SAYI 37, 2022


Global Uncertainty and Exchange Rate Volatility

Association Rules Mining on Retail Data

OECD Ülkelerinde Demokrasinin Çevresel Bozulma Üzerindeki Etkisi


SAYI 372022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Burak Güriş
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.