Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 1992 yılından bu yana Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanan açık erişimli, hakemli, bilimsel ve uluslararası bir dergidir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin İngilizce veya Türkçe bilimsel ve özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

Connectist, hem ulusal hem de uluslararası camiadan makaleler yayınlar; iletişim alanında sistemler, teoriler, yöntemler ve uygulamalara odaklanır. İletişimin tüm yönleriyle ilgili araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlayarak, akademik araştırmacılar, iletişim uzmanları ve profesyonel karar vericiler arasında bilimsel bilgi alışverişi için bir platform sağlamayı amaçlar. Dergi antropoloji, felsefe, tarih, siyaset bilimleri, psikoloji ve diğer tüm alanlardan, iletişim konusuna odaklı, alandaki bilimsel bilgiyi geliştiren katkılara açıktır.

Derginin hedef kitlesi akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili akademik ve mesleki kuruluşlardır.

Derginin tüm masrafları İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Gönderilen veya kabul edilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti veya gönderim ücreti talep edilmez. Dergide titiz bir çift-kör hakem değerlendirmesi uygulanmaktadır.
Baş Editör
Prof. Dr. Ayşen Akkor Gül, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Misafir Editör
Prof. Badran A. Badran, Liwa College, Abu-Dhabi, United-Arab-Emirates
Prof. Tevhide Serra Görpe, University of Sharjah, Sharjah, United-Arab-Emirates

Alan Editörü
Araş. Gör. Recep Kutluay Keskin, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Araş. Gör. Tansu Akdemir İris, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Baş Editör Yardımcısı
Öğr. Gör. Dr. Fatih Özkoyuncu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editoryal İlişkiler Yöneticisi
Araş. Gör. Eren Ünal, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Tanıtım Yöneticisi
Araş. Gör. Eren Ünal, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

İstatistik Editörü
Prof. Emre Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Hasan Kemal Süer, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Dil Editörü
Öğr. Gör. Elizabeth Mary Earl, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Yayın Kurulu Üyesi
Prof. Arthur Asa Berger, San Francisso State University, San-Francisco, United-States
Prof. Hasan Akbulut, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Roland Burkart, Viyana Üniversitesi, Vienna, Austria
Prof. Paulo Faustino, Universitário do Porto, Porto, Portugal
Prof. Thom Genceralli, Manhattan College, New-York, United-States
Prof. Aslı Yapar Gönenç, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Özgür Gönenç, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Tevhide Serra Görpe, University of Sharjah, Sharjah, United-Arab-Emirates
Prof. James Grunig, University of Maryland, College-Park, United-States
Prof. Tomas Kačerauskas, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania
Prof. Ayşe Melahat Kalay, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Castulus Kolo, University of Applied Sciences, Munich, Germany
Prof. Gary L. Kreps, George Mason University, Virginia, United-States
Prof. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Nurdoğan Rigel, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Şükrü Sim, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Meliha Nurdan Taşkıran, İstanbul Medipol Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Ralph Tench, Leeds Beckett University, Leeds, United-Kingdom
Prof. Emine Yavaşgel, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 1992 yılından bu yana Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanan açık erişimli, hakemli, bilimsel ve uluslararası bir dergidir.  Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin İngilizce veya Türkçe bilimsel ve özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

Derginin amacı, ulusal ve uluslararası camialardan araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlamak, akademik araştırmacılar, iletişim uzmanları ve profesyonel karar vericiler için iletişim bilimlerinin tüm alanlarında bilimsel bilgi paylaşımı için entelektüel bir platform sağlamaktır. Uluslararası ölçekte akademik diyaloğu teşvik etmek amacıyla dergi, 2022 yılından bu yana dünyanın dört bir yanındaki saygın üniversiteler ve akademisyenlerle işbirliği içinde sanal uluslararası toplantılar ve konferanslar düzenlemektedir.  Böylelikle, dergi, uluslararası katkı, işbirliği ve yazarlık olanaklarını genişletmeyi  amaçlamaktadır. Uluslararası indekslerde taranan bir dergi olarak yazarlarına uluslararası görünürlük sağlayan Connectist,  Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Erih Plus, EBSCO Communication Source, ProQuest Central, ProQuest Turkey Database, ProQuest Social Sciences Database ve ProQuest Social Sciences Premium Collection’da yer almaktadır ve  ayrıca TR Dizin’de de taranmaktadır.

