Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2018.67.0006   IUP :10.26650/annales.2018.67.0006    Tam Metin (PDF)

Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler

İsmail Cem Soykan

Bu makale, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan temsilci markası hükümlerini ve anılan hükümlere dayalı talepleri incelemek amacıyla kaleme alınmıştır. Makalede öncelikle temsilci markası hükümlerinin ortak özneleri açıklanmış, takiben bu hükümlerin istisnai özelliklerine değinilmiştir. Bunlardan sonra, temsilci markası hükümlerinin uygulanması için varlığı gereken ortak şartlar incelenmiştir. Ortak şartlara ilişkin incelemenin ardından, temsilci markası hükümlerine dayalı talepler açıklanmıştır. Son olarak, bu taleplerin süreye bağlılıkları ve kötüniyetli tescil konuları ele alınmıştır. 

DOI :10.26650/annales.2018.67.0006   IUP :10.26650/annales.2018.67.0006    Tam Metin (PDF)

Provisions of the Industrial Property Law Regarding Representative (Agent) Trademarks and Claims Based on Such Provisions

İsmail Cem Soykan

This article has been written to review the provisions of Industrial Property Law Nr. 6769 regarding representative trademarks as well as the claims based on such provisions. The article first describes the common subjects of the provisions on representative trademarks, followed by the exceptional characteristics of the provisions. Afterwards, the common conditions required for implementation of provisions on representative trademarks are reviewed. Following the review of the common conditions, the claims based on provisions regarding representative trademarks are described. Finally, the issues regarding time-dependency of such claims and registration in bad faith are discussed. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Arkan, Sabih: “Yabancı Markaların Türkiye’de Korunması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol. XX, Nr. 1, 1999, pp. 5-17 (Yabancı Marka). google scholar
 • Arkan, Sabih: Marka Hukuku, Vol. I, Ankara 1997 (Marka Vol. I). google scholar
 • Arkan, Sabih: Marka Hukuku, Vol. II, Ankara 1998 (Marka Vol. II). Bauer, Florian: Die Agentenmarke Rechtsfragen des internationalen Vertriebs von Markenwaren, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz Vol. 27, Köln Berlin Bonn München 1972. google scholar
 • Berlit, Wolfgang: Markenrecht, 11. Edition, München 2019. Çağlar, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, 2. Edition, Ankara 2015. google scholar
 • Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4. Edition, İstanbul 2018. Fuchs-Wissemann, Georg and others: Markenrecht Vol. I Markengesetz und Markenrecht ausgewählter ausländischer Staaten, 2. Edition, Heidelberg 2009. google scholar
 • Karahan, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya n.d. Karaman, Fatma: Marka Hukukunda Markanın Ülkeselliği İlkesi, Unpublished Master’s Thesis, Marmara University Instıtute of Social Sciences Department Of Law Sub Department of Private Law, İstanbul 2008. google scholar
 • Karan, Hakan/Kılıç, Mehmet: Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004. google scholar
 • Kaya, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006. Lange, Paul: Marken- und Kennzeichenrecht, München 2006. google scholar
 • Noyan, Erdal/Güneş, İlhami: Marka Hukuku, 5. Edition, Ankara 2015. Paslı, Ali: Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, İstanbul 2018. google scholar
 • Paslı, Ali: Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, İstanbul 2014 (Etkiler). google scholar
 • Sekmen, Orhan: Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, 2. Edition, Ankara 2016. google scholar
 • Ströbele, Paul/Hacker, Franz/Kirschneck, Irmgard: Markengesetz Kommentar, 8. Edition, Köln Berlin München 2006. google scholar
 • Tekinalp, Ünal: Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Edition, İstanbul 2012. google scholar
 • Ünal, Alper Tunga: Marka Hukukunda Tescil Engelleri, Unpublished Master’s Thesis, Gazi University Instıtute of Social Sciences Department of Private Law, Ankara 2007. google scholar
 • Uzunallı, Sevilay: “Marka Hukukunda Malların ve/veya Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017, pp. 675-699. google scholar
 • von Schultz, Detlef/von Zumbusch, Ludwig and others: Kommentar zum Markenrecht, 2. Edition, Frankfurt am Main 2007. google scholar
 • Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı Anlam/Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Vol. I, İstanbul 2004 (Vol. I). google scholar
 • Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı Anlam/Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, Vol. II, İstanbul 2004 (Vol. II). google scholar
 • Online Sources google scholar
 • Meckel, Astrid: “Agentenmarke”, <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/agentenmarke- 31838/version-255389>, accessed on 17 July 2019. google scholar
 • Turkish Patent and Trademark Office Trademark Examination Guidelines 2015, www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCCDA8B5C7DAB00.pdf>, accessed on 5 July 2019 (TEG). google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Soykan, İ. (2018). Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(67), 73-107. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0006


AMA

Soykan İ. Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2018;0(67):73-107. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0006


ABNT

Soykan, İ. Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 67, p. 73-107, 2018.


Chicago: Author-Date Style

Soykan, İsmail Cem,. 2018. “Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 67: 73-107. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0006


Chicago: Humanities Style

Soykan, İsmail Cem,. Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 67 (Aug. 2022): 73-107. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0006


Harvard: Australian Style

Soykan, İ 2018, 'Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 67, pp. 73-107, viewed 17 Aug. 2022, https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0006


Harvard: Author-Date Style

Soykan, İ. (2018) ‘Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(67), pp. 73-107. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0006 (17 Aug. 2022).


MLA

Soykan, İsmail Cem,. Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 67, 2018, pp. 73-107. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0006


Vancouver

Soykan İ. Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 17 Aug. 2022 [cited 17 Aug. 2022];0(67):73-107. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0006 doi: 10.26650/annales.2018.67.0006


ISNAD

Soykan, İsmail Cem. Sınai Mülkiyet Kanununun Temsilci Markasına Ilişkin Hükümleri ve Bu Hükümlere Dayalı Talepler”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/67 (Aug. 2022): 73-107. https://doi.org/10.26650/annales.2018.67.0006ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim19.08.2019
Kabul27.08.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.