SAYI 17, 2022


Aydın Söke’de Bulunan Manol Evi Hamamında Tesisat ve Isıtma Sistemi

Osmanlı Kadınlarının Yunanistan’da Bulunan Eserleri

Mamuratü’l-Aziz Vilayeti Yabancı Misyonu: Kapusenler (Capucins)

Geçmişin İzleriyle Amasya Gümüşlü Cami

Abidin Paşa Türbesinin Mimari Özellikleri

Kentsel Çevresel Estetik ve Kimlik: Masouleh Örneği, İran

İdollerin Frig Kültüründeki Kimliğine Dair Bir Analiz

Mimari Bir Eleman: Maşrabiye


SAYI 172022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Mustafa Balcı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.