ISSN

0578-9745

E-ISSN

2687-4113

Yayın Aralığı

Yıllık

EditörÖmer EkmekçiHaydar Burak Gemalmaz

Annales de la Faculte de Droit d'İstanbul, 1951 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayınlanan açık erişimli, hakemli, bilimsel bir dergidir. Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, yüksek kalitede makaleler yayınlamayı ve böylece alandaki bilginin birikmesine ve yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, 1951'den bu yana hukuk alanındaki en son gelişmeleri ve değişmeleri inceleyen tanınmış ve uzun süredir hakemli bir akademik dergidir. Derginin yaklaşımı karşılaştırmalı olup, bu doğrultuda sadece Türk iç hukukuna değil, Alman, İsviçre, Fransız, Avrupa Birliği ve Anglo-Amerikan hukukuna ve uluslararası hukukun tüm alanlarına odaklanacaktır. Herhangi bir hukuk sistemi ile ilgili teorik, ampirik, sosyo-yasal, doktriner veya karşılaştırmalı çalışmaları kapsar. Annales'in her baskısı önemli teorik katkılar içerirken, aynı zamanda belirli bir hukuk alanının kültürlerarası uygulaması hakkında bir bilgi birikimi devamıMETRİKLER


38
48
921
921

ABONE OL
İLETİŞİM


Başeditör: Prof. H. Burak Gemalmaz / E-mail: annales@istanbul.edu.tr / Tel: 02124400000

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.