European Journal of Biology (Eur J Biol), bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan, uluslararası, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin resmi yayını olup, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Derginin yayın dili İngilizce'dir. European Journal of Biology daha önce IUFS Journal of Biology adıyla yayınlanmıştır. 1940'tan beri yayınlanmaktadır.
Baş Editör
Prof. Dr. Füsun Öztay, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Baş Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Pınar Uysal Onganer, University of Westminster, London, United-Kingdom

Yazı Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Füsun Öztay, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Nihal Ömür Bulan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Doç. Dr. Duygu Kadaifçiler, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Alan Editörü
Prof. Dr. Riyaz Basha, University of North Texas, Texas, USA
Prof. Dr. Bekir Keskin, Ege Üniversitesi, Izmir, Turkiye
Prof. Dr. Filiz Vardar, Marmara Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Doç. Dr. Mustafa Bener, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Doç. Dr. Bogac Kaynak, University of Helsinki, Helsinki, Finland
Doç. Dr. Pınar Yılmaz, Marmara Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Dil Editörü
Elizabeth Mary Earl, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

İstatistik Editörü
Prof. Dr. Ahmet Dirican, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Istanbul, Turkiye

Etik Editörü
Prof. Dr. Ebru Gürel Gürevin, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Tanıtım Yöneticisi
Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Turkiye
Ezgi Sarı, University of Alabama, Birmingham, United-States

Editoryal Asistan
Deniz Erol Kutucu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Öyküm Genç, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Merve Yıldırım, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Yayın Kurulu Üyesi
Hafiz Ahmed, University of Maryland, College-Park, United-States
Uğur Aksu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Turkiye
Ahmet Asan, Trakya Üniversitesi, Edirne, Turkiye
Ricardo Antunes De Azevedo, Universidade de Sao Paulo, Sao-Paulo, Brazil
Kasim Bajrovic, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia-And-Herzegovina
Levent Bat, Sinop Üniversitesi, Sinop, Turkiye
Meral Birbir, Marmara Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Şehnaz Bolkent, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Mahmut Çalışkan, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Carmela Caroppo, Institute for Coastal Marine Environment, Naples, Italy
Athina Mytro Chıonı, Kingston University, London, United-Kingdom
Mustafa B. A. Djamgoz, Imperial College London, London, United-Kingdom
Mehmet Haluk Ertan, The University of New South Wales, Sydney, Australia
Rafael Ruiz De La Haba, University of Sevilla, Seville, Spain
Halil Kavaklı, Koç Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Önder Kılıç, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Ayten Kimiran, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Armağan Koçer, University of Twente, Enschede, Netherlands
Domenico Morabito, Université d’Orléans, Orleans, France
Michael Moustakas, Aristotle University, Thessaloniki, Greece
Gökhan M. Mutlu, University of Chicago, Chicago, United-States
Maxim Nabozhenko, Dagestan State University, Dagestan, Russia
Selda Gezginci Oktayoglu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Nesrin Özören, Boğaziçi Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Thomas Sawidis, Aristotle University, Thessaloniki, Greece
Jaswinder Singh, McGill University, Montreal, Canada
Lejla Pašić, Sarajevo University, Sarajevo, Bosnia-And-Herzegovina
Nico M. Van Straalen, Vrije Universiteit, Amsterdam, Netherlands
İsmail Türkan, Ege Üniversitesi, Izmir, Turkiye
Refiye Yanardağ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Istanbul, Turkiye
Sandeep Kumar Verma, SAGE University, Indore, India

European Journal of Biology, biyolojinin tüm alanlarında en yüksek bilimsel düzeyde makaleler yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergide biyoloji ve yaşam bilimlerinin tüm alanlarında etik kurallara uygun olarak hazırlanmış orijinal araştırma ve derleme makaleleri ile kısa bildiriler yayınlanmaktadır.

Derginin kapsamı bunlarla sınırlı olmamak üzere; hayvan biyolojisi ve sistematiği, bitki biyolojisi ve sistematiği, hidrobiyoloji, ekoloji ve çevre biyolojisi, mikrobiyoloji, hücre ve moleküler biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji ve genetik, fizyoloji, toksikoloji, kanser biyolojisi, gelişim biyolojisi, kök hücre biyolojisini içerir.