Connectist, iletişim alanında sistemler, teoriler, yöntemler ve uygulamalara odaklanır, iletişimin tüm yönleriyle ilgili araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlar. İletişimin çağdaş araştırma alanlarının yanısıra  sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde iletişim alanıyla ilgili güncel tartışmaları hem disipliner hem de disiplinler arası olarak inceleyen teorik ve/veya uygulamalı araştırma makalelerine açıktır.

Dergide titiz bir çift-kör hakem değerlendirmesi uygulanmaktadır. Derginin hedef kitlesi akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili akademik ve mesleki kuruluşlardır.

Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index (ESCI)

TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin

EBSCO Communication Source

ProQuest Central, ProQuest Turkey Database

ProQuest Social Sciences Database

ProQuest Social Sciences Premium Collection

DOAJ

Erih Plus

SOBIAD

Dergi, yayın etiği ile ilgili en yüksek standartlara uymaktadır. Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimsemektedir; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen çalışmalar derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Özgün, daha önce yayımlanmamış veya aynı anda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar, değerlendirmeye kabul edilmektedir.

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmalarda; yazarlardan herhangi birinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan çalışma künyesinden silinemez, yeni bir isim künyeye eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm çalışmalar yayından çıkarılır. Yayın sürecinden sonra tespit edilen kuraldışı ve/veya etik dışı çalışmaların yayını aynı şekilde durdurulur.

İntihal Kontrolü

Ön kontrolden geçirilen çalışmalar, iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörler, gerekli olması halinde, değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında çalışmayı intihal kontrolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir çalışmanın kabul edilmeden önce ve hatta kabul edildikten sonra reddedilmesine neden olabilir.
Çalışmanın yayımlanması için türüne bağlı olarak, benzerlik oranının %15'ten az olması zorunludur.

Çift Kör Hakemlik Süreci
İntihal kontrolünden sonra, uygun olan çalışmalar baş editör tarafından özgünlük, yöntem, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamıyla uyumluluğu açısından değerlendirilir. Baş editör, biçimsel esaslara uygun olan çalışmaları, yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunarak, adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar. Baş editör, hakemlerin gerek gördüğü değişiklikler yazar(lar) tarafından yapıldıktan sonra çalışmaların yayımlanmasına onay verir.

Açık erişimli bir dergi olan Connectist’in içeriği, okura ya da okurun dâhil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncıdan ya da yazardan izin almadan çalışmaların tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu ilke, BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur.

Derginin açık erişimli çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide çalışmaların yayımlanması ve yayın süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen çalışmalar için işlemleme ücreti veya gönderim ücreti alınmaz.


Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptir ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.


Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir.

Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

Dergide yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak için makaleler, ulusal bir arşiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS'in içeriği toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark'ta saklanmaktadır.

Ek olarak, yazarların kendilerinin makalelerinin son PDF sürümünü Open Archives Initiative (https://www.openarchives.org/) standartlarına uygun açık elektronik arşivlerde arşivlemeleri önerilir. Yazarlar, yayınladıkları arşiv versiyonundan, İ.Ü. Yayınevinin dergi web sitesinin URL'sine bağlantı sağlamalıdır.

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

-    Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

-    Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

-    Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

-    Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

-    Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

-    Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

-    Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

-    Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

-    İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formu'nda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme çift taraflı kör hakemlik ile değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirirler. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.

Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemler, araştırma, yazarlar ve/veya araştırmaya fon sağlayanlarla çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Hakemler değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir.

Baş Editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir. Hakem tarafından söz konusu makale için verilen düzeltmeler yazar tarafından tamamlanır ve farklı bir şekilde renklendirilerek teslim edilir. Yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

-Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

-Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

-Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

-Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

-Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

-Dil kalitesi yeterli mi?

Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

Yazıların Hazırlanması ve Gönderimi

- Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

- Gönderilen yazılarla ilgili tüm yazışmalar, aksi belirtilmedikçe, ilk yazarla yapılacaktır. Makale gönderimi çevrim içi olarak https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/connectist/home üzerinden yapılmalıdır. Gönderilen çalışmalar, çalışma türünü belirten ve çalışmayla ilgili bilgileri içeren (bkz: Son Kontrol Listesi) bir mektup; yazının elektronik formunu içeren Microsoft Word 2003 ve üzerindeki sürümler ile yazılmış elektronik dosya ve tüm yazarların imzaladığı “Telif Hakkı Anlaşması Formu” eklenerek gönderilmelidir.

- Her yazarın aynı yıl içinde (özel sayılar hariç) sadece 1 (bir) çalışması yayımlanır.

- Derginin bir sayısında yayımlanmak üzere kabul edilmiş ancak henüz ait olduğu sayı oluşmamış olan makaleler, “Erken Görünüm” olarak yayımlanır.

- Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen her çalışmanın tüm sorumluluğu, ilgili çalışmanın yazar(lar)ına aittir.

- Dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış olan çalışmalar, hakem değerlendirmesine gerek duyulmaksızın doğrudan reddedilmektedir.

- Çalışmalar, A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne, üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, 12 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve 1,5 satır aralık ölçüsü ile hazırlanmalıdır.

- Çalışmaların türleri; “araştırma makaleleri” (6500 – 8500 sözcük), “derleme makaleler” (6500 – 8500 sözcük) ve “değerlendirme yazıları” (2000-6400 sözcük) şeklindedir.

- Giriş bölümünden önce, çalışmanın kapsamını, amacını, önemini, kullanılan yöntemi ve ulaşılan sonuçları içeren 180-200 kelimelik Türkçe ve İngilizce “öz” ile 600-800 kelime uzunluğunda İngilizce “genişletilmiş öz” yer almalıdır. Çalışmanın İngilizce başlığı İngilizce özün üzerinde yer almalıdır. Türkçe özün altında çalışmanın içeriğini temsil eden 5 (beş) Türkçe anahtar kelime, İngilizce özün altında çalışmanın içeriğini temsil eden 5 (beş) Türkçe anahtar kelime yer almalıdır. İngilizce genişletilmiş öz sadece Türkçe makaleler için zorunludur.

- Çalışmaların başlıca şu unsurları içermesi gerekmektedir: Başlık, Türkçe öz ve anahtar kelimeler; İngilizce başlık, İngilizce öz ve anahtar kelimeler; İngilizce genişletilmiş öz, ana metin bölümleri, son notlar ve kaynaklar.

- Çalışmalarda yer alan tablo ve şekillere metnin içerisinde yer verilmelidir. Tablo ve şekil sayıları sınırlı tutulmalıdır. Örneğin; yazarlar az sayıdaki bulgu ve bilgileri tablo olarak değil, metin içinde düzyazı şeklinde vermelidirler.

- Çalışmalarda yazar(lar)ın vurguları tek tırnak ile belirtilmeli; sadece kitap, film, gazete isimleri italik yazılmalıdır. 40 kelimeyi aşan alıntılar içerden, tek aralık ve tırnaksız bir biçimde verilmelidir.

- Dergi Yazı Kurulu ve hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, metin üzerinde bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

- Dergiye gönderilen çalışmalar yayımlansın veya yayımlanmasın geri gönderilmez.

