Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/artsanat.2019.12.0002   IUP :10.26650/artsanat.2019.12.0002    Tam Metin (PDF)

Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme

Mustafa Çağhan Keskin

Amasya’nın Gümüş kasabasında yer alan cami, banisinin kim olduğuna ilişkin sorunlar ile dikkat çeker. Taç kapı üzerinde bulunan “Yörgüç Rüstem Paşa Camii 1426” ibaresi, Yörgüç Paşa ile Rüstem Paşa’yı özdeşleştirerek tarihte hiç var olmamış bir figürü bani olarak ilan eder. Bu özdeşim, caminin oluşumundaki en önemli iki aktöre referans vermektedir; II. Murad’ın vezirlerinden Yörgüç Paşa (ö.1442) ve Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Rüstem Paşa (ö.1561). Bani kimliğine ilişkin karmaşa, yalnız yöredeki geleneksel özdeşim üzerinden değil, yapıya dair günümüze ulaşan yazılı kaynaklarda da izlenebilir. Bu araştırma, caminin gerçek banisinin kim olduğunu veya Yörgüç Paşa ya da Rüstem Paşa’dan hangisinin bu yapıya ismini vermeyi hak ettiğini ortaya koymayı amaçlamayan, ancak, yapısal veriler üzerinden bir mimarlık tarihi okuması yaparak, hangi kısımların hangi döneme ait olabileceğini tartışmayı öngören bir denemedir.

DOI :10.26650/artsanat.2019.12.0002   IUP :10.26650/artsanat.2019.12.0002    Tam Metin (PDF)

Great Mosque of Gümüş: An Architectural Study on The Date and Patron Problem

Mustafa Çağhan Keskin

The mosque in Gümüş, a small town in the Amasya region, attracts attention because of the problem of identifying its patron. The Turkish inscription written in the Latin Alphabet “Yörgüç Rüstem Paşa Camisi 1426” on the plate on the portal, consubstantiating Yörgüç Paşa and Rüstem Paşa, identifies a historical figure who never existed as the patron of the building. This consubstantiation refers to two important actors in the construction process of the mosque: Yörgüç Paşa (d. 1442), the vizier of Murad II and Rüstem Paşa (d. 1561), the vizier of Süleyman I. This study does not aim to reveal whether Yörgüç Paşa or Rüstem Paşa was the true patron who commissioned the building, rather it aims to examine the building in detail to date its parts.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The mosque in Gümüş, a small town in Amasya region, draws attention because of the problem of identifying the patron. The Turkish inscription written in the Latin Alphabet “Yörgüç Rüstem Paşa Camisi 1426” on the plate on the portal, consubstantiating Yörgüç Paşa and Rüstem Paşa, identifies a historical figure who never existed as the patron of the building. This consubstantiation refers to two important actors in the construction process of the mosque: Yörgüç Paşa (d. 1442), the vizier of Murad II and Rüstem Paşa (d. 1561), the vizier of Süleyman I. In his twelve volumes city history, Amasya Tarihi, Hüseyin Hüsameddin states that the Great Mosque of Gümüş was built of timber by Yörgüç Paşa in 1430; the timber structure later burned down and Rüstem Paşa built the existing mosque in 1560- 1561. The vaqf records of Rüstem Paşa confirm the information given by Hüseyin Hüsameddin. According to his vaqf records, he restored the mosque of Yörgüç Paşa that had previously been ruined. The mosque is built of stone. The plan scheme is rectangular and divided into three naves by four unengaged pillars. The main nave is covered by three domes and the side naves are covered by three cross vaults each. The six columned last prayer hall is covered with a timber roof. The minaret built of stone is located on the northwestern corner of the mosque. The plan scheme of the Great Mosque of Gümüş is an example of the 14th and 15th century hypostyle mosque tradition called Ulu Cami (The Great Mosque). The Great Mosques of Early Ottoman cities such as Bursa (Ulu Cami and Şehadet Mosque), Edirne (Eski Camii), Filibe (Filibe Hüdavendigar Mosque), Bergama (Ulu Cami), Dimetoka (Çelebi Sultan Mehmed Mosque) and Tokat (Takyeciler Mosque) display the same plan scheme. All of these mosques, are covered by domes and/or vaults. Two 13th century buildings, the Gök Medrese Mosque and Burmalı Minare Mosque, could be discussed as archetypes of this plan scheme in Amasya region. In particular, the Burmalı Minare Mosque comes to the forefront with its structural similarity with the Great Mosque of Gümüş. It is also divided into three naves by four unengaged pillars, its main nave covered by three domes and side naves covered by three cross vaults each. This is an indication that this plan scheme was an earlier tradition within the Amasya region. This plan scheme was not a preference in the 16th century and beyond. During the time of Rüstem Paşa, Mimar Sinan was the chief architect. Only one building, the Piyale Paşa Mosque in İstanbul, designed by Mimar Sinan displays the Ulu Cami plan scheme. However, Mimar Sinan, who listed all the buildings commissioned by Rüstem Paşa in his autobiography, did not mention the Great Mosque of Gümüş. This indicates that, the Great Mosque of Gümüş was not built entirely in the 16th Century by Rüstem Paşa but restored and renovated as stated in his vaqf records. All of the 14th and 15th century Ottoman mosques displaying the Ulu Cami plan scheme were commissioned by Sultans. In fact, the Great Mosque of Sofia, is known as the first building displaying the Ulu Cami plan scheme that was commissioned by a vizier, Mahmud Paşa during the reign of Sultan Mehmed II. In respect to this, if the plan scheme of the Great Mosque of Gümüş was not modified during Rüstem Paşa’s restoration, this could be seen as a challenge to Yörgüç Paşa in the first half of 15th century. Yörgüç Paşa, who ruled the Vilâyet-i Rûm province comprising Amasya, Tokat, Çorum and Samsun regions, was a very powerful local governor with a tendency towards autonomy. The monuments which he and his family commissioned throughout the province (in Amasya, Tokat, Havza, Gümüş, Vezirköprü, Kavak and İskilip) between 1429 and 1442, were instruments indicating his economic and politic power. As Ayverdi states, it is impossible to accurately reveal which parts of the Great Mosque of Gümüş belong to 15th century’s original building, and which parts were added by Rüstem Paşa in the mid-16th century. However, the mosques that were commissioned by Yörgüç Paşa nearby (in Havza, Kavak and Vezirköprü), are built of stone and covered with timber hipped roofs. The Great Mosque of Merzifon, which was built by the order of Sultan Murad II, (whenYörgüç Paşa was the governor of the province), is built of stone and covered with a timber hipped roof, as well. In spite of his political ideas, Yörgüç Paşa was not supposed to build a mosque more monumental than the one built in Merzifon by the Sultan in the same time period. This study does not aim to reveal whether Yörgüç Paşa or Rüstem Paşa was the true patron who commissioned the building, rather it aims to examine the building in detail to date its parts and to discuss the architecture of the existing mosque within the traditions of 15th and 16th centuries’ architectural styles and techniques.


