Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/artsanat.2019.12.0017   IUP :10.26650/artsanat.2019.12.0017    Tam Metin (PDF)

Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi

Dordaneh Mohammadi

Şiraz’da Pehlevi dönemine ait tarihi bölgede birtakım konut evleri bulunmaktadır. Bu konutlar modern yapılar olmasına rağmen dekorasyonlarında geleneksel teknikler ve tasarımlar kullanılmıştır. Haft rang (yedi renk) çiniler, bu tür evlerde en sık kullanılan dekoratif tekniklerden biridir. Bu süslemelerin Pehlevi döneminde Şiraz evlerinin iç ve dış görünümlerinde kullanılması, çağdaş İran mimarisinde gelenek ve modernitenin birleşiminin yeni bir örneğidir. Bu örneklerin kapsamlı incelenmesi, çağdaş İran mimarisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Buna göre, bu makalede, Pehlevi döneminde Şiraz konut evlerinin mimarisindeki yedi renk çinilerin dekoratif özellikleri ve çeşitli motifleri, tanımlayıcı-analitik yöntemle incelenmiştir. Bu makalenin verileri alan araştırması ve kütüphane çalışmalarına dayanmaktadır. Bu amaçla Pehlevi dönemine ait Şiraz'ın kentsel alanı incelenirken, 20 evin yedi renk çini dekorasyonu, uzam, çerçeveleme, motif ve desen çeşitliliği açısından sınıflandırılarak incelenmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre, Pehlevi döneminde Şiraz evlerinin yedi renk çinilerinin çerçevesinin çeşitliliği sekiz tipte görülmektedir: dikdörtgen, kare, birleşmiş geometrik şekiller, deforma olmuş dikey dikdörtgen, eğri yüzeyler, dikey çatallı, taç, pencere çerçeveleri. İncelenen örneklerde kullanılan motiflerin çoğu Rumî ve Hatayî motiflerdir. İnsan figürleri, antik çağ eserlerinde olduğu gibi, minyatür olarak veya basit bir şekilde tasvir edilmiştir. Rumîler ve Hatayîler, gül ve bülbüller, insan figürleri bazen gerçekçi ve bazen soyut çizilerek renklendirilmiştir. Bu dönemde yedi renk çinilerde baskın renk olarak turkuaz ve kobalt mavisinin tonları kullanılmıştır. 

DOI :10.26650/artsanat.2019.12.0017   IUP :10.26650/artsanat.2019.12.0017    Tam Metin (PDF)

Ornamental Motifs of Haft Rang Tiles in The Architecture of Houses Constructed in Shiraz in the Pahlavi Era