- Dergimizde yayımlanacak çalışma türlerinin bölümlerinin aşağıdaki akışa uygun olacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

1. ARAŞTIRMA MAKALELERİ
GİRİŞ
-Araştırmanın sorunsalı yabancı ve yerli alanyazına göndermeler yapılarak tanımlanmalıdır. Alt başlıklara geçilmeden önceki son paragrafta çalışmanın önemi, diğer çalışmalardan farkı yani özgünlüğü, amacı ve yöntemi belirtilerek sınırları çizilmelidir.
Konu ile ilgili alt başlık/ başlıklar
AMAÇ VE YÖNTEM
- Amaç ve yönteme geçiş cümlesi veya cümleleri
Amaç
Çalışmanın genel amacı verildikten sonra; çalışmanın araştırma soruları maddeler halinde belirtilmeli ve/veya hipotez/hipotezleri yazılmalıdır.
Yöntem
Nicel/nitel araştırmaların içereceği aşağıdaki unsurlar, başlık halinde verilmese bile içerik olarak bu bölümde mutlaka yer almalıdır:
•    Araştırma Modeli
•    Evren, Örneklem / Denekler / Katılımcılar
•    Veri Toplama Aracı
•    İşlem

Çalışmalarda kullanılan ölçek, anket, mülakat çeşitleri vb. belirtilmeli, özellikle istatistiksel analiz/analizler içeren çalışmalarda geçerlik ve güvenirlik katsayıları verilmelidir.
BULGULAR
TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu bölümde ilk olarak çalışmanın amacı hatırlatılarak bulguları kısaca özetlenmeli ve alanyazına göndermeler yapılarak tartışılmalıdır.
Daha sonra araştırmacının çalışmasının bulguları ile ilişkilendirilebilecek özgün sonuç niteliğindeki kanaatlerine yer verilmelidir.
Çalışmayı nihayetlendirirken sonraki araştırmalar için araştırma önerileri sunularak alana katkı sağlanmalıdır.
SON NOTLAR
KAYNAKLAR


2. DERLEME MAKALELER
GİRİŞ

Araştırmanın sorunsalı yabancı ve yerli alanyazına göndermeler yapılarak tanımlanmalıdır. Altbaşlıklara geçilmeden önceki son paragrafta çalışmanın önemi, diğer çalışmalardan farkı yani özgünlüğü, amacı ve yöntemi belirtilerek sınırları çizilmelidir.
Konu ile ilgili altbaşlık/ başlıklar
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmanın amacı belirtilerek tartışılan fikir, kavram vs. özetlenmeli ve alanyazına göndermeler yapılarak tartışılmalıdır.
Daha sonra araştırmacı yaptığı taramalar sonucunda oluşturduğu özgün sonuç niteliğindeki kanaatlerine yer verilmelidir.
Çalışmayı nihayetlendirirken sonraki araştırmalar için araştırma önerileri sunularak alana katkı sağlanmalıdır.
SON NOTLAR
KAYNAKLAR

3. DEĞERLENDİRME YAZILARI
Değerlendirme yazıları kapsamında iletişim alanını ilgilendiren herhangi bir konunun, görsel / işitsel / yazılı bir metnin, etkinliğin veya olgunun eleştirel bir değerlendirmesi sunulur. Bu yazılar, özgün araştırma makalelerinden farklı olarak alan araştırması içermeksizin kitap eleştirisi, film eleştirisi, diğer görsel / işitsel / yazılı ürünler veya düzenlenen etkinliklerin eleştirel değerlendirmelerini içerir. Çalışmaların özgünlüğünü konunun uzmanı olan yazarların yeni ve farklı bakış açılarıyla alana sunduğu katkılar oluşturur.
Değerlendirme yazıları için yazarların uyması gereken bir başlık sistemi bulunmamaktadır. Yazarlar, konunun özüne uygun bir başlık sistemi benimseyebilirler.

Makale Gönderme Kılavuzu

Her yazar çalışmasını göndermeden önce aşağıdaki hususları eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır:

Makale Gönderme

 • Makalenin gönderileceği adres:

https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/connectist/home

 • Makale ana metninin dosyası  yüklenirken, çift taraflı kör hakem süreci gereği, bu dosyanın yazar(lar)ın kimliğini deşifre eden hiçbir unsur barındırmadığından emin olunmalıdır. Makale ana metni dosyası başlık sayfasını ve yazar(lar)ın adı geçen ya da yazar adlarına atıfta bulunabilecek işaretler içermemelidir. (Örneğin: Teşekkür bölümü veya her sayfada tekrar eden ve yazar adlarını içerebilen başlıklar)
 • Ayrıca yazarlar ek olarak yüklediği Supplemental File for Review türü dosyalarda da yazar kimliğini ifşa etmemeli ve bu durumun kontrolünü sağlamalıdır.