PDF Görünüm

Referanslar

 • 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) II, Haz. Ahmet Özkılınç vd., Ankara 1997. google scholar
 • ACAR, Türkan, Anadolu Türk Mimarisinde Tabhaneli Camiler, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir 2011. google scholar
 • AÇIKEL, Ali, “Rum Eyaleti”, TDV İslam Ansiklopedisi, S. 35, 2008, s. 225-226. google scholar
 • ARSEVEN, Celal Esad, Türk Sanatı, İstanbul 1984. google scholar
 • AYVERDİ, Ekrem Hakkı, İstanbul Mi’mârî Çağının Menşe’i Osmanlı Mi’mârîsinin İlk Devri Ertuğrul, Osman, Orhan Gaazîler Hüdavendigâr ve Yıldırım Bâyezîd 630-805 (1230-1402) I, İstanbul 1989. google scholar
 • AYVERDİ, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mi’mârîsinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri 806-855 (1403-1451), İstanbul 1972. google scholar
 • AYVERDİ, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mi’mârisînde Fâtih Devri: 855-886 (1451-1481) IV, İstanbul 1974. google scholar
 • BARKAN, Ömer Lütfi, “İstila Devrinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, S. 2, 1940, s. 279-304. google scholar
 • BAYKARA, Tuncer, Anadolu'nun Tarihî Coğrafyasına Giriş 1 Anadolu'nun İdari Taksimatı, İstanbul 2015. google scholar
 • BAYRAM, Fahriye, Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi ve Gümüş Nahiyesindeki Türk Devri Mimarlık Eserleri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1994. google scholar
 • BİLGE, Mustafa, İlk Osmanlı Medreseleri, , İstanbul 1984. google scholar
 • CA’FER EFENDİ, Risâle-i Mi’mâriyye, Haz. İ. Aydın Yüksel, İstanbul 2005. google scholar
 • CANSEVER, Turgut, Sonsuz Mekânın Peşinde Selçuklu ve Osmanlı Sanatında Sütun Başlıkları, İstanbul 2010. google scholar
 • CRANE, Howard; AKIN, Esra, Sinan’s Autobiographies: Five Sixteenth-Century Texts, Ed. Gülru Necipoğlu, Brill, Leiden 2006. google scholar
 • ÇERKEZ, Murat, Merzifon’da Türk Devri Mimari Eserleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara 2005. google scholar
 • ÇETİNTAŞ, Sedat, Yeşil Cami ve Benzerleri Cami Değildir, İstanbul 1958. google scholar
 • ÇOBANOĞLU, Ahmet Vefa, “Ulu Camilerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, Türkiye Ulu Camileri -Albüm-, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara 2016, s. 11-17. google scholar
 • DOUKAS, [Mikhaél], Tarih (Anadolu ve Rumeli 1326-1462), Çev. Bilge Umar, İstanbul 2008. google scholar
 • DUCAE NEPOTİS, M., Historia Byzantina, rec. Bekkerus, I., Impensis ed Weberi, Bonnae 1834. google scholar
 • DÜZDAĞ, M. Ertuğrul, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları, Kanuni Devrinde Osmanlı Hayatı, İstanbul 2015. google scholar
 • EMİR, Sedat, Erken Osmanlı Mimarlığında Çok-İşlevli Yapılar, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul 1991. google scholar
 • Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi VIII. Kitap, Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 308 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu – Dizini, Haz. Seyit Ali Kahraman, vd., İstanbul 2003. google scholar
 • EYİCE, Semavi, “İlk Osmanlı Devrinin Dini-İçtimai Bir Müessesi, Zaviyeler ve Zaviyeli Camiler”, İ. Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt III, S. 1-4, 1962, s. 3-80. google scholar
 • GABRIEL, Albert, Monuments Turcs D’Anatolie Tome Deuxiéme Amasya-Tokat-Sivas, Paris 1934. google scholar
 • GÖKBİLGİN, M. Tayyip, “15 ve 16. Asırlarda Eyâlet-i Rûm”, Vakıflar Dergisi, S. 6, 1965, s. 51-61. google scholar
 • GÜRBÜZ, Adnan, Toprak Vakıf İlişkileri İçerisinde 16. Yüzyılda Amasya Sancağı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bili Dalı, Doktora Tezi, Ankara 1993. google scholar
