CİLT 10, SAYI 2, 2023


Türkiye’de Ses –Manzarası– Çalışmaları

Osmanlı Sarayı’nda “Huzur Temsilleri”

Türk Halk Müziği Geleneğinde “Usûl”ün Temellükü

Kül Bellek; Yokoluşun Bellekte Varoluşa Erişi

Logostan Kurtulmak: 20. Yüzyıl Dramında Karşı-Anlatı İncelemesi

SAYI 2CİLT 10, 2023

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.