Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/annales.2021.70.0008   IUP :10.26650/annales.2021.70.0008    Tam Metin (PDF)

Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası

Zora Kızılyürek

Antlaşmaların yorumlanması meselesi karmaşık ve sorunludur. Kesin bir uygulama sağlamak üzere antlaşma hükümlerinin ve şartlarının doğru anlamını tespit etmek için kanunu doğru yorumlamak çok önemlidir. Sonuç olarak, antlaşma yorumlama kuralları hem uygulama aşamasında hem de sonrasında herhangi bir anlaşmazlığın giderilmesinde kritik olan anlaşma hükümlerinin doğru anlamını bulma bakımından önemli bir rol oynamaktadır. VCLT’ye dahil edilen anlaşma yorumlama kurallarının amacı, üye devletler arasındaki anlaşmalara kesinlik ve şeffaflık getirmektir. Bu nedenle, bu makalede, 1969 Viyana Sözleşmesinde belirlenen antlaşma yorumlama kurallarının önemi ve faydası ele alınacaktır. Bu, Viyana antlaşmasının arka planı kısaca dikkate alarak yapılacaktır. Daha sonra olağan anlam, bağlam ve amaç gibi 31-33. maddelerde ortaya konan yorum kuralları incelenecektir. Ek olarak, bu maddelerin yararı, yeterince desteklenen hukuki görüşler ve geniş bir içtihat hukuku kullanımıyla eleştirel bir şekilde analiz edilecektir. Makale, VCLT’nin antlaşma yorumlama kurallarının antlaşmaların yorumlanmasında yararlı olduğunu savunacaktır.

DOI :10.26650/annales.2021.70.0008   IUP :10.26650/annales.2021.70.0008    Tam Metin (PDF)

The Significance And Utility of the Rules of Treaty Interpretation, as Encapsulated in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, for the Purpose of Ascertaining the Meaning of Treaty Provisions

Zora Kızılyürek

The interpretation of treaties is a complicated and problematic question at times. It is vital to interpret the law accurately in order to ascertain the correct meaning of treaty provisions and terms to provide a precise application. Consequently, rules of treaty interpretation play a significant role in purpose of finding distinct meaning of treaty provisions which is critical for both in the implementation stage and in mending any disputes afterwards. The aim of the treaty interpretation rules included in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) is to bring precision and transparency to the agreements between member states. Therefore, in this paper the significance and the utility of the rules of treaty interpretation set in the 1969 Vienna Convention will be considered. This will be done by briefly considering the background of the convention. Then the rules of interpretation laid in article 31-33 such as ordinary meaning, context, purpose and object will be analysed. Additionally, the usefulness of these articles will be critically analysed with adequately supported legal opinions and a broad use of case law. This paper will claim that the rules of treaty interpretation of the VCLT is an extremely important tool in the interpretation of treaties.