Dordaneh Mohammadi

In the Pahlavi-constructed areas of Shiraz, there are a number of residential houses built with modern architectural design, but traditional techniques and designs have been used in their decoration. Haft rang tiles are among the most commonly used techniques in the architectural decoration of these houses. The use of this ornamentation as seen in both internal and external views of Shiraz houses in the Pahlavi era is an exquisite example of the combination of tradition and modernity in contemporary Iranian architecture; studying its dimensions can lead to a better understanding of Iranian architecture in the contemporary period. Accordingly, this paper explores decorative features and diversity of ornamental motifs of Haft rang tiles in the architecture of houses built in Shiraz in the Pahlavi Era using a descriptive-analytical methodology. The required data was collected through field and library research. To this end, the tile decorations of 20 houses within the urban area of Shiraz constructed during the Pahlavi Era were investigated and categorized by the researcher in terms of spatial, framing, design, and motif diversity. According to the findings of the study, the Haft rang tile frames in the analyzed houses displayed a wide diversity of shapes including rectangles, squares, deformed vertical rectangles, curved surfaces, vertical diagonal frames, window frames, composite geometric shapes, and crowns. The most commonly used patterns in the sample group (20 houses were studied) were Eslimi (arabesque) and Khatai patterns. Human figures are also depicted in the form of archeological or miniature patterns or simple human shapes. Eslimi and Khatai patterns, flowers and birds, and human figures have been sometimes realistically portrayed, and sometimes portrayed in abstract forms. The dominant background colors of the tile frames in the studied period are turquoise and azure.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Şiraz’da Pahlavi dönemine ait tarihi bölgede birtakım konut evleri bulunmaktadır. Bu konutlar modern mimariye uygun şekilde yapılmakla birlikte dekorasyonlarında geleneksel teknikler ve tasarımlar kullanılmıştır. Haft rang (yeni renkli) çini, bu tür evlerde en sık kullanılan dekoratif tekniklerden biridir. Bu süslemelerin Pahlavi döneminde Şiraz evlerinin iç ve dış görünümlerinde kullanılması, çağdaş İran mimarisinde gelenek ve modernitenin birleşiminin yeni bir örneğidir. Bu örneklerin kapsamlı incelenmesi, çağdaş İran mimarisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Buna göre, bu makalede, Pahlavi döneminde Şiraz konut evlerinin mimarisindeki yedi renk çinilerin dekoratif özellikleri ve çeşitli motifleri tanımlayıcı-analitik yöntemle incelenmiştir. Bu makalenin verileri alan araştırması ve kütüphane çalışmalarına dayanmaktadır. Bu amaçla Pahlavi dönemine ait Şiraz'ın kentsel alanı incelenirken, 20 evin yedi renk çinilerin dekorasyonu, uzam, çerçeveleme, motif ve desen çeşitliliği açısından sınıflandırarak incelenmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre, Pahlavi döneminde Şiraz evlerinin yedi renk çinilerin çerçevesinin çeşitliliği sekiz tipte görülmektedir: dikdörtgen, kare, birleşmiş geometrik şekiller, büyük medallion, eğri yüzeyler, dikey çatallı, taç, pencere çerçeveleri. İncelenen örneklerde kullanılan motiflerin çoğu rumî ve hatayî’dir. Şiraz’da Pahlavi dönemindeki yedi renk çinilerin baskın motifleri; çiçek, gül ve bülbül, rumî ve hatayî, madalyon şeklinde bulunan bitkisel desen ve desenleri içerir ve bunlar yedi renk çinilerin çerçevesini ve ana tasarımını oluşturur. Gül, bülbül, çiçek ve bitki tasarımlarını içeren bir grup motif, doğal türlerine benzer bir şekilde çizilmiştir. Diğer bir grup ise rumî, hatayî ve madalyon formları gibi soyuttur. Madalyonların bazılarında istisna olarak çiçekler gerçekçi bir şekilde kullanılmıştır. Yedi renk çinilerin çerçevesini süsleyen hayvan ve kuş figürleri iki tiptedir. Kelebekler, kuşlar ve hayvanlar avlanma sahnelerinde farklı türde kullanılmıştır. İnsan figürleri, antik çağı eserlerinde olduğu gibi, minyatürler veya basit bir şekilde tasvir edilmiştir. Doğal manzara desenleri, evlerin iç görünümünde bir cennet parçası andırmak amacıyla tasarlanmıştır. Mevcut örneklerde iki tip manzara deseni karşımıza çıkar: Biri daire şeklinde vazolar üzerinde, diğeri ise evin içini dekore etmek için bir çerçeve şeklinde tasvir edilmiştir. Çalışılan örneklerde geometrik motifler olarak şemse şeklinde on ve onaltı köşeli ve dört köşeli yıldızlar görülmektedir. Bu tür motifler hemen hemen Pahlavi dönemi yedi renk çinilerin çerçevesininin yarısını kaplamaktadır. Kaçar dönemindeki renk değişimlerinin izleri Pahlavi döneminde görülebilir. Shiraz yedi renk çinilerin diğer örneklerden ayıran, sıcak renklerin, renk çeşitlerinin, koyu ve parlak kontrastın, tamamlayıcı renk kontrastının ve renk uyumunun kullanılmasıdır. Bu dönemde, kenar boşluklarını veya madalyonları astarlamak ve bazı durumlarda yüzeyleri boyamak için siyah renk kullanılmıştır. Kaçar döneminde hakim olan yeşil renk, yedi renk çinilerin çerçevesindeki küçük ve dağınık yüzeylere dönüşmüştür. Sarı da benzer şekilde kullanılmıştır. Yukarıda belirtilen özelliklere ek olarak Şiraz yedi renk çinilerin rengi, İsfahan'ın renk özellikleri Pahlavi döneminde yedi renk çinilerine eklenirken, ana arka plan renkleri olarak yüksek seviyelerde mavi ve turkuaz renkler kullanılmıştır. Pek çok kırmızı çiçek çok fazla renk çeşitliliğine sahip çiçeklere dönüşmüştür. Bu dönemde, hatai çiçekleri birçok farklı renkte tasvir edilmiştir. Bu dönemin resim çalışmalarında ahenk, aydınlık ve karanlık kontrastlar da görülmektedir. Bu dönemde hayvan figürlerinin boyanması önceki dönemlere göre daha gerçekçidir. Yedi renk çinilerin motifleri ve desenlerinin tasarımında, ikide biri, dörtte biri ve sekizde biri simetri olarak kullanılmıştır. Bu dönemde daha çok dörtte biri simetri motifler yaygındır. Pahlavi döneminde çift olan çini çerçevelerinin yansıması ve benzerlikleri görülmektedir. Az sayıda çalışılan numunede simetri olmayanlar da gözlenmiştir.


