Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ekoist.2022.36.1055477   IUP :10.26650/ekoist.2022.36.1055477    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?

Gülçin KendirkıranFurkan Emirmahmutoğlu

Bu çalışma, Türkiye’de ekonomik büyüme, ihracat büyümesi ve ithalat büyümesi arasındaki ilişkiyi zamanla değişen nedensellik yöntemleriyle araştırmaktadır. Nedensellik ilişkisinin incelenmesinde çıkış noktası Granger’ın 1969 yılındaki çalışmasıdır. Granger (1969) nedensellik çalışması, örneklem dönemini bir bütün olarak ele aldığından dolayı yapısal değişimleri veya kırılmaları dikkate almamaktadır. Bu sebeple, örneklem aralığında yapısal kırılma veya değişimler meydana geldiğinde geleneksel Granger nedensellik analizi değişen nedensellik ilişkilerini belirleyememektedir. Dolayısıyla bu çalışmada zamanla değişen parametreli ve tekrarlamalı gelişen pencereli nedensellik yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Öncelikle örneklemin tamamı için uygulanan geleneksel Granger nedensellik analizi sonucunda ithalat büyümesi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine ulaşılmaktadır. Ardından dirençli istatistiklere sahip zamanla değişen parametreli nedensellik ilişkisi incelenmektedir. Son olarak, değişen varyans altında tutarlı tekrarlamalı gelişen pencereli nedensellik yöntemi değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlardan bahsedilen nedensellik ilişkilerinin parametreleri zamanla değişmektedir. Aynı zamanda, ekonomik büyümeden ihracat büyümesine ve ithalat büyümesine doğru, ihracat büyümesinden ve ithalat büyümesinden ekonomik büyümeye doğru belirli kriz dönemlerine karşılık gelen nedensellik ilişkileri tespit edilmektedir. Hem zamanla değişen parametreli hem de tekrarlamalı gelişen pencereli nedensellik yöntemleri, Türkiye’de yapısal değişimler meydana geldiğinde bu etkinin değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine yansıdığını doğrulamaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada her iki nedensellik yöntemi, geleneksel Granger nedensellik yönteminin eksik yönlerini belirlemek ve Türkiye’de nedensellik ilişkilerinin değiştiği dönemleri tespit etmek için kullanılmaktadır.

DOI :10.26650/ekoist.2022.36.1055477   IUP :10.26650/ekoist.2022.36.1055477    Tam Metin (PDF)

Does Change over Time the Causal Relationship between Economic Growth and Foreign Trade in Turkey?

Gülçin KendirkıranFurkan Emirmahmutoğlu

This paper investigates the relation between economic growth, export growth, and import growth in Turkey using time-varying causality methods. The starting point in examining the causality relationship is Granger’s study in 1969. Granger’s(1969) causality study does not considerstructural changes or breaks because it examinesthe sample period as a whole. For this reason, traditional Granger causality analysis cannot determine changing causality relations when structural changes or breaks occur in the sample period. Therefore, this study uses the time-varying parameters and the recursive evolving window causality methods. First, a traditional Granger causality analysis applied for the entire sample period shows a bidirectional causality relationship between import growth and economic growth. Subsequently, the paper examines the time-varying parameters causality method that has robust statistics. Finally, it evaluates the consistency under the heteroscedasticity recursive evolving window causality method. The results of the parameters of the discussed causality relationships change over time. Further, numerous causality relationships corresponding to certain crisis periods are reached from economic growth to export growth and import growth and from export growth and import growth to economic growth. Both time-varying parameters and recursive evolving window causality methods confirm the reflection of the causality relationship between the variables when structural changes occur in Turkey. Consequently, the authors used two different causality methods to identify the inadequacies of the traditional Granger causality method and determine the periods of changing causality relations in Turkey.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


The relations between economic growth and foreign trade have been widely investigated in the econometrics literature. These relationships can be evaluated using causality analysis, the starting point of which is often considered Granger’s (1969) study. The study provides the traditional definition of causality. The Granger causality relationship is obtained from the whole sample. This means that the effects of social, economic, and political shocks cannot be expressed clearly when the causal relationship between variables is evaluated. Therefore, even if structural changes have occurred in the interval of the sample, it may not be possible to identify these changes in the causality relationship.

When structural changes impact the value of the variables, methods that help identify these changes should be used. Therefore, this study evaluates two different time-varying causality methods. The first is the time-varying parameters (TVP) causality. According to the TVP method, the effect of structural changes on parameter stability should be evaluated. For this, a joint null hypothesis is used. The joint null hypothesis is tested such that both the parameters are stable and there is no causal relationship. The other method is the recursive evolving window (REW) causality. In the latter method, structural shocks can change the causality relationship, and therefore, causality should be examined in sub-samples.

