CİLT 81, SAYI 2, 2022


In Silico Analysis of BMAL1 and CLOCK SNPs in the Ensembl Database

Emergence, Evolution and Economics of Coronaviruses


SAYI 2CİLT 81, 2022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Şehnaz Bolkent
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.