 • HARMUTH, Maximilian, “Architecture, Change, and Discontent in the Empire of Mehmed II: The Great Mosque of Sofia, Its Date and Importance Reconsidered”, Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Hâtırasına Osmanlı Mimarlık Kültürü, Haz. Hatice Aynur, A. Hilal Uğurlu, İstanbul 2016, s. 337-350. google scholar
 • HÜSEYİN HÜSAMEDDİN, Amasya Tarihi 1, İstanbul 1911. google scholar
 • HÜSEYİN HÜSAMEDDİN ABDİ-ZADE, Amasya Tarihi I, Sadeleştiren Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş Ankara 1986. google scholar
 • İBN TAGRIBERDİ, En-Nücûmu’z-Zâhire (Parlayan Yıldızlar), Haz. A. Batur, İstanbul 2013. google scholar
 • KARATAŞ, Hasan, The City as a Historical Actor: The Urbanization and Ottomanization of the Halvetiye Sufi Order by the City of Amasya in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, University of California, Phd Dissertation, Berkeley 2011. google scholar
 • KESKİN, Mustafa Çağhan, “Syrian-Origin Architects Around Amasya Region in the Early 15th Century”, A|Z ITU Journal of Faculty of Architecture, v. 12 (2), 2015, s. 19-33. google scholar
 • KESKİN, Mustafa Çağhan, Osmanlı Vilâyet-i Rûm’unun İnşası (Baniler-Vakıflar-Mimari Aktörler): Yörgüç Paşa Ailesi’nin Mimari Etkinliği (1429-1494), İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul 2017. google scholar
 • KUBAN, Doğan, Osmanlı Mimarisi, İstanbul 2007. google scholar
 • MEHMED NEŞRÎ, Neşrî Tarihi I, haz. M. A. Köymen, Ankara 1984. google scholar
 • MERÇİL, Erdoğan, Selçuklularda Hükümdarlık Alâmetleri, 2007. google scholar
 • NECİPOĞLU, Gülru, The Age of Sinan Architectural Culture in the Ottoman Empire, Hong Kong 2005. google scholar
 • PAMUK, Şevket, Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi, İstanbul 2000. google scholar
 • ŞEKER, Mehmed, Gelibolulu Mustafa ‘Alî ve Mevâ’ıdü’n Nefâis fî-Ḳavâ’ıdi’l-Mecâlis, Ankara 1997. google scholar
 • ŞİMŞİRGİL, Ahmet, “Rum Beylerbeyi Yörgüç Paşa’nın Hayatı ve Vakıf Eserleri”, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, İstanbul 1995, s. 459-471. google scholar
 • TANMAN, Baha, “Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Memlûk Etkileri”, Osmanlı Mimarlığı’nın 7 Yüzyılı: “Uluslarüstü Bir Miras”, İstanbul 2000, s. 82-90. google scholar
 • Tokat Merkez ve İlçeleri Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri, Haz. A. Akyüz vd., Tokat 2010. google scholar
 • TORUK, Ferruh, “Bani Yörgüç Paşa ve İmar Faaliyetleri”, Vakıflar Dergisi, S. 29, 2005, s. 105-133. google scholar
 • TORUK, Ferruh, “Yörgüç Paşa Vakfiyesi / Yörgüç Paşa Foundation”, Bilge, S. 48, 2006, s. 16-26. google scholar
 • TÜFEKÇİOĞLU, Abdülhamit, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı, Ankara 2001. google scholar
 • Türkiye’de Vakıf Abideler ve Eski Eserler I, Ankara 1972. google scholar
 • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ankara 1984. google scholar
 • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı, Ankara 2014. google scholar
 • YAŞAR, Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Birinci Cilt, Haz. Mesut Aydın, Güler Aydın, Amasya 2007a. google scholar
 • YAŞAR, Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Üçüncü Cilt, Haz. Mesut Aydın, Güler Aydın, Amasya 2007b. google scholar
 • YÜKSEL, İ. Aydın, “Sadrâzam Rüstem Paşa’nın Vakıfları”, Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı, İstanbul 1995, s. 219-281. google scholar
 • YÜKSEL, İ. Aydın, Osmanlı Mimârîsinde Kānûnî Sultan Süleyman Devri (926-974/1520-1566) İstanbul, VI. Cild, İstanbul 2004. google scholar
 • BOA, C.MF., 135/6716. google scholar
 • BOA, C.MF., 178/8888. BOA, AE.SMMD.IV., 25/2812. BOA, AE.SMST.III, 92/6947. BOA, C.MF., 30/1475. BOA, İE.EV., 42/4800. BOA, C.MF., 228/11369 VGMA, 747/245, 352-355. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Keskin, M. (2019). Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme. Art-Sanat, 0(12), 269-290. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0002