This study evaluated the causality relationship between economic growth, export growth, and import growth in Turkey. First, it examines the relationships with the traditional Granger causality analysis. The study found a bidirectional causality relationship between economic growth and import growth in the sample. This result indicates that, in fact, increasing income levels cause more attention to be given to information and technology in imports. Further, there is an increase in purchasing power and input requirements.

The causality analysis of the whole sample indicates a uniform relationship. The opposite conclusion was based on investigating the effects of structural changes over time. The authors conclude that Turkey should closely follow the events that affect the commercial activities—both within the country and in neighboring countries— to maintain balance between foreign trade and economic growth. Therefore, it is inevitable for Turkey to be affected by the results of structural changes. Therefore, the results of structural changes are the prime subject of this study, and the changes in the causality relationship were observed with time-varying causality methods.

Further, this study shows the stability of the parameters while examining the timevarying causality relationship. For this reason, the results of time-varying causality relationships are presented by examining parameter stability, robust standard errors, and consistent estimators under heteroscedasticity.

Implementing the TVP method, the results show that the parameters are not stable and that there is a bidirectional causality relationship between import growth and economic growth, and between export growth and economic growth. According to the results of the REW method, there are causality relationships arising from economic growth with both export growth and import growth between 2011–2016. There are also causality relationships from export growth and import growth to economic growth between 2006–2008. Additionally, there are bidirectional causality relationships between import growth and economic growth between 2007–2008 and in 2016. Therefore, even if there is a causal relationship between the variables in different periods, it sharply prevents the rejection of the null hypothesis that there is no causality. These results provide evidence that the causal relationship may change over time.