Zoological Record - Clarivate Analytics

CAB Abstracts 

CABI

- AgBiotechNet Database

- Animalscience Database

- VetMed Resource

- Environmental Impact Database

- Horticultural Science Database

- Nutrition and Food Sciences Database .

Chemical Abstracts Service (CAS)

ULAKBIM TR Dizin

Scopus

DOAJ

EBSCO Central & Eastern European Academic Source

SOBİAD

Cabells Journalytics

Dergi yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

İntihal

Ön kontrolden geçirilen makaleler, iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörler, gerekli olması halinde makaleyi değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kontrolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir makalenin kabul edilmeden önce ve hatta kabul edildikten sonra reddedilmesine neden olabilir. Makalenin türüne bağlı olarak, bunun oranın %15 veya %20'den az olması beklenir.

Çift Kör Hakemlik

İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar, hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir.

Dergi açık erişimlidir ve derginin tüm içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur.

Derginin açık erişimli makaleleri Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir.

Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

Dergide yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak için makaleler, ulusal bir arşiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS'in içeriği toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark'ta saklanmaktadır.

Ek olarak, yazarların kendilerinin makalelerinin son PDF sürümünü Open Archives Initiative (https://www.openarchives.org/) standartlarına uygun açık elektronik arşivlerde arşivlemeleri önerilir. Yazarlar, yayınladıkları arşiv versiyonundan, İ.Ü. Yayınevinin dergi web sitesinin URL'sine bağlantı sağlamalıdır.

European Journal of Biology, yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.


Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

 • Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
 • Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
 • Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
 • Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
 • Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
 • Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
 • Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
 • İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Dergi, World Medical Association (WMA) Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, Basel Declaration ve WMA Statement on Animal Use in Biomedical Research  standartlarını kabul eder ve etik standartları ilke olarak benimser.

Klinik ve deneysel çalışmalar, ilaç araştırmaları ve bazı olgu sunumları için yukarıda belirtilen uluslararası standartlara uygun Etik Komisyon raporu gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde Etik Komisyon raporu veya eşdeğeri olan resmi bir yazı yazarlardan talep edilebilir. İnsanlar üzerinde yapılmış deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılarda, çalışmanın yapıldığı kişilere uygulanan prosedürlerin niteliği tümüyle açıklandıktan sonra, onaylarının alındığına ilişkin bir açıklamaya metin içinde yer verilmelidir. Hasta onamları, Etik Kurul raporunun alındığı kurumun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi ana metin dosyasında yer alan Gereç ve Yöntem başlığı altında yazılmalıdır. Hastaların kimliklerinin gizliliğini korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini açığa çıkarabilecek fotoğraflar için hastadan ya da yasal temsilcilerinden alınan imzalı izinlerin de gönderilmesi gereklidir.

Dergi, omurgalılar veya regüle edilmiş omurgasızlar üzerinde yapılan deneysel araştırmaların ilgili kurumsal, ulusal ve/veya uluslararası yönergelere uygun olmasını şart koşmaktadır ve yazarlara ilgili yönergelere uygunluklarını açıkça belirtmeleri tavsiye edilmektedir. Hayvanları içeren çalışmalar için, araştırma protokollerinin bir etik kuruldan onay alması gerekmektedir. Kurul, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (8th Edition, 2011), International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) ve  International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals (2012) gibi uluslararası kılavuzlar dahil olmak üzere geçerli yönetmelik ve kılavuzlara uygunluğu sağlamak için protokolleri değerlendirmektedir. Bu kılavuzlar, hayvan araştırmalarının etik ve insancıl bir şekilde nasıl yürütüleceğine dair kapsamlı talimatlar sunmakta ve bu tür araştırmalar için yaygın bir ölçüt olarak kabul edilmektedir.

