CİLT 10, SAYI 2, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Tufan Karabulut


CİLT 10, SAYI 1, 2023CİLT 10, SAYI 1, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Tufan Karabulut
METRİKLER


10
21
130
130

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.