Ayrı Ayrı Yüklenilmesi Gereken Dosyalar

 • Telif Hakkı Anlaşması Formu 
 • Daha önce basılmış olan yazı-resim-tablo gibi unsurlar kullanılmış ise bunlar için izin belgesi
 • Makale Kapak Sayfası 
  • Makalenin kategorisi
  • Türkçe ve İngilizce başlık
  • Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri
  • Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks numarası
  • Tüm yazarların ORCID’leri
 • Makalenin ana metni
  • Türkçe ve İngilizce başlık
  • “Öz”ler: 180-200 kelime Türkçe ve 180-200 kelime İngilizce
  • Anahtar Kelimeler: 5 adet Türkçe ve 5 adet İngilizce
  • Makale Türkçe ise, İngilizce genişletilmiş öz 600-800 kelime
  • Makale ana metin bölümleri
  • Finansal Destek (varsa belirtilmeli)
  • Çıkar Çatışması (varsa belirtilmeli)
  • Teşekkür (varsa belirtilmeli)
  • Kaynaklar
  • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla ana metin içinde yer almalı)

Kaynaklar

Yazar(lar)dan çalışmalarında birincil kaynaklara atıf yapmaları beklenmektedir.

Erken Görünüm olarak yayımlanan makalelere atıflar “sayısı hazırlık sürecindeki yayın” şeklinde verilmelidir.

Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar metinde belirtilmeli ve alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Referans Stili ve Formatı

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) 7. stilini benimser. Bu stille ilgili kurallara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/

Kaynaklar, aşağıdaki örneklerde belirtildiği gibi gösterilmelidir.

Metin İçinde Kaynak Gösterme

Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı ve yayın tarihi yazılarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak gösterilecekse kaynaklar arasında (;) işareti kullanılmalıdır. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kaynaklar metinde parantez içinde yazarların soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası ya da aralığı yazılarak belirtilmelidir. Birden fazla kaynak gösterilecekse kaynaklar arasında (;) işareti kullanılmalıdır. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Örnekler:

Tek yazarlı kaynak:

(Akyolcu, 2007)

Akyolcu (2007)

İki yazarlı kaynak:

(Tekinalp & Uzun, 2009, p. 127)

Tekinalp ve Uzun (2009), gündem belirlemenin, iletişim araçlarındaki gündemin toplum üzerindeki etkileriyle ilgili olduğunu belirtmiştir (p. 127).

Üç ve daha çok yazarlı kaynak:

(Çavdar et al., 2003)

Kısaltması bulunan kaynak gösterimi:

İlk Atıf: (Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2020)

Sonraki Atıflar: (DSÖ, 2020)

İlk Atıf: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2020)

Sonraki Atıflar: DSÖ (2020)

Metin içi atıflardaki belirsizliği önlemek için

Aynı yazar ve tarihli iki farklı çalışmaya yer verildiğinde kaynaklar a, b şeklinde gösterilmelidir:

(Timisi, 2020a) (Timisi, 2020b)

Aynı soyadlı isimden farklı yazarların kaynak gösteriminde, yayın yılı farklı olsa da metnin içindeki alıntılarda yazarların adının baş harfleri de yazılır.

(G. Büyükbaykal et al., 2019; C. Büyükbaykal, 2016)

Aynı yayının yazarlarının soyadı aynı ise, adlarının ilk harflerine yer vermeye gerek yoktur.

(Okay & Okay, 2021)

Doğrudan atıf

Doğrudan atıf yapılırken cümle(ler) tırnak içine alınır ve metin içi alıntılarda sayfa numarası da belirtilir.

Yıldırım ve Şimşek’e göre (2016), “İçerik analizinde temelde yapılan işlem birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır” (p. 242).

Birden fazla kaynak parantez içinde gösterilirken alfabetik olarak sıralanmalıdır.