Yazarlar, hayvanların acı ve ızdırap çekmesini önlemek için alınan önlemler de dahil olmak üzere, makalelerinde hayvanlara etik muameleye ilişkin ayrıntılı açıklamalar sunmalıdır. Bu, çalışmanın insancıl bir şekilde yürütülmesini ve ilgili etik kriterlere uygun olduğunun ortaya konmasını sağlamak için çok önemlidir. ARRIVE kontrol listesi, yazarların bu bilgileri açık ve kapsamlı bir şekilde sunmak için kullanabilecekleri faydalı bir araçtır.

Dergi, değerlendirme sürecinde yer alan kişilerin ve yazarların sorumluluklarını etkileyebilecek herhangi bir mevcut veya olası çıkar çatışmasının beyan edilmesini zorunlu tutar; çıkar çatışması konuları arasında finansal ilişkiler, akademik vaatler, kişisel ve kurumsal ilişkiler sayılabilir.  Potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmek için, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu yazarlar tarafından doldurulmalı ve derginin Yazar Formunda belirtildiği gibi paylaşılmalıdır. Potansiyel bir çıkar çatışması vakaları, COPE Çıkar Çatışması Akış Şemaları ve ICMJE Çıkar Çatışması yönergeleri kapsamında çözülür.

Çıkar çatışmasının yanı sıra, araştırmayı yürütmek için alınan tüm mali destek, makaleyi gönderirken beyan edilmelidir.

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme çift taraflı kör hakemlik ile değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.


Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir.

Baş Editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

-Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

-Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

-Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

-Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

-Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

-Dil kalitesi yeterli mi?

Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

Makaleler, ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Randomize çalışmalar CONSORT, gözlemsel çalışmalar STROBE, tanısal değerli çalışmalar STARD, sistematik derleme ve meta-analizler PRISMA, hayvan deneyli çalışmalar ARRIVE ve randomize olmayan davranış ve halk sağlığıyla ilgili çalışmalar TREND kılavuzlarına uyumlu olmalıdır.

Deneysel, klinik ve ilaç çalışmaları için araştırma protokollerinin uluslararası anlaşmalara (World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects,” Ekim 2013'te düzenlenmiştir, www.wma.net) uygun olarak Etik Kurul tarafından onaylanması gerekmektedir. Çalışma için gerekiyorsa etik kurul raporu alınmış olmalıdır.

İnsanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalarla ilgili makalelerde, hastaların ve gönüllülerin maruz kalabilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir şekilde açıklanmasının ardından yazılı bilgilendirilmiş onamlarının alındığını gösteren bir ifade eklenmelidir. Hasta onamı ile ilgili bilgiler, etik kurul adı ve etik kurul onay numarası da makalenin “Gereç ve Yöntemler” bölümünde belirtilmelidir. Hastaların gizliliğini dikkatli bir şekilde korumak yazarların sorumluluğundadır. Hastaların kimliğini ortaya çıkarabilecek fotoğraflar için, hastanın veya yasal temsilcisinin imzalı izin belgeleri alınmalıdır.

European Journal of Biology, omurgalılar veya herhangi bir düzenlemeye tabi omurgasızlar üzerinde deneysel araştırma çalışmalarının  ilgili kurumsal, ulusal ve/veya uluslararası yönergelere uygun olmasını talep eder. Dergi, Basel Declaration (baseldeclaration.org) ilkelerini ve International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) (iclas.org tarafından yayınlanan kılavuzları desteklemektedir. Yazarların ilgili kılavuza uygunluklarını açıkça belirtmeleri önerilir.

European Journal of Biology yazarlara, Nesli Tükenme Riski Altındaki Türleri İçeren Araştırmalara İlişkin IUCN Politikalarına ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşmeye uymalarını tavsiye etmektedir.

Tüm başvurular bir benzerlik saptama yazılımı (iThenticate by CrossCheck) tarafından taranır.

İntihal, alıntı manipülasyonu ve veri tahrifatı/uydurma gibi iddia edilen veya şüphelenilen araştırma suiistimali durumunda, Yayın Kurulu COPE yönergelerini izleyecek ve buna göre hareket edecektir.