AMA

Keskin M. Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme. Art-Sanat. 2019;0(12):269-290. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0002


ABNT

Keskin, M. Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 12, p. 269-290, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Keskin, Mustafa Çağhan,. 2019. “Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme.” Art-Sanat 0, no. 12: 269-290. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0002


Chicago: Humanities Style

Keskin, Mustafa Çağhan,. Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme.” Art-Sanat 0, no. 12 (Mar. 2024): 269-290. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0002


Harvard: Australian Style

Keskin, M 2019, 'Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme', Art-Sanat, vol. 0, no. 12, pp. 269-290, viewed 1 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0002


Harvard: Author-Date Style

Keskin, M. (2019) ‘Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme’, Art-Sanat, 0(12), pp. 269-290. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0002 (1 Mar. 2024).


MLA

Keskin, Mustafa Çağhan,. Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme.” Art-Sanat, vol. 0, no. 12, 2019, pp. 269-290. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0002


Vancouver

Keskin M. Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme. Art-Sanat [Internet]. 1 Mar. 2024 [cited 1 Mar. 2024];0(12):269-290. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0002 doi: 10.26650/artsanat.2019.12.0002


ISNAD

Keskin, Mustafa Çağhan. Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme”. Art-Sanat 0/12 (Mar. 2024): 269-290. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0002ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim20.01.2019
Son Revizyon29.05.2019
Kabul30.06.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.