(Akyolcu, 2007; Sayıner & Demirci, 2007, p. 72)

Kaynaklar bölümünde kaynak gösterme

Kullanılan tüm kaynaklar metnin sonunda ayrı bir bölüm halinde yazar soyadlarına göre alfabetik olarak numaralandırılmadan verilmelidir.

Her bir yayın türüne göre kaynağın nasıl gösterileceğinin örnekleri aşağıda sunulmuştur.

Kitap

a) Tek yazarlı kitap

Karasar, N. (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (8th ed.). 3A Eğitim Danışmanlık Ltd.

b) Çeviri kitap

Geraghty, C. (1996). Kadınlar ve pembe dizi. (N. Nirven, Trans.) AFA Yayınları.

c) Çok yazarlı kitap

Tonta, Y., Bitirim, Y., & Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme (1st ed.). Total Bilişim.

ç) Editörlü kitap

Ören, T., Üney, T., & Çölkesen, R. (Ed.). (2006). Türkiye bilişim ansiklopedisi (6st ed.). Papatya Yayıncılık.

d) Kitap içerisinde bölüm

Morva, O. (2016). Ben, kendim ve dijital benliğim: Dijital iletişim çağında benlik kavramsallaştırması üzerine. N. Timisi (Ed.), Dijital kavramlar, olanaklar, deneyimler (pp. 41-60). Kalkedon Yayıncılık.

e) Çeviri kitap içerisinde bölüm

Schmeder, G. (2015). İşbölümü dinamiğinde kopmalar ve kesintiler. C. Vercellone (Ed.) ve D. Kundakçı (Trans.). Bilişsel kapitalizm. (1st ed., 61-75). Otonom Yayıncılık.

f) Kitap incelemesi

Gül Ünlü, D. (2018). Kitap incelemesi [Şeffaflık toplumu: Şeffaf toplumun eleştirisi üzerine bir okuma]. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 28, 279-290. http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/tr/pub/issue/37677/436058

g) Yayımcının ve yazarın kurum olduğu yayın

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. (2021). Asrın küresel salgını: Türkiye’nin koronavirüsle başarılı mücadelesi. İstanbul, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları.

Makale

a) Makale

Çağlayan, S. (2021). Covid-19 pandemisi sürecine ilişkin bir retorik analiz: T. C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın basın açıklamaları. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 60, 27-62. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-801246

b) Yediden fazla yazarlı makale

Lal, H., Cunningham, A. L., Godeaux, O., Chlibek, R., Diez-Domingo, J., Hwang, S.-J., ... Heineman, T. C. (2015). Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. New England Journal of Medicine, 372, 2087–2096. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1501184

c) DOI’si olmayan online edinilmiş makale

Sidani, S. (2003). Enhancing the evaluation of nursing care effectiveness. Canadian Journal of Nursing Research, 35(3), 26–38. Retrieved from http://cjnr.mcgill.ca

ç) Popüler dergi makalesi

Gürer, Z., Gürer, M. (2021, May-June). Fantastik diziler. Episode, 26, 9-12. https://episodedergi.com/fantastik-diziler/

Tez, Bildiri

a) Tezler

Karahan, O. (2019). Şiddet ve postmodernizm bağlamında Martin Scorsese sineması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Türk, E. (2016). GSM markalarının sosyal medya kullanımlarının halkla ilişkilerin çift yönlü simetrik modeline göre twitter üzerinden analizi [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

b) Sempozyum katkısı

Serdar, M. (2019, Aralık, 19-20). Covid-19 pandemisinde medya: Hipergerçeklik ve dezenformasyon. M. Binark (Oturum Başkanı), Pandemi döneminde enformasyon arayışı ve infodemi [Sempozyum]. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 8. Uluslararası İletişim Günleri, İstanbul, Türkiye.