Yazar olarak listelenen her birey, International Committee of Medical Journal Editors tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılamalıdır.

(ICMJE - www.icmje.org). ICMJE, yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayanmasını önerir:

1. Çalışmanın konseptine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ya da yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; ve

2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemesini yapmış olmak; VE

3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; VE

4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün doğruluğuna ya da bütünlüğüne ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

Bir yazar, yaptığı çalışmanın bölümlerinden sorumlu olmasının yanı sıra, çalışmanın belirli bölümlerinden hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu belirleyebilmelidir. Ayrıca yazarlar, ortak yazarların katkılarının bütünlüğüne güven duymalıdır.

Yazar olarak belirlenen herkes, yazarlık için dört kriteri de karşılamalıdır ve ayrıca dört kriteri karşılayan herkes yazar olarak tanımlanmalıdır. İlgili kriteri de karşılamayanlar makalenin kapak sayfasında belirtilmelidir.

European Journal of Biology, yazarlık haklarına uygun hareket etmek ve hayalet yazarlığı önlemek için sorumlu yazarların ilk gönderim sürecinde yazarlık katkı formunun (derginin web sayfasından indirilebilen) imzalı ve taranmış bir versiyonunu göndermelerini zorunlu kılar. Yayın kurulu bir " hayalet yazarlık" vakasından şüphelenirse, gönderi daha fazla incelenmeden reddedilecektir. Makale gönderiminin bir parçası olarak sorumlu yazar, makalenin gönderim ve inceleme aşamalarında tüm yazarlık sorumluluğunu üstlenmeyi kabul ettiğini belirten kısa bir beyan da göndermelidir.

European Journal of Biology, gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinde yer alan yazarların, potansiyel önyargıya veya çıkar çatışmasına yol açabilecek finansal ve kurumsal olmak üzere mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını ifşa etmesini zorunlu kılar ve teşvik eder. Gönderilen bir çalışma için kişi veya kurumlardan alınan herhangi bir bağış veya diğer destekler Yayın Kurulu'na bildirilmelidir. Olası bir çıkar çatışmasını ifşa etmek için, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından doldurulmalı ve gönderilmelidir. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin olası çıkar çatışması durumları, derginin Yayın Kurulu tarafından COPE ve ICMJE yönergeleri kapsamında çözümlenir.

Derginin Yayın Kurulu, tüm itiraz ve şikayet davalarını COPE yönergeleri kapsamında ele alır. Bu gibi durumlarda yazarlar, itiraz ve şikayetleri ile ilgili olarak editörya ile doğrudan iletişime geçmelidir. Gerektiğinde, dahili olarak çözülemeyen davaları çözmek için bir ombudsman atanabilir. Baş Editör, tüm itiraz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai mercidir.

Yazarlar, European Journal of Biology'ye makale gönderirken, makalelerinin telif hakkını İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne devretmeyi kabul ederler. Makale yayınlanmak üzere reddedilirse, makalenin telif hakkı yazarlara geri verilecektir. Dergiye gönderilen her makale telif hakkı sözleşmesi ile birlikte gönderilmek zorundadır. Şekiller, tablolar veya diğer materyaller dahil olmak üzere daha önce yayınlanmış içeriği hem basılı hem de elektronik formatta kullanırken, yazarlar telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki hukuki, mali ve cezai sorumluluk yazar(lar)a aittir.

European Journal of Biology'de yayınlanan makalelerde belirtilen ifadeler veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun veya yayıncının görüşlerini değil, yazar(lar)ın görüşlerini yansıtır; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.

Makaleler sadece https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/ejb/home adresinde yer alan derginin online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Diğer mecralardan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak Editöryel Ofis tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte yazarlarına geri gönderilecektir.

Yazarların; Yayın Hakkı Sözleşmesi Formu, Yazar Katkı Formu ve ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Formu’nu (bu form, tüm yazarlar tarafından doldurulmalıdır) ilk gönderim sırasında online makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Başlık sayfası: Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir başlık sayfası da gönderilmelidir. Bu sayfa;

 • Makalenin başlığını ve 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,
 • Yazarların isimlerini, kurumlarını, ORCID numaralarını ve eğitim derecelerini,
 • Finansal destek bilgisi ve diğer destek kaynakları hakkında detaylı bilgiyi,
 • Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil ve e-posta adresini,
 • Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan bireylerle ilgili bilgileri içermelidir.

