Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/artsanat.2019.12.0004   IUP :10.26650/artsanat.2019.12.0004    Tam Metin (PDF)

Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme

Nesrin Çiçek Akçıl Harmankaya

Çeşme, sebil ve şadırvan gibi su yapılarının inşa edilmesi daima en önemli hayırların başında gelmiştir. Bunlar içinde çeşmeler en yaygın görülen su yapılarındandır. Bir mahallenin, bir sokağın bazen de külliyenin bir parçası olarak cami cemaatinin su ihtiyacını karşılamak üzere bir hayır eseri olarak inşa edilmişlerdir. Mimar Sinan’ın ustalık eseri Edirne Selimiye Camii, kent merkezinde, Kavak Meydanı olarak adlandırılan bir yükseltide eski saray (Saray-ı Atik) alanında inşa edilmiştir. Sultan II. Selim tarafından 1568-1574 yılları arasında inşa edilen yapı küçük bir külliyeyi meydana getirmektedir. Sinan’ın tezkire ve vakfiyeleri ile Dayezâde Mustafa Efendi’nin Selimiye Risale’sinde de bahsedilmeyen, mimarı ve inşa tarihi bilinmeyen Edirne Selimiye Külliyesi duvar çeşmesi çalışma konumuzu oluşturmaktadır. Bu çalışmada Edirne Selimiye Külliyesinin kuzey dış avlu duvarı üzerinde yer alan çeşmesi, mimari özellikleri bakımından ilk kez tanıtılarak, bulunduğu konum, yapı ve inşa dönemi açısından incelenmiştir. Mimar Sinan’ın su yapıları içinde az bilinen çeşmeleri açısından önemi üzerinde durularak, Edirne çeşmeleri ve çeşme mimarisi açısından bir değerlendirmesi yapılmıştır.

DOI :10.26650/artsanat.2019.12.0004   IUP :10.26650/artsanat.2019.12.0004    Tam Metin (PDF)

An Unknown Fountain in the Edirne Selimiye Complex

Nesrin Çiçek Akçıl Harmankaya

Building water structures such as fountains, sebil or a sadirvan has always been an important charitable deed. These were built as works of charity to provide water for a district or street, or for mosque communities as part of a social complex. The Edirne Selimiye Mosque, masterwork of Sinan the Architect, was built on the old palace grounds on a ridge called Kavak Meydanı. The structure, built by Sultan Selim II between 1568 and 1574, constitutes a small social complex. This paper examines the wall fountain of the Edirne Selimiye Complex, which was built by an anonymous architect at an unknown date and is not mentioned in the biographies and pious endowment charters of Sinan or in the Selimiye Booklet by Dayezâde Mustafa Efendi. The fountain on the northern outer court wall of the Edirne Selimiye Complex is introduced for the first time in this paper by its architectural characteristics and examined for its location, construction and period. The paper also discusses the importance of the fountain among the relatively unknown examples built by Sinan, and evaluates it within the context of fountains and fountain architecture in Edirne. 