Consequently, according to the results of the time-varying causality relationship, the relationship between foreign trade and economic growth in Turkey varies intensively between 2006–2008 and 2011–2016. Thus, both the global economic crisis and the European debt crisis have affected Turkey. The estimated parameters while examining the causality relationship did not show stability. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Abu-Qarn, A.S., & Abu-Bader, S. (2004). The Validity of the ELG Hypothesis in the MENA Region: Cointegration and error correction model analysis. Applied Economics, 36, 1685-1695. https://doi.org/10.1080/0003684042000266865 google scholar
 • Akar, G. ve Özcan, M. (2020). MIST ülkelerinde ithalat, ihracat ve ekonomik büyüme: Toda-yamamoto nedensellik analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 47-59. google scholar
 • Akcan, A.T. ve Metin, İ. (2018). Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Turkish Studies-Economics, Finance and Politics, 13(14), 1-14. google scholar
 • Aktaş, C. (2009). Türkiye’nin ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik analizi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 35-47. google scholar
 • Akter, M., & Bulbul, Md. N. (2017). Comparative analysis between export-led growth and import-led growth: A study on developing Eight (D-8). International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 5(4), 204-212. http://doi.org/10.11648/j.ijefm.20170504.11 google scholar
 • Aydın, M., & Sarı, M. (2014). Relationship between GDP and Export in Turkey. Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu, Economy Series, Special Issue, 282-288. google scholar
 • Aytaç, A. (2017). Ekonomik büyüme-ihracat ilişkisi: 2001-2016 Türkiye örneği. Social Sciences Research Journal, 6(4), 214-222. google scholar
 • Aytaç, A. ve Akduğan, U. (2012). Dış ticaret ve ekonomik büyüme üzerine bir nedensellik analizi: 2001-2011 Türkiye örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 55-70. google scholar
 • Bahramian, P., & Saliminezhad, A. (2019). On the relationship between export and economic growth: A nonparametric causality-in-quantiles approach for Turkey. The Journal of International Trade and Economic Development, 29(1), 131-145. https://doi.org/10.1080/09638199.2019.1648537 google scholar
 • Bal, H. ve Akça, E. (2017). İhracata dayalı büyümenin geçerliliği üzerine ampirik bir araştırma: Türkiye’den bulgular. International Conference on Eurasian Economies, 2017, 138-146. google scholar
 • Balcilar, M., Ozdemir, Z.A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32, 1398-1410. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2010.05.015 google scholar
 • Chang, R., Kaltani, L., & Loayza, N. (2009). Openness can be good for growth: The role of policy complementarities. Journal ofDevelopmentEconomics, 90, 33-49. https://doi.org/10.3386/w11787 google scholar
 • Çamurdan, B. (2013). Türkiye’de 1999-2013 dönemi için ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi. E-Journal ofNew World Sciences Academy, 8(4), 183-195. google scholar
 • Çepni, O., Çolak, M.S., Hacıhasanoğlu, Y.S., & Yılmaz, M.H. (2021). Capital flows under global uncertainties: evidence from Turkey. Borsa Istanbul Review, 21(2), 175-185. https://doi. org/10.1016/j.bir.2020.09.009 google scholar
 • Çepni, O., Gül, S., Hacıhasanoğlu, Y. S., & Yılmaz, M. H. (2020). Global uncertainties and portfolio flow dynamics of the BRICS countries. Research in International Business and Finance, 54, 101277. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101277 google scholar
 • Dayıoğlu, M. R. ve Kaplan, E.A. (2016). Kriz dönemlerinin dış ticaret hacmi üzerine etkileri: Avro krizi örneğinin panel çekim modeli ile analizi. Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar, 53(618), 31-42. google scholar
 • Dura, Y.C., Beşer, M.K. ve Acaroğlu, H. (2017). Türkiye’nin ihracata dayalı büyümesinin ekonometrik analizi. Ege Akademik Bakış, 17(2), 295-310. google scholar
 • Durmuş, A. (2010). Cointegration, Causality and Export-led Growth in Turkey, 1924-2008. The Empirical Economics Letters, 9(11), 1037-1041. google scholar
 • Emirmahmutoğlu, F., & Köse, N. (2011). Testing for granger causality in heterogeneous mixed panels. Economic Modelling, 28, 870-876. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.018 google scholar
 • Ersin, İ. (2018). İhracata dayalı büyüme hipotezinin test edilmesi: MINT ülkeleri örneği. Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-38. google scholar
 • Gerni, C., Değer, M.K., Emsen, Ö.S., & Gencer, A.H. (2013). Relationship between Import-led exports and economic growth: The experience of Turkey (1980-2008). Social Sciences Research Journal, 2(2), 15-36. google scholar
 • Granger, C.W.J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438. https://doi.org/10.2307/1912791 google scholar
 • Husein, J. (2010). Export-led growth hypothesis in the mena region: A multivariate cointegration, causality and stability analysis. Applied Econometrics and International Development, 10(2), 161-174. google scholar
 • İzgi, B.B. ve Yılmaz, H. (2018). Türkiye’de ekonomik büyüme, ihracat ve ithalat: Nedensellik ilişkisi (1992-2016). İktisadi Yenilik Dergisi, 5(2), 54-74. google scholar
 • Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. The American Economic Review, 95(1), 161-182. http://doi.org/10.1257/0002828053828518 google scholar
 • Karabulut, Ş. (2018). Türkiye’de dış ticaret ve milli gelir ilişkisinin ampirik analizi (1970-2016). Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı), 425-442. google scholar
 • Karagöl, E. T., & Kavaz, İ. (2018). The effect of foreign trade on economic growth: The case of Turkey. Turkish Economic Review, 5(4), 387-401. google scholar
 • Koçyiğit, A., Bayat, T., Kayhan, S., & Şentürk, M. (2015). Short and long-term validity of export-led growth hypothesis in BRICS-T countries: A frequency domain causality approach. Journal of Asian Development Studies, 4(3), 117-129. google scholar
 • Korkmaz, S. (2014). Türkiye ekonomisinde ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi. Business and Economics Research Journal, 5(4), 119-128. google scholar
 • Korkmaz, S. ve Aydın, A. (2015). Türkiye’de dış ticaret-ekonomik büyüme ilişkisi: Nedensellik analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 47-76. google scholar
 • Kösekahyaoğlu, L. (2006). Test of export-led growth hypothesis: A comparative analysis on turkey and newly developing countries. Verslas: Teorija Ir Praktika, 7(4), 243-253. https://doi. org/10.3846/btp.2006.30 google scholar
 • Kösekahyaoğlu, L. ve Şentürk, C. (2006). İhracata dayalı büyüme hipotezinin testi: Türkiye ve yeni gelişen ekonomiler üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(4), 23-45. google scholar
 • Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Germany: Springer. google scholar
 • Özgür, M.I. (2015). İhracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri: Türkiye örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), 187-194. google scholar
 • Rossi, B. (2005). Optimal tests for nested model selection with underlying parameter instability. Econometric Theory, 21(5), 962-990. https://doi.org/10.1017/S0266466605050486 google scholar
 • Rossi, B., & Wang, Y. (2019). Vector autoregressive-based granger causality test in the presence of instabilities. The Stata Journal, 19(4), 883-899. https://doi.org/10.1177/1536867X19893631 google scholar
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama (On Beşinci Basım). İstanbul: Gizem Can Yayınları. google scholar
 • Shi, S., Phillips, P.C.B., & Hurn, S. (2018). Change detection and the causal impact of the yield curve. Journal of Time Series Analysis, 39, 966-987. https://doi.org/10.1111/jtsa.12427 google scholar
 • Shi, S., Hurn, S., & Phillips, P.C.B. (2020). Causal change detection in possibly integrated systems: Revisiting the money-income relationship. Journal of Financial Econometrics, 18(1), 158-180. http://doi.org/10.1093/jjfinec/nbz004 google scholar
 • Swanson, N.R. (1998). Money and output viewed through a rolling window. Journal of Monetary Economics, 41, 455-473. https://doi.org/10.1016/S0304-3932(98)00005-1 google scholar
 • Şahin, D. ve Durmuş, S. (2018). Türkiye’de dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisinin analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(60), 1114-1122. google scholar
 • Şenkardeşler, R. A. (2018). Cumhuriyetten günümüze türkiye’nin dış ticaret ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine nedensellik analizi. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(1), 108-129. google scholar
 • Taban, S., & Aktar, İ. (2008). An empirical examination of the export-led growth hypothesis in Turkey. Journal of Yasar University, 3(11), 1535-1551. google scholar
 • Takım, A. (2010). Türkiye’de GSYİH ile ihracat arasındaki ilişki: Granger nedensellik testi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 315-330. google scholar
 • Tapşın, G. (2016). The Relationship between Foreign Direct Investment, Export and Economic Growth in Turkey. Journal of Business Management and Economics, 4(5), 1-6. google scholar
 • Taş, İ. (2013). Büyümenin dinamiği üzerine bir nedensellik analizi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 69-86. google scholar
 • Temiz, D., & Gökmen, A. (2010). An analysis of the export and economic growth in Turkey over the period of 1950-2009. International Journal of Economic and Administrative Studies, 3(5), 123-142. google scholar
 • Thoma, M.A. (1994). Subsample instability and asymmetries in money-income causality. Journal of Econometrics, 64, 279-306. https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)90066-3 google scholar
 • Tunçsiper, B. ve Rençber, E.Z. (2017). Dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 619-630. google scholar
 • TÜİK (2020), Dış Ticaret İstatistikleri. google scholar
 • Uçan, O. ve Koçak, E. (2014). Türkiye’de dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 51-60. google scholar
 • Uğur, A. (2008). Import and Economic growth in turkey: evidence from multivariate VAR analysis. Journal of Economics and Business, 11(1-2), 54-75. google scholar
 • Yapraklı, S. (2007). İhracat ile Ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz. ODTÜ Gelişme Dergisi, 34, 97-112. google scholar
 • Yıldırım, E. (2015). İhracata dayalı büyüme illüzyon mu? Simetrik ve asimetrik nedensellik testlerinden kanıtlar. International Journal of Economic and Administrative Studies, 8(15), 21-40. google scholar
 • Yılmaz, A. (2020). Revisit exports-growth nexus in Turkey. Business and Economics Research Journal, 11(1), 33-50. http://doi.org/10.20409/berj.2020.233 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kendirkıran, G., & Emirmahmutoğlu, F. (2022). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(36), 43-62. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1055477