Özet: Editöre Mektup türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin İngilizce özetleri olmalıdır. Orijinal Araştırma makalelerinin özetleri “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler özetin hemen altına yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) veritabanından seçilmelidir.

Makaleyi göndermeden önce Yazarlara Bilgi’yi lütfen okuyun ve aşağıdakilerin eksik olmadığından emin olun:

 • Editöre mektup
  • Makalenin türü
  • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
  • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
  • Kaynakların AMA referans sistemine göre belirtildiği
  • İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı
  • İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için)
  • Yazarlara Bilgide detaylı olarak anlatılan dergi politikalarının gözden geçirildiği
  • Makalenin kategorisi
  •  İngilizce başlık
  •  İngilizce kısa başlık
  • Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonar şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri
  • Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks nosu
  • Tüm yazarların ORCID’leri
 • Makale ana metni dosyasında olması gerekenler
 •  İngilizce başlık
 • Aşağıdaki tabloda belirtilen standartlara uygun olan 250 kelime İngilizce özet
 • Anahtar Kelimeler:  3-6 adet İngilizce
 • Makale ana metin bölümleri
 • Finansal destek (varsa belirtiniz)
 • Çıkar çatışması (varsa belirtiniz)
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)

Makale Gönderme

Makalenin gönderileceği DergiPark sayfası adresi: https://dergipark.org.tr/tr/journal/490/submission/step/manuscript/new

 • Makale ana metninin dosyasını (Main Document)  yüklerken, çift taraflı kör hakem süreci gereği, bu dosyanın yazar kimliğini deşifre eden hiçbir unsur barındırmadığından emin olun. Makale ana metni dosyası (Main Document) başlık sayfasını (Title Page) içermemeli; yazar adı geçen ya da yazar adlarını ifşa edebilecek bölümler içermemeli (Örneğin: Teşekkür, her sayfada tekrar eden ve yazar adlarını içerebilen başlık).
 • Ek olarak, hakeme cevap niteliğindeki ek dosyalar, yazar kimliğini de ifşa edebilecek herhangi bir ayrıntı içermemelidir.

Ayrı Ayrı Yüklemeniz gereken dosyalar

  • İngilizce başlık 
  • Yukarıda verilen tablo dikkate alınarak hazırlanan 250 kelime İngilizce özet
  • Anahtar Kelimeler:  3-6 adet İngilizce
  • Makale ana metin bölümleri
  • Finansal destek (varsa belirtiniz)
  • Çıkar çatışması (varsa belirtiniz)
  • Teşekkür (varsa belirtiniz)
  • Kaynaklar
  • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)

Orijinal Araştırma: Ana metin “Giriş”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Tartışma” alt başlıklarını içermelidir. Sonucu desteklemek için istatiksel analiz genellikle gereklidir. İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır. İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, Yöntemler bölümü içinde ayrı bir alt başlık olarak yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır.

Kısa Bildiriler: Kısa bildiriler, biyolojiye önemli bir katkıyı temsil eden kısa ama bağımsız bir rapordur. Kısa bildiri, ön bulgular yayınlamayı amaçlamaz. Ancak bu sonuçlar olağanüstü ilgi çekiyorsa ve özellikle güncel ve ilgiliyse, yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.

Editöryel Yorum: Dergide yayınlanan bir araştırmanın, o konunun uzmanı olan veya üst düzeyde değerlendirme yapan bir hakemi tarafından kısaca yorumlanması amacını taşımaktadır. Yazarları, dergi tarafından seçilip davet edilir. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz.

Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Ana metin “Giriş”, “Klinik ve Araştırma Etkileri” ve “Sonuç” bölümlerini içermelidir.