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The Islamic religion has always placed great importance on water. Therefore, building a water structure such as a fountain, sebil or a sadirvan has always been an important charitable deed, and fountains constitute the most common group. Fountains, exclusively charity works built inside settlements as generally independent structures, can be divided into groups like sadirvan fountains, column fountains, wall fountains, freestanding fountains, pit fountains, window fountains and fork fountains. They were built for charity to provide water for a district or street, or for mosque communities as part of a social complex. It is known that approximately 125 fountains were built in Edirne, which was the capital of the Ottoman Empire for a long period. The wall fountain of the Selimiye Complex is not among the currently nonextant or unused fountains. This paper examines the wall fountain of the Edirne Selimiye Complex, which was built by an anonymous architect at an unknown date, does not have an inscription nor is mentioned in the biographies and pious endowment charters of Sinan the Architect or in the Selimiye Booklet by Dayezâde Mustafa Efendi. The study shows that the complex has been extensively analyzed in terms of its layout, architectural characteristics and decorations, whereas the fountain has never been studied. This paper introduces the fountain on the northern outer court wall of the complex for the first time in terms of its architectural characteristics and examines it in terms of location, construction and period. The paper also discusses the importance of the fountain among the relatively unknown ones built by Sinan, and evaluates it within the context of fountains and fountain architecture in Edirne. The Edirne Selimiye Mosque, Sinan’s masterpiece, was built on the old palace grounds (Saray-ıAtik) on a ridge called Kavak Meydanı. The structure, built by Sultan Selim II in 1568-1574, constitutes a small social complex. Buildings making up the complex are located inside a large, rectangular courtyard, and the mosque consists of a darülhadis medrese (hadith school) in the southeast, a darülkurra medrese (Quran school) in the southwest, and a row of shops, a time setter house and a primary school in the west. The shops bound the complex, which is surrounded by walls on three sides around the mosque and outer courtyard. The fountain on the northern outer courtyard wall is one-sided, approximately 140×120 centimeters in size. Shaped as a shallow niche on the wall, the fountain has a cusped quadricentric arch. The fountain, which has a 40-centimeter-wide inscription gap above the arch bears no inscriptions of repair or construction. The structure lacks an ornamental slab, and the shallow niche features a spout with a cascaded and multifoil arch. This section, currently filled with cement, is shaped like a bowl seat, and the vat stone was seemingly replaced. On both sides ring holes are visible, which probably had chains attached to drinking bowls. In certain examples, these are used as clips to fix the tap. A plastic pipe, presumably connecting the fountain to a water outlet, is visible between the paving stones. The simple wall fountain has no reservoir. The women’s bathroom is located behind the structure. It is thought that water was supplied from the same water line, or the old Palace bathhouse, for the fountain and bathroom. It appears that Sinan generally integrated such water structures into complexes on courtyard walls instead of freestanding fountains. Wall fountains are frequently seen in Sinan’s designs before and after Selimiye, like in Istanbul Suleymaniye Mosque (1550-1557), Silivrikapı Hadım İbrahim Pasha Mosque (1551), Kadirga Sokollu Mehmet Pasha Mosque (1567-1572), Üsküdar Atik Valide Mosque (1571-1584), Yedikule Haci Evhad Mosque (1585), and Fatih Mesih Mehmed Pasha Mosque (1584- 1586). Analogs of the fountain designed as a shallow niche on the courtyard wall were used by Sinan on sebil fountains on both sides of the gate inside the Selimiye Mosque. Like these structures, known as vat fountains, the upper section of the fountain’s vat – the base of the niche - is believed to be shaped like a circular bench. Fountains of this type stand in the legs of central gate on the outer courtyard wall of the Sultanahmet Mosque, facing the courtyard. Design similarities with the Selimiye fountain manifest in the master-apprentice relationship between Sedefkâr Mehmed Agha and Sinan in an architectural expression in the Sultanahmet Complex. Fountains generally have inscriptions above their ornaments or arches, seen as stone or marble slabs with inscriptions of the builder’s name, construction date, and Quran verses and hadiths about water as a masthead. In conclusion, the unknown and previously unstudied wall fountain shows that the Edirne Selimiye Complex had another water structure along with a sadirvan, ablution taps, sebil fountains inside both sides of the entrance, and the octagonal pool under the muezzin’s platform. It is presumed that this fountain, unmentioned in the biographies and pious endowment charters of Sinan like his many other fountains, was arranged as a sebil fountain on the northern outer courtyard walls. This structure, presumably designed by Sinan, was possibly completed after the mosque along with outer courtyard walls and the spolia column.