AMA

Kendirkıran G, Emirmahmutoğlu F. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics. 2022;0(36):43-62. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1055477


ABNT

Kendirkıran, G.; Emirmahmutoğlu, F. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, [Publisher Location], v. 0, n. 36, p. 43-62, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kendirkıran, Gülçin, and Furkan Emirmahmutoğlu. 2022. “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 36: 43-62. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1055477


Chicago: Humanities Style

Kendirkıran, Gülçin, and Furkan Emirmahmutoğlu. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0, no. 36 (Dec. 2023): 43-62. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1055477


Harvard: Australian Style

Kendirkıran, G & Emirmahmutoğlu, F 2022, 'Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?', EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 36, pp. 43-62, viewed 11 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1055477


Harvard: Author-Date Style

Kendirkıran, G. and Emirmahmutoğlu, F. (2022) ‘Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?’, EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, 0(36), pp. 43-62. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1055477 (11 Dec. 2023).


MLA

Kendirkıran, Gülçin, and Furkan Emirmahmutoğlu. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?.” EKOIST Journal of Econometrics and Statistics, vol. 0, no. 36, 2022, pp. 43-62. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1055477


Vancouver

Kendirkıran G, Emirmahmutoğlu F. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics [Internet]. 11 Dec. 2023 [cited 11 Dec. 2023];0(36):43-62. Available from: https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1055477 doi: 10.26650/ekoist.2022.36.1055477


ISNAD

Kendirkıran, Gülçin - Emirmahmutoğlu, Furkan. Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisi Zamanla Değişiyor mu?”. EKOIST Journal of Econometrics and Statistics 0/36 (Dec. 2023): 43-62. https://doi.org/10.26650/ekoist.2022.36.1055477ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim09.01.2022
Kabul07.03.2022
Çevrimiçi Yayınlanma27.04.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.