiye Yücedağ

24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 gün ve 29677 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, temelde, 95/46/AT sayılı Yönerge’yi esas almıştır. 95/46/AT sayılı Yönerge ise, 2016/679/AB sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte her iki düzenleme ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesine ilişkin benzer kurallar getirmektedir. Öte yandan, ilgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerin alenileştirilmiş olması da dâhil olmak üzere genel hukuka uygunluk sebepleri açısından, Kanun’da, Yönerge’den farklı düzenlenmiş hususlar da bulunmaktadır. Bu çalışmada kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmesi hukuka uygunluk sebebi, Kanun’un amacına uygun olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve İsviçre Hukuku düzenlemeleri karşılaştırmalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasına yol gösterici olması için incelenmiştir. 

DOI :10.26650/annales.2018.67.0008   IUP :10.26650/annales.2018.67.0008    Tam Metin (PDF)

Processing Data Made Public by the Data Subject under Swiss, European Union and Turkish Laws

Nafiye Yücedağ

The Law on the Protection of Personal Data numbered 6698 which was accepted on 24 March 2016 and was published on the Official Gazette dated 7 April 2016 and numbered 2967 is an adoption of the 95/46/EC Directive. The 95/46/ EC Directive was repealed by the 2016/679/EU General Data Protection Regulation. However both regulations provide similar rules in regard to the processing of data made public by the data subject. In the Law on the Protection of Personal Data some provisions related to general justification grounds, one of which is the data made public by the data subject, differ with respect to those under European Union Law. In this study, the regulation on making data public by the data subject as a ground of justification has been evaluated in line with the aim of the Law on the Protection of Personal Data. In addition, European Union and Swiss Laws have been examined from a comparative perspective in order to shed light on the interpretation of the Law on the Protection of Personal Data. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Albers Marion/ Veit Raoul-Darius, Beck‘scher Online-Kommentar Datenschutzrecht, 29. Edition, Wolff, Heinrich Amadeus/Brink Stefan, München, 2018 (“BeckOK DatenschutzR/ Albers/Veit DS-GVO”). google scholar
 • Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the data controller under Article 7 of Directive 95/46/EC. Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 2/2017 on data processing at work. google scholar
 • Aşıkoğlu Şehriban İpek, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:5, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018. google scholar
 • Başalp Nilgün, Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Yetkin Yayınları, Ankara, 2004. google scholar
 • Dülger Murat Volkan, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Hukuk Akademisi Yayıncılık, İstanbul, 2019. google scholar
 • Gómez-Arostegui, Tomás, “Defining Private Life Under the European Convention on Human Rights by Referring to Reasonable Expectations”, California Western International Law Journal, Vol. 35 (2005) No. 2, pp. 153 – 202. google scholar
 • Kampert David, Europäische Datenschutzgrundverordnung, ed. Sydow Gernot, 2. Auflage, Nomos Verlagsgesellschaft, 2018 (“Sydow/Kampert”). google scholar
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6698 Sayılı Kanunda Yer Alan Terimler, (https://www.kvkk. gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/7452edd6-9ce1-4988-9cfc-95b3758fbd1b.pdf) google scholar
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanuna İlişkin Uygulama Rehberi, (https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/0517c528-a43d-49f5-b1eb33dc666cb938.pdf). google scholar
 • Küzeci Elif, Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Kitapevi, Ankara, 2019. google scholar
 • Petri Thomas, Datenschutzrecht, DSGVO mit BDSG, ed. Simitis Spiros/Hornung Geritt/ Döhmann Indra Spiecker, Datenschutzrecht, DSGVO mit BDSG, Nomos Verlag, 2019 (“Simitis/Hornung/ Spiecker/Petri”). google scholar
 • Rampini Corrado, Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, ed. Vogt Nedim Peter/Maurer-Lambrou Urs, 3. Auflage, Basel, 2014 (“BSK DSG/Rampini”). google scholar