PDF Görünüm

Referanslar

 • ACUN, Hakkı, “Birer Mimari Unsur Olarak Yardım Amaçlı Taşlar (Binek Taşı, Dinlenme Taşı, Sadaka Taşı, Köşe Pahlaması)”, Konya Kitabı X, Yeni İpek Yolu Özel Sayısı, Konya 2007, s. 43-61. google scholar
 • AKÇIL HARMANKAYA, N. Çiçek, Mimar Sinan Camilerinde Sembolizm, İstanbul 2018. google scholar
 • AKSU, Hüsamettin; ÇOBANOĞLU, Ahmet Vefa, “Emirgan Meydan Çeşmesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, S.11, İstanbul, Aralık 1992, s. 19-22. google scholar
 • CANAN, İbrahim, “Osmanlı’da Su Kültürü ve Kaynakları”, Osmanlı Su Medeniyeti Uluslararası Sempozyum Bildiriler (5-8 Mayıs 2000), İstanbul 2000, s. 231-244. google scholar
 • ÇELEBİ, Sâî Mustafa, Yapılar Kitabı (Tezkiretü’l-Bünyan ve Tezkiretü’l-Ebniye) Mimar Sinan’ın Anıları, Çev. Hayati Develi, Samih Rifat, İstanbul 2002. google scholar
 • ÇELEBİ, Evliya, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı, 3. Kitap, İstanbul 2016. google scholar
 • ÇOBANOĞLU, Ahmet Vefa, “Sultanahmet Külliyesinde Sebiller ve Çeşmeler”, 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı, 19-20 Mart 1998 Sempozyum Bildirileri, İstanbul 1998, s. 57-76. google scholar
 • DAĞDEVİREN, Arif, Edirne’de Sinan ve Selimiyesi, 1968. google scholar
 • DENKNALBANT ÇOBANOĞLU, Ayşe, “Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii’nin Plan Özellikleri ve Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı İçinde Benzer Örnekler Üzerine Bir Değerlendirme”, Art Sanat, S.11, İstanbul Ocak 2019, s. 101-137. google scholar
 • EGLI, Ernst, Osmanlı Altın Çağının Mimarı Sinan, Çev. ve Der. İbrahim Ataç, İstanbul 2009. google scholar
 • EYİCE, Semavi, “Çeşme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul 1993, s. 277-287. google scholar
 • İNAN, Afet, Mimar Koca Sinan, Ankara 1968. google scholar
 • KARABIYIK, Yusuf, Selimiye Camii Özel Defteri Edirne Eserleri ve Evliyaları, Edirne 1966. google scholar
 • KARADEMİR, Murat, Edirne Çeşmeleri, Edirne 2008. google scholar
 • KONYALI, İbrahim Hakkı, Mimar Koca Sinan, İstanbul 1948. google scholar
 • KÖYLÜOĞLU, Neriman Meriç, Edirne’de Osmanlı’dan Günümüze Su Yapıları, Edirne 2001. google scholar
 • KUBAN, Doğan, Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul 1997. google scholar
 • KUBAN, Doğan,, Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007. google scholar
 • KURAN, Aptullah, Mimar Sinan, İstanbul 1986. google scholar
 • MÜLAYİM, Selçuk; ÇOBANOĞLU, Ahmet Vefa, “Selimiye Camii ve Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam ansiklopedisi, C.36, İstanbul 2009, s. 430-434. google scholar
 • NECİPOĞLU, Gülru, Sinan Çağı ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari Kültür, Çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul 2013. google scholar
 • ONUR, Oral, Edirne Su Kültürü, İstanbul 1978. google scholar
 • ÖNGE, Yılmaz, “Mimar Sinan’ın Sebilleri”, Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildirileri (Ankara, 24-27 Ekim 1988), Ankara 1996, s. 114. google scholar
 • ÖNGE, Yılmaz, “Anadolu Beylikler Döneminin Çeşme, Sebil ve Şadırvanları”, Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri (4-7 Eylül 1989 Ankara), Ankara 1997, s. 199-214. google scholar
 • ÖNGE, Yılmaz, “XI. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Kadar Anadolu Su Mimarisinde Çeşme, Sebil ve Şadırvanlar”, Türk Mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Su Yapıları, Ankara 1997, s. 11-19. google scholar
 • ÖZİŞ, Ünal; ARISOY, Yalçın, Mimar Sinan’ın Suyolları, İzmir 1987. google scholar
 • ÖZÖNDER, Hasan, “Türk Mahallelerinde Sadaka Taşlarının Yeri ve Önemi”, Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4-7 Kasım 1997, C. II, Ankara 2000, s. 155-422. google scholar
 • SÖNMEZ, Zeki, Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul 1988. google scholar
 • SÖNMEZ, Neslihan; SÖNMEZ, Zeki, “Tarihi Belgelerin Işığında Edirne Selimiye Camii”, Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildirileri (Ankara, 24-27 Ekim 1988), Ankara 1996, s. 73-79. google scholar
 • TANMAN, M. Baha; “Hacı Evhad Külliyesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul 1994, s. 473-475. google scholar
 • TUNCAY, Rauf, “Edirne’de Selimiye Camii”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 23, Ankara 1969, s. 3-12. google scholar
 • ÜNVER, Süheyl, “Sadaka Taşları”, İnfak ve Zarafet Sadaka Taşlarının Mimari ve Kültürel Hususiyetleri, (Haz. Şemsettin Şeker-Mustafa Yılmaz), İstanbul 2017, s. 216-217. google scholar
 • https://tr.pinterest.com/pin/540291286539262788/?lp=true/ Erişim Tarihi: 18.02.2019. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Akçıl Harmankaya, N. (2019). Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme. Art-Sanat, 0(12), 1-18. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0004


AMA

Akçıl Harmankaya N. Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme. Art-Sanat. 2019;0(12):1-18. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0004


ABNT

Akçıl Harmankaya, N. Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 12, p. 1-18, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Akçıl Harmankaya, Nesrin Çiçek,. 2019. “Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme.” Art-Sanat 0, no. 12: 1-18. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0004


Chicago: Humanities Style

Akçıl Harmankaya, Nesrin Çiçek,. Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme.” Art-Sanat 0, no. 12 (Sep. 2023): 1-18. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0004


Harvard: Australian Style

Akçıl Harmankaya, N 2019, 'Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme', Art-Sanat, vol. 0, no. 12, pp. 1-18, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0004


Harvard: Author-Date Style

Akçıl Harmankaya, N. (2019) ‘Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme’, Art-Sanat, 0(12), pp. 1-18. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0004 (30 Sep. 2023).


MLA

Akçıl Harmankaya, Nesrin Çiçek,. Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme.” Art-Sanat, vol. 0, no. 12, 2019, pp. 1-18. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0004


Vancouver

Akçıl Harmankaya N. Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme. Art-Sanat [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];0(12):1-18. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0004 doi: 10.26650/artsanat.2019.12.0004


ISNAD

Akçıl Harmankaya, Nesrin Çiçek. Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme”. Art-Sanat 0/12 (Sep. 2023): 1-18. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0004ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim26.02.2019
Son Revizyon16.05.2019
Kabul30.06.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.