PDF Görünüm

Referanslar

 • International Law google scholar
 • The Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) (1969) 1155 UNTS 331; 8 ILM 679; [1974] ATS 2 google scholar
 • Cases google scholar
 • Annual Digest of International Law Cases, 1929-1930, case No. 235. google scholar
 • Arbitral Award of 31 July 1989 (Guinea-Bissau v. Senegal) ICJ (International Court of Justice) google scholar
 • El Greco (Australia) Pty Ltd v Mediterranean Shipping Co SA (2004) 140 FCR 296 google scholar
 • Gabcikovo-Nagymaros [1977] ICJ Rep 7 google scholar
 • Jones v. Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia. Case No. [2006] UKHL 26. google scholar
 • Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, 13 December 1999, ICJ Reports (1999) 1045. google scholar
 • Koowarta v Bjelke-Petersen (1982) 153 CLR 168 google scholar
 • Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) 1994/2 google scholar
 • Minister for Immigration & Ethnic Affairs v Teoh (1995) 183 CLR 273 google scholar
 • Namibia [1970] ICJ Rep 1971 16 google scholar
 • Navigational and Related Rights [2009] ICJ Rep 213 google scholar
 • Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v United States of America) [2003] ICJ 4 at [41]-[45] google scholar
 • Plaintiff M70/2011/Plaintiff M106 of 2011 v Minister for Immigration and Citizenship google scholar
 • Soering v United Kingdom 161 Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1989) google scholar
 • The Island of Palmas Case (Scott, Hague Court Reports 2d 83 (1932) google scholar
 • WTO Appellate Body EC - Customs Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts WT/DS269/ AB/R (2005) google scholar
 • Books google scholar
 • Orakhelashvili A, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law (Oxford University Press, 2008). google scholar
 • De Casadevante Romani, C.F. Sovereignty and Interpretation of Inter- national Norms. (Springer, 2007). google scholar
 • I. Brownlie, Principles of Public International Law (6th edn, 2003), at 602. google scholar
 • Van Damme, I. Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body. (Oxford University Press, 2009). google scholar
 • Lenaerts K, Interpretation and the Court of Justice: A Basis for Comparative Reflection (The International Lawyer, 2007) google scholar
 • Lo, C., Treaty Interpretation Under the Vienna Convention On The Law Of Treaties A New Round Of Codification. (Springer Nature, 2017) google scholar
 • R. Jennings, ‘General Course on Principles of International Law’ (1967) google scholar
 • Kolb, R. Interpretation and creation of international law. Outline of a Modern Legal Hermeneutics for Public International Law. (Bruylant, 2006). google scholar
 • Linderfalk, U. On the Interpretation of Treaties. The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. (Springer, 2007). google scholar
 • Articles google scholar
 • Dörr, Oliver & Schmalenbach, Kirsten. (2012). ‘Article 32. Supplementary means of interpretation’. 10.1007/978-3-642-19291-3_35. google scholar
 • Gerald Fitzmaurice, Vae Victis or Woe to the Negotiator? Your Treaty or Our Interpretation of It, 65 AJIL 358, 370 (1971) google scholar
 • Merrills, J. (1971). Two Approaches to Treaty Interpretation. The Australian Yearbook of International Law Online. 4. 55-82. 10.1163/26660229-004-01-900000005. google scholar
 • Zemanek, K., 2021. Vienna Convention on The Law of Treaties. [online] United Nations Audiovisual Library of International Law, p.2. Available at: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/vclt/vclt-e.pdf google scholar
 • Journals google scholar
 • Bauer P, ‘The Vienna Convention on the Law of Treaties, Encyclopaedia Britannica’, (May 16, 2020), Available at <https://www.britannica.com/topic/Vienna-Convention-on-the-Law-of-Treaties> accessed at 15th December 2020. google scholar
 • Linderfalk U, ‘Is the Hierarchical Structure of Articles 31 and 32 of the Vienna Convention Real or Not?’ Interpreting the Rules of Interpretation (2007) 54 Netherlands international law review 133 google scholar
 • Mbengue M M, ‘Rules of Interpretation (Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties)’ Law Journal, Volume 31, Issue 2, Spring 2016, Pages 388 412 google scholar
 • Sands P, ‘Treaty, Custom and the Cross-fertilization of International Law’, 1 Yale Hum. Rts. & Dev. L.J. (1998). google scholar
 • Sangroula, Yubaraj, ‘International Treaties: Features and Importance from International Law Perspective’ (January 10, 2010). google scholar
 • Pauwelyn, Joost and Elsig, Manfred, ‘The Politics of Treaty Interpretation: Variations and Explanations Across International Tribunals’ (October 3, 2011). google scholar
 • Y Le Bouthillier in Corten/Klein ‘The traditional doctrinal controversy on the use of preparatory work’ (1971) 11 IJIL 39, 3957. google scholar
 • Reports google scholar
 • Third Report of the Special Rapporteur, Sir Humphrey Waldock (Sixteenth Session of the ILC (1964)), Doc. A/CN.4/167 and Add.1-3, ILC Yb. 1964, II, 5, at 60-61 google scholar
 • Fitzmaurice reviews Treaty Interpretation by Richard Gardiner and On the Interpretation of Treaties: The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties by Ulf Linderfalk. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kızılyürek, Z. (2021). Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(70), 243-252. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0008


AMA

Kızılyürek Z. Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2021;0(70):243-252. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0008


ABNT

Kızılyürek, Z. Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 70, p. 243-252, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Kızılyürek, Zora,. 2021. “Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 70: 243-252. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0008


Chicago: Humanities Style

Kızılyürek, Zora,. Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 70 (Jul. 2024): 243-252. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0008


Harvard: Australian Style

Kızılyürek, Z 2021, 'Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 70, pp. 243-252, viewed 24 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0008


Harvard: Author-Date Style

Kızılyürek, Z. (2021) ‘Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(70), pp. 243-252. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0008 (24 Jul. 2024).


MLA

Kızılyürek, Zora,. Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 70, 2021, pp. 243-252. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0008


Vancouver

Kızılyürek Z. Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 24 Jul. 2024 [cited 24 Jul. 2024];0(70):243-252. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0008 doi: 10.26650/annales.2021.70.0008


ISNAD

Kızılyürek, Zora. Antlaşma Hükümlerinin Anlamını Tespit Etmek Amacıyla, 1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde Özetlendiği Şekliyle, Antlaşma Yorumlama Kurallarının Önemi ve Faydası”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/70 (Jul. 2024): 243-252. https://doi.org/10.26650/annales.2021.70.0008ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim07.04.2021
Kabul19.10.2021
Çevrimiçi Yayınlanma31.12.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.