 • Rosenthal David / Jöhri Yvonne, Handkommentar zum Datenschutzgesetz sowie weiteren, ausgewählten Bestimmungen, Schulthess Juristische Medien AG, 2008. google scholar
 • Schiff Alexander, DSGVO Datenschutz - Grundverordnung Kommentar Ehmann Eugen/Selmayr Martin, C.H. Beck, 2018 (“Ehmann/Selmayr/Schiff DS-GVO”). google scholar
 • Schulz Sebastian, DS-GVO – Datenschutzgrundverordnung VO (EU) 2016/679 – Kommentar, ed.Gola, Peter, 2. Aufl. 2018 (“Gola DS-GVO/Schulz”). google scholar
 • Sedat Erdem Aydın, AİHM İçtihatları Bağlamında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015. google scholar
 • Spindler Gerald/Dalby Lukas, Recht der elektronischen Medien, ed. Spindler Gerald/Schuster Fabian, 4. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2019 (“Spindler/Schuster Elektron. Medien/ Spindler/Dalby DS-GVO”). google scholar
 • Taştan Furkan Güven, Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017. google scholar
 • Ulusan İlhan, Medeni Hukukta Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesi ve Uygulama Alanı, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012. google scholar
 • Wermelinger Amédéo, Datenschutzgesetz, ed. Baeriswyl, Bruno / Pärli, Kurt, Stämpflis Handkommentar, 2015. google scholar
 • Weichert Thilo, Datenschutz-Grundverordnung Kommentar, ed. Kühling, Jürgen / Buchner, Benedikt , 2. Auflage, München 2018 (“Kühling/Buchner/Weichert DS-GVO”). google scholar
 • Wullschleger Marc, Die Durchsetzung des Urheberrechts im Internet, SMI - Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht Band/Nr. 101, Stämpfli Verlag AG, Bern, 2015. google scholar
 • Wermelinger Amédéo, Datenschutzgesetz, ed. Baeriswyl Bruno / Pärli Kurt, Stämpflis Handkommentar, 2015. google scholar
 • Yücedağ Nafiye, “The Protection of IP Addresses in Peer-To-Peer (P2P) Networks”, 13th International Conference on Internet, Law & Politics “Managing Risk in the Digital Society”, Huygens Editorial, 2017, pp. 342-357 (http://www.huygens.es/ebooks/IDP_2017.pdf) (“The Protection of IP Addresses in Peer-To-Peer (P2P) Networks”). google scholar
 • Yücedağ, Nafiye, “Medeni Hukuk Açısından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Uygulama Alanı Ve Genel Hukuka Uygunluk Sebepleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Nr.75, Y. 2018, pp.765-789 (“Medeni Hukuk Açısından”). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yücedağ, N. (2018). Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(67), 125-140. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0008


AMA

Yücedağ N. Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2018;0(67):125-140. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0008


ABNT

Yücedağ, N. Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 67, p. 125-140, 2018.


Chicago: Author-Date Style

Yücedağ, Nafiye,. 2018. “Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 67: 125-140. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0008


Chicago: Humanities Style

Yücedağ, Nafiye,. Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 67 (Aug. 2022): 125-140. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0008


Harvard: Australian Style

Yücedağ, N 2018, 'Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 67, pp. 125-140, viewed 17 Aug. 2022, https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0008


Harvard: Author-Date Style

Yücedağ, N. (2018) ‘Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(67), pp. 125-140. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0008 (17 Aug. 2022).


MLA

Yücedağ, Nafiye,. Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 67, 2018, pp. 125-140. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0008


Vancouver

Yücedağ N. Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 17 Aug. 2022 [cited 17 Aug. 2022];0(67):125-140. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0008 doi: 10.26650/annales.2018.67.0008


ISNAD

Yücedağ, Nafiye. Isviçre, Avrupa Birliği ve Türk Hukuklarına Göre Ilgili Kişi Tarafından Kamuya Sunulmuş Verinin Işlenmesi”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/67 (Aug. 2022): 125-140. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0008ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim01.10.2019
Kabul16.10.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.