Diğer Kaynaklar

a) Gazete yazısı

Browne, R. (2010, March 21). This brainless patient is no dummy. Sydney Morning Herald, 45. https://www.smh.com.au/technology/this-brainless-patient-is-no-dummy-20100320-qn7n.html

b) İnternet sayfası kaynakları

Bordwell, D. (2013, June 18). David Koepp: Making the world movie-sized. http://www.davidbordwell.net/blog/page/27/ adresinden 15 Eylül 2020 tarihinde alınmıştır.

c) Resmi yayınlar ve basın bülteni

Türkiye İstatistik Kurumu. (2021). Çocuklarda bilişim teknolojileri kullanım araştırması (Yayın no. 41132). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Cocuklarda-Bilisim-Teknolojileri-Kullanim-Arastirmasi-2021-41132

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (2022, 18 Ocak). Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına İlişkin Açıklama [Basın Bülteni]. https://www.saglik.gov.tr/TR,87208/koronavirus-bilim-kurulu-toplantisina-iliskin-aciklama-18012022.html

ç) Sözlük

Mutlu, E. (2012). İletişim sözlüğü (1st ed.). Sofos Yayınları.

d) Podcast

Tufan, F. (2021, June 7). Prof. Dr. Burcu Kaya Erdem ile Jacques Derrida’yı okumak (Bölüm 7) [sesli podcast bölümü]. İletişim podcast içinde. https://open.spotify.com/episode/5sz5nRZUCIE4RIKoCw8N7w?si=RJWap-AeSs2ro6IDGUcGRg&dl_branch=1&nd=1

e) Video/Film

Gökalp, S. (2016). Sosyal medya [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=TIayzRpy1X8

Ceylan, N. B. (Yönetmen). (2011). Bir zamanlar Anadolu’da [Film]. Tiglon.

f) Televizyon dizisi

Çatay, K. (Yapımcı). (2018). Şahsiyet [Televizyon Dizisi]. Ay Yapım.

g) Sosyal medya

Nişancı, İ. [@ilkayNS]. (2022, 25 Ocak). Sadece sosyal bilimler için geçerli olduğunu düşünmekle beraber çok önemli bir noktada ayrım var: Makale ya da bilimsel araştırma yapmanın bilim insanını verdiği dersler konusunda eğittiği bir gerçek. Bu da üniversitenin asıl öznesi öğrenciye dönük bir faydadır [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/ilkayNS/status/1485866565337853956

Twitter için [Tweet], [Twitter profili] vb., Facebook için [Facebook durumu], [Zaman tüneli] vb., Instagram için [Fotoğraf], [Highlight] gibi gösterimler kullanılabilir.

Son Kontrol Listesi

Aşağıdaki listede yer alan bilgilerin eksik olup olmadığından emin olunuz:

•    Editöre mektup

•    Makalenin türü

•    Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi

•    Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)

•    İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için)

•    İngilizce dil kontrolünün yapıldığı

•    Yazarlara Bilgi bölümünde detaylı olarak anlatılan dergi politikalarının gözden geçirildiği

•    Kaynakların APA7 stiline göre belirtildiği

•    Telif Hakkı Anlaşması Formu

•    Daha önce basılmış ve telife bağlı materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi

•    Kapak sayfası

•    Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı

•    Yazarların ismi, soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri

•    Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, cep telefonu (GSM) ve faks numarası

•    Tüm yazarların ORCID’leri

•    Makale ana metni

•    Özler: 180-200 kelime Türkçe ve 180-200 kelime İngilizce

•    Anahtar Kelimeler: 5 adet Türkçe ve 5 adet İngilizce

•    600-800 kelime İngilizce genişletilmiş özet (Extended Abstract)

•    Finansal destek (varsa belirtiniz)

•    Çıkar çatışması (varsa belirtiniz)

•    Teşekkür (varsa belirtiniz)

•    Kaynaklar

•    Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla ana metnin içinde yer almalı)
BİLGİ


E-ISSN2636-8943
Yayın AralığıYılda İki Sayı

METRİKLER


2
66
1174
1174

İLETİŞİM


Istanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Besim Ömer Paşa Mh., Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sk., 34116, Beyazıt, İstanbul - Türkiye Phone / Telefon: +90 (212) 440 00 00 / 12710 Fax / Faks: +90 (212) 440 03 16 E-mail: connectist@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.