Olgu Sunumu: Olgu sunumları için sınırlı sayıda yer ayrılmakta ve sadece ender görülen, tanı ve tedavisi güç olan hastalıklarla ilgili, yeni bir yöntem öneren, kitaplarda yer verilmeyen bilgileri yansıtan, ilgi çekici ve öğretici özelliği olan olgular yayına kabul edilmektedir. Ana metin; “Giriş”, “Olgu Sunumu”, “Tartışma” ve “Sonuç” alt başlıklarını içermelidir.

Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışabilir. Ayrıca derginin kapsamına giren alanlarda okurların ilgisini çekebilecek konular ve özellikle eğitici olgular hakkında da Editöre Mektup formatında yazılar yayınlanabilir. Okuyucular da yayınlanan yazılar hakkında yorum içeren Editöre Mektup formatında yazılarını sunabilirler. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz. Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları açık bir şekilde belirtilmeli, kaynak listesinde yazılmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır.

Resimler, grafik ve fotoğraflar ayrı dosyalar halinde (grafikler için 1200 dpi ve renkli resimler için 600 dpi ile JPEG formatında) başvuru sistemi üzerinden gönderilmelidir. Dosyalar bir Word belgesine veya ana belgeye gömülmemelidir. Alt birimlere ayrılan resimler olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resim içeriklerini desteklemek için resimler üzerinde kalın ve ince oklar, ok uçları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler kullanılabilir. Makalenin geri kalanında olduğu gibi resimler de kör olmalıdır. Bu sebeple, resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri de körleştirilmelidir. Değerlendirme sürecindeki gecikmeleri önlemek için, gönderilen tüm şekillerin çözünürlüğü net ve büyük olmalıdır (minimum boyutlar: 100 × 100 mm). Resim açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir.

Makale içerisinde geçen tüm kısaltmalar, ana metin ve özette ayrı ayrı olmak üzere ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir; “Discovery St PET/CT scanner (General Electric, Milwaukee, WI, USA)”.

Tüm kaynaklar, tablolar ve resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden Sonuç paragrafı öncesi “Tartışma” bölümünde bahsedilmelidir.

Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmadır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalılardır.

European Journal of Biology, AMA referans stilini kullanır. Yazmakta olduğunuz makalede, ilgili materyallere üst simge rakamlar kullanılarak atıfta bulunulmalıdır. Yazılı bir belgede kullanılan ilk kaynak, kaynak listesinde 1 olarak sıralanır ve belgede, alıntı yapılan olgu, kavram veya alıntının hemen yanına 1 eklenir. Aynı referans bir belgede birden çok kez kullanılıyorsa, belge boyunca referans vermek için aynı numara kullanılmalıdır.

Örnek:

Finding treatments for breast cancer is a major goal for scientists.1,2 Some classes of drugs show more promise than others. Gradishar evaluated taxanes as a class.3 Other scientists have investigated individual drugs within this class, including Andre and Zielinski 2 and Joensuu and Gligorov. 4 Mita et al's investigation of cabazitaxel 5 seems to indicate a new role for this class of drugs.

Yayınlara atıf yapılırken en yeni, en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Önceden basılmış bir yayından alıntı yapılıyorsa, DOI numarası verilmelidir. Kaynakların doğruluğundan yazarları sorumludur. Dergi adları, Index Medicus/ MEDLINE/PubMed'deki dergi kısaltmalarına uygun olarak kısaltılmalıdır. Altı veya daha az yazar olduğunda, tüm yazarlar listelenmelidir. Yedi veya daha fazla yazar varsa, ilk altı yazarın isminden sonra “et al.” Kullanılmalıdır.

Belgenin sonuna, her öğeye tam alıntılar içeren bir referans listesi eklenmelidir. Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur.

Altı veya daha az yazarlı basılı dergi makalesi:

Kayalar O, Oztay F, Ongen HG. Gastrin-releasing peptide induces fibrotic response in MRC5s and proliferation in A549s. Cell Commun Signal. 2020;18(1):96-107.