PDF Görünüm

Referanslar

 • ABDULLAHZADEH FARD, Ali Reza, “Effective Factors and Directions of Physical-spatial Expansion of Shiraz from 1921-2003,” Proceedings of the Scientific and Specialized Projects of Urban Development and Architecture of the Provinces of the Country, Center for Study and Research on Urbanization and Architecture, Tehran 2005, pp. 295-317. google scholar
 • ALAWI, Mehdi, Tile: Searching for the Missing Sciences and Techniques of the Ancient Iranian Forgotten Arts, Academic Center for Education, Culture, and Research, Isfahan 2011. google scholar
 • BANI MASOUD, Amir, Contemporary Iranian Architecture (The Struggle Between Tradition and Modernity), Art of Century Architecture Publisher, Tehran 2012. google scholar
 • BAVAR, Sirus, A look at the Emergence of New Architecture in Iran, Tehran 2009. google scholar
 • DAVARPANAH, Saed, In the Search for Construction Models of the Late Qajar Period and the Pahlavi I Era in Mashhad with an Approach to the Architectural Aspects of Works, Unpublished Master’s Thesis in Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, 2015. google scholar
 • DALY, Greg, Developing Glazes, London 2018. google scholar
 • EMDAD, Hasan, Shiraz in the Past and Present, Shiraz 1961. google scholar
 • ESMAILZADEH, Davud, House in the Shirazian World: A Search for the Relationship Between Houses and the Culture of Residence in Shiraz During the Qajar Period, Unpublished Master's Thesis in Architecture, Shahid Beheshti University of Tehran, 2011. google scholar
 • GHOBADIAN, Vahid, Stylistics and Theoretical Foundations in Contemporary Iranian Architecture, Institute of Architect Science, Tehran 2013. google scholar
 • HAZAVEI, Hadi, “Visual Arts: Eslimi, Forgotten Language”", Quarterly Journal of Art, NO. 6, 1984, pp. 90-117. google scholar
 • HOLAKOOEI, Parviz; TISATO, Flavia; VACCARO, Carmela; PETRUCCI, Ferruccio Carlo, “Haft Rang or Cuerda Seca? Spectroscopic Approaches to the Study of Overglaze Polychrome Tiles from Seventeenth Century Persia,” Journal of Archaeological Science, Vol. 41, January 2014, pp. 447-460. google scholar
 • JAFARPOUR, Ali Reza, Modernization Representation in the Pahlavi I Era from the Perspective of Karim Khan Zand Street of Shiraz, Unpublished Master's Thesis in Architecture, Shahid Beheshti University of Tehran, 2012. google scholar
 • JAMALI, Ebrahim, Survey and Demarcation of Shiraz, Unpublished Master's Thesis in Urban Planning, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University, 2001. google scholar
 • KAMELNIA, H.; MAHDAVINEZHAD, M. J., Introduction to Contemporary Architecture from East to West and Examination of the Fundamentals and the Origins of its Formation, Architect Science, Tehran 2012. google scholar
 • KAYANI, Muhammad Yousof, Introduction to Iranian Art of Tiling, Reza Abbasi Museum, Tehran 1983. google scholar
 • KAYANI, Muhammad Yousof, Decorations Related to Iranian Architecture in the Islamic Period, National Islamic Cultural Heritage Organization, Tehran 1997. google scholar
 • KAYANI, Mostafa, Pahlavi I Era Architecture: Transformation of Thoughts, the Emergence, and Formation of the Twenty Years of Iranian Architecture from 1920 to 1941, Institute of Contemporary Iranian History Studies, Tehran 2004. google scholar
 • MAHEROLNAGHSH, Mahmud, Motif Design and Implementation in the Iranian Tile Work in the Islamic Period (the second volume on girih tiling), Vol. 2, Ministry of Culture and Islamic Guidance, Tehran 1983. google scholar
 • MAHEROLNAGHSH, Mahmud, Tile and its Application, Tehran 2002. google scholar
 • MIRINEZHAD, Shoheil, “Romanticism in Contemporary Iranian Architecture (with Emphasis on the Architecture of the Pahlavi II Period after 1962), Fine Arts, 18 (1), 2013, pp. 91-102. google scholar
 • MOJARAD TAKESTANI, Ardeshir, Animal Design in Iranian Book Design Art, Tehran 2013. google scholar
 • MONTAZER, Maryam, Investigating the Effects of the Transition from Tradition to Modernity (Modernism) on the Formation of Shiraz's Residential Architecture and its Adornments, Unpublished Master's Thesis in Art Research, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University, Shiraz, 2014. google scholar
 • MOSTAFAVI, S. Muhammad Taghi, Land of Pars, National Monuments Association, Tehran 1964. google scholar
 • PAKBAZ, Ruiin, Iranian Painting from the Old Times to the Present, Tehran 2008. google scholar
 • PORTER, Venetia, Islamic Tiles, Translator: Shayetefar Manaz, Tehran 2010. google scholar
 • RAJABI, Parviz, Iranian Architecture and the Pahlavi Era, Tehran 1976. google scholar
 • RAZMJOUEI, Behruz, Investigating the Process of Integrating Rural Areas into Urban Centers: Case Study of Shiraz, Unpublished Master's Thesis in Urban Planning, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University, 2005. google scholar
 • SAFFAI, Azar, Investigation of Painting Decorations in Wooden Ceilings of Shiraz Houses During the Qajar Period, Unpublished Master’s Thesis in Art Research, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University, 2015. google scholar
 • SHARVEH, A., ANOOSAFAR, M., Glaze, Tile, and Pottery, Tehran 1995. google scholar
 • SOUDAVAR DIBA, Leila, “Flower and Bird Motifs”, Month Art Book, 160, 2011, pp. 46-57. google scholar
 • WULFF, Hans E., The Traditional Crafts of Persia, Cambridge 1966. google scholar
 • YAVARI, H.; HAKKAKBASHI, S., Elements and Decorations of Iranian Architecture, Tehran 2011. google scholar
 • ZEKRI, A.; RANJBAR, H. “The Growth of Shiraz Between 1957 to 2001 Using Remote Sensing and Geographic Information System,” Proceedings of the Scientific and Specialized Projects of Urban Development and Architecture of the Provinces of the Country, Center for Study and Research on Urbanization and Architecture, Tehran 2005, pp. 120-148. google scholar
 • ZOMORSHIRIDI, Hosein, Iran’s Tiling, Ministry of Housing and Urban Development, Tehran. google scholar
 • www.reza-mohammadian.ir, september19th 2013. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Mohammadi, D. (2019). Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi. Art-Sanat, 0(12), 291-318. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0017


