Araştırma Notu


DOI :10.26650/ASE2020731575   IUP :10.26650/ASE2020731575    Tam Metin (PDF)

Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey

Haşim İnceoğluAli İşmenMukadder Arslan İhsanoğluEngin Kocabaşİsmail Burak DabanAlpaslan KaraMine ÇardakMurat ŞirinCahide Çiğdem Yığın

The present research study investigated the catch-per-unit-effort (CPUE, kg/h) and biomass of Parapenaeus longirostris in consideration of three parameters, i.e. seasons, regions, and depth levels. Beam trawls were used to collect the specimens at a total of 229 sampling stations in the Sea of Marmara between September 2011 and July 2014. In the Sea of Marmara, the mean CPUE of P. longirostris was calculated to be 8.4±0.5 kg h-1 , and the mean biomass to be 354 kg/km-2. The mean CPUE value was at its highest in summer and autumn, and the lowest was observed in winter and spring. The by-region mean CPUE value of P. longirostris was the highest in the northern Sea of Marmara (14.3±1.9 kg h-1), and the lowest was detected in the south (3.6±1.0 kg h-1). The highest biomass value was found at a depth of 50-100 m, in the northern Sea of Marmara, while the lowest was calculated in the southeastern Sea of Marmara. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Alverson, D. L., Freeberg, M. H., Murawski, S. A. & Pope, J. G. (1994). A global assesment of fisheries bycatch and discard. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. ISBN 92-5- 103555-5 google scholar
 • Bayhan, Y. K., Çiçek, E., Ünlüer, T. & Akkaya, M. (2006). Güney Doğu Marmara’da Algarna ile Karides Avcılığında Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, 277-283. google scholar
 • Bök, T. D., Goktürk, D. & Kahraman, A. E. (2011). Bycatch in 36 and 40 mm PA Turkish twin rigged beam trawl cod ends. African Journal of Biotechnology, https://doi.org/ 10.5897/AJB11.356 google scholar
 • Demirci, A. & Hoçsucu, H. (2007). Kuzeydoğu Akdeniz’de Derin Deniz Pembe Karidesinin (Parapenaeus longirostris) Populasyon Yapısı ve Yoğunluğu. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8), 50-55. google scholar
 • Deval, M. C., Bök, T., Ateş, C. & Özbilgin, H. (2006). Selectivity of PE and PA Material Codends for Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris) in Turkish Twing Rigged Beam Trawl Fishery. Fisheries Research. [CrossRef] google scholar
 • Erten, M. (2009). Marmara Denizi’nde Manyat Avcılığı İle Karides (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) Avcılığının Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi google scholar
 • Guijarro, B., Massutí, E., Moranta, J. & Cartes, J. (2009). Short spatiotemporal variations in the population dynamics and biology of the deep-water rose shrimp Parapenaeus longirostris (Decapoda: Crustacea) in the western Mediterranean. Scientia Marina, 73, 183- 197. [CrossRef] google scholar
 • İşmen, A., Özekinci, U., Özen, Ö., Ayaz, A., Altinağaç, U., Yiğin, Ç., Ayyildiz, H., Cengiz, Ö., Arslan, M., Ormanci, H. B., Çakir, F. & Öz, M. İ. (2010). Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının Biyo-Ekolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi. Tubitak Proje Raporu. google scholar
 • Kapiris, K., Markovic, O., Klaoudatos, D. & Djurovic, M. (2013). Contribution to the Biology of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the South Ionian and South Adriatic Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. [CrossRef] google scholar
 • Manaşırlı, M., Avşar, D. & Yeldan, H. (2008). Abundance and Depth Distribution of Deep Water Rose Shrimp (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) in Babadillimanı Bight(Turkey). Journal of Fisheries Sciences, 2, 524-535. [CrossRef] google scholar
 • Öztürk, B. (2009). Investigations of the rose shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Northern Marmara Sea. J. Black Sea/ Mediterranean Environment, 15, 123- 134. google scholar
 • Politou, C. Y., Tserpes, G. & Dokos, J. (2008). Identification of deep-water pink shrimp abundance distribution patterns and nursery grounds in the eastern Mediterranean by means of generalized additive modeling. Hydrobiologia. [CrossRef] google scholar
 • Satılmış, M.M., Tanas, A.R., Olgun, S., Kantarlı, S., Olgun Eker, E., Bektaş, Ş., Selamoğlu Çağlayan, H., Polat Beken, Ç., Atabay, H., Tüfekçi, H., Karan, H., Tolun, L., Tan, İ., Mantıkcı, M., Aydöner, C., Ediger, D., Yüksek, A., Altıok, H., Taş, S., Gürkan, Y., Sezgin, M., Kurt Şahin, G., Ünlüer, F., Taşkın, E., Minareci, O., Çakır, M., Kıdeyş, A.E., Tuğrul, S. (2017). Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi 2014-2016 Marmara Denizi Özet Raporu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara. google scholar
 • Sbrana, M. Viva, C. & Belcari, P. (2006). Fishery of the Deep-water Rose Shrimp Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Crustacea: Decapoda) in the Northern Tyrrhenian Sea (Western Mediterranean), Hydrobiologia. [CrossRef] google scholar
 • Sparre, P. & S.C. Venema. 1998. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1 – Manual. FAO, Roma. FAO Fisheries Technical Paper 306/1, Rev. 2, 337 pp. google scholar
 • TUIK. (2019). Fishery Production Statistics of Turkey. (TUİK), Ankara. google scholar
 • Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Dereli, H. & Yapici, S. (2009). Sığacık Körfezi’nde Dip Trol Ağları ile Yakalanan Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846)’nin Bazı Biyolojik ve Populasyon Özelliklerinin Araştırılması. TUBİTAK Proje No: 108Y102. google scholar
 • Ungaro, N., & Gramolini, R. (2004). Relationship between enviromental parameters and stok distribution: can the bottom temperature affect the adriatic population of the deep-water rose shrimp? Aquatic Living Resources. [CrossRef] google scholar
 • Yazıcı, M. F., İşmen., A, Altinağaç, U. & Ayaz, A. (2006). A study on the catch composition and bycatch of shrimp beam trawl in the Sea of Marmara. E. U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, https:// doi.org/10.12714/egejfas.2006.23.3.5000156728 google scholar
 • Zengin, M., Polat, H., Kutlu, S., Dinçer, C., Güngör, H., Aksoy, M., Özgündüz, C., Karaarslan, E. & Firidin, S. (2004). Marmara Denizi’ndeki Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris, LUCAS, 1846) Balıkçılığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. (TAGEM/HAYSUD/2001/09/02/004 No’lu Proje Sonuç Raporu). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Müdürlüğü, Trabzon, 211s. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