Kazerouni NN, Currier RJ, Hodgkinson C, Goldman S, Lorey F, Roberson M. Ancillary benefits of prenatal maternal serum screening achieved in the California program. Prenat Diagn. 2010;30 (10):981-987.

Altıdan fazla yazarı olan basılı dergi makalesi:

Baba Y, Yoshida N, Kinoshita K, et al. Clinical and prognostic features of patients with esophageal cancer and multiple primary cancers: A retrospective single-institution study. Ann Surg. 2018;267(3):478-483.

Online dergi makalesi:

Florez H, Martinez R, Chakra W, Strickman-Stein M, Levis S. Outdoor exercise reduces the risk of hypovitaminosis D in the obese. J Steroid Biochem Mol Bio. 2007;103(3-5):679-681. doi:10.1016/j.jsbmb.2006.12.032.

Yazar adı veya grup adı olmayan dergi makalesi:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Licensure of a meningococcal conjugate vaccine (Menveo) and guidance for use-Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2010;59(9):273.

Kitap:

Brownson RC. Evidence-based Public Health. 2nd ed. New York, N.Y.: Oxford University Press; 2011.

Kitap bölümü:

Guyton JL, Crockarell JR. Fractures of acetabulum and pelvis. In: Canale ST, ed. Campbell's Operative Orthopaedics. 10th ed. Philadelphia, PA: Mosby, Inc; 2003:2939-2984.

Websitesi:

Fast facts. National Osteoporosis Foundation website. http://www.nof.org/osteoporosis/diseasefacts.htm. Accessed August 27, 2007.

Bir web sayfasında yayınlanan resmi kuruluş raporu:

Office of Women's Health, California Department of Public Health. California Adolescent Health 2009. http://www.cdph.ca.gov/pubsforms/Pubs/OWH-AdolHealthReport09.pdf. Accessed January 5, 2011.

Konferans bildirisi:

Fritz TC, Soni MG. Use of dietary supplements in sports drinks: Consumption and safety determinations for regulatory compliance. Poster presented at: Annual International Society of Sports Nutrition Conference and Expo; June 16-18, 2005; New Orleans, LA.

Tezler:

Yildirim M. The determination of effective long non-coding RNA on human pulmonary fibrosis in an in vitro model. Istanbul University, Science Institute, Master Thesis, 2018.

Editöre mektup

 • Makalenin türü
 • Başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi
 • Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (varsa belirtiniz)
 • İstatistik kontrolünün yapıldığı (araştırma makaleleri için)
 • İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı
 • Yazarlara Bilgide detaylı olarak anlatılan dergi politikalarının gözden geçirildiği
 • Kaynakların AMA referans sistemine göre belirtildiği
 • Telif Hakkı Anlaşması Formu
 • Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesi
 • Makale kapak sayfası
 • Makalenin kategorisi
 • Makalenin İngilizce başlığı
 •  İngilizce kısa başlığı
 • Yazarların ismi soyadı, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar (üniversite ve fakülte bilgisinden sonra şehir ve ülke bilgisi de yer almalıdır), e-posta adresleri
 • Sorumlu yazarın e-posta adresi, açık yazışma adresi, iş telefonu, GSM, faks nosu
 • Tüm yazarların ORCID’leri

Makale ana metni dosyasında olması gerekenler

 • Makalenin İngilizce başlığı
 • Özet 250 kelime İngilizce, 
 • Anahtar Kelimeler:  3-6 adet İngilizce
 • Makale ana metin bölümleri
 • Finansal destek (varsa belirtiniz)
 • Çıkar çatışması (varsa belirtiniz)
 • Teşekkür (varsa belirtiniz)
 • Kaynaklar
 • Tablolar-Resimler, Şekiller (başlık, tanım ve alt yazılarıyla)BİLGİ


E-ISSN2618-6144
Yayın AralığıYılda İki Sayı

METRİKLER


76
143
957
957

İLETİŞİM


Editor in Chief Prof. Dr. Fusun OZTAY, fusoztay@istanbul.edu.tr & Co-Editor in Chief Dr. Pınar Uysal ONGANER, P.onganer@westminster.ac.uk

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.