AMA

Mohammadi D. Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi. Art-Sanat. 2019;0(12):291-318. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0017


ABNT

Mohammadi, D. Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi. Art-Sanat, [Publisher Location], v. 0, n. 12, p. 291-318, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Mohammadi, Dordaneh,. 2019. “Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi.” Art-Sanat 0, no. 12: 291-318. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0017


Chicago: Humanities Style

Mohammadi, Dordaneh,. Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi.” Art-Sanat 0, no. 12 (Sep. 2023): 291-318. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0017


Harvard: Australian Style

Mohammadi, D 2019, 'Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi', Art-Sanat, vol. 0, no. 12, pp. 291-318, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0017


Harvard: Author-Date Style

Mohammadi, D. (2019) ‘Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi’, Art-Sanat, 0(12), pp. 291-318. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0017 (30 Sep. 2023).


MLA

Mohammadi, Dordaneh,. Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi.” Art-Sanat, vol. 0, no. 12, 2019, pp. 291-318. [Database Container], https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0017


Vancouver

Mohammadi D. Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi. Art-Sanat [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];0(12):291-318. Available from: https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0017 doi: 10.26650/artsanat.2019.12.0017


ISNAD

Mohammadi, Dordaneh. Pehlevi Dönemine Ait Şiraz Konut Evleri Mimarisindeki Haft rang Çini Desenlerinin İncelenmesi”. Art-Sanat 0/12 (Sep. 2023): 291-318. https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.12.0017ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim23.12.2018
Son Revizyon28.06.2019
Kabul30.06.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.