İnceoğlu, H., İşmen, A., Arslan İhsanoğlu, M., Kocabaş, E., Daban, İ.B., Kara, A., Çardak, M., Şirin, M., & Yığın, C.Ç. (2021). Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey. Aquatic Sciences and Engineering, 36(2), 46-50. https://doi.org/10.26650/ASE2020731575


AMA

İnceoğlu H, İşmen A, Arslan İhsanoğlu M, Kocabaş E, Daban İ B, Kara A, Çardak M, Şirin M, Yığın C Ç. Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey. Aquatic Sciences and Engineering. 2021;36(2):46-50. https://doi.org/10.26650/ASE2020731575


ABNT

İnceoğlu, H.; İşmen, A.; Arslan İhsanoğlu, M.; Kocabaş, E.; Daban, İ.B.; Kara, A.; Çardak, M.; Şirin, M.; Yığın, C.Ç. Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey. Aquatic Sciences and Engineering, [Publisher Location], v. 36, n. 2, p. 46-50, 2021.


Chicago: Author-Date Style

İnceoğlu, Haşim, and Ali İşmen and Mukadder Arslan İhsanoğlu and Engin Kocabaş and İsmail Burak Daban and Alpaslan Kara and Mine Çardak and Murat Şirin and Cahide Çiğdem Yığın. 2021. “Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey.” Aquatic Sciences and Engineering 36, no. 2: 46-50. https://doi.org/10.26650/ASE2020731575


Chicago: Humanities Style

İnceoğlu, Haşim, and Ali İşmen and Mukadder Arslan İhsanoğlu and Engin Kocabaş and İsmail Burak Daban and Alpaslan Kara and Mine Çardak and Murat Şirin and Cahide Çiğdem Yığın. Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey.” Aquatic Sciences and Engineering 36, no. 2 (Jun. 2021): 46-50. https://doi.org/10.26650/ASE2020731575


Harvard: Australian Style

İnceoğlu, H & İşmen, A & Arslan İhsanoğlu, M & Kocabaş, E & Daban, İB & Kara, A & Çardak, M & Şirin, M & Yığın, CÇ 2021, 'Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey', Aquatic Sciences and Engineering, vol. 36, no. 2, pp. 46-50, viewed 23 Jun. 2021, https://doi.org/10.26650/ASE2020731575


Harvard: Author-Date Style

İnceoğlu, H. and İşmen, A. and Arslan İhsanoğlu, M. and Kocabaş, E. and Daban, İ.B. and Kara, A. and Çardak, M. and Şirin, M. and Yığın, C.Ç. (2021) ‘Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey’, Aquatic Sciences and Engineering, 36(2), pp. 46-50. https://doi.org/10.26650/ASE2020731575 (23 Jun. 2021).


MLA

İnceoğlu, Haşim, and Ali İşmen and Mukadder Arslan İhsanoğlu and Engin Kocabaş and İsmail Burak Daban and Alpaslan Kara and Mine Çardak and Murat Şirin and Cahide Çiğdem Yığın. Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey.” Aquatic Sciences and Engineering, vol. 36, no. 2, 2021, pp. 46-50. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ASE2020731575


Vancouver

İnceoğlu H, İşmen A, Arslan İhsanoğlu M, Kocabaş E, Daban İB, Kara A, Çardak M, Şirin M, Yığın CÇ. Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey. Aquatic Sciences and Engineering [Internet]. 23 Jun. 2021 [cited 23 Jun. 2021];36(2):46-50. Available from: https://doi.org/10.26650/ASE2020731575 doi: 10.26650/ASE2020731575


ISNAD

İnceoğlu, Haşim - İşmen, Ali - Arslan İhsanoğlu, Mukadder - Kocabaş, Engin - Daban, İsmailBurak - Kara, Alpaslan - Çardak, Mine - Şirin, Murat - Yığın, CahideÇiğdem. Spatio-Temporal Patterns of Abundance and Biomass of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Sea of Marmara, Turkey”. Aquatic Sciences and Engineering 36/2 (Jun. 2021): 46-50. https://doi.org/10.26650/ASE2020731575ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim09.05.2020
Kabul13.07.2020
Çevrimiçi Yayınlanma25.01.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.