Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/experimed.2019.19020   IUP :10.26650/experimed.2019.19020    Tam Metin (PDF)

Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi

Ceyda Nur BaltacıVuslat YılmazCanan Aysel UlusoyBurçak VuralErdem Tüzün

Amaç: Myastenia Gravis (MG) hastalığının inflamazomlarla ilişkili olabileceğine dair ipuçlarına rağmen literatürde MG hastalığı ve inflamazomlarla ilgili bir araştırma yer almamaktadır. Bu çalışmada, inflamazom kompleksinde yer alan genler ile hastalıktaki inflamatuvar yanıt arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedeflenmiştir.


Gereç ve Yöntem: Deneysel otoimmün myastenia gravis (DOMG) modeli farelerde asetil kolin reseptör-(AChr) proteini kullanılarak oluşturuldu ve deney grubunda ELISA ile saptanan anti-AChR Ig seviyeleri modelimizi doğruladı. Deney ve kontrol (complete Freund’s adjuvant-CFA) immünize grubunda CASP1, IL-1β, NLRP3, P2X7R ve AKT1 gen ekspresyonu seviyeleri qRT-PCR ile incelendi.


Bulgular: İmmünizasyon sonrası AChR IgG antikor düzeyleri AChR-immünize grupta kontrollere göre anlamlı derecede yüksek belirlendi (p=0,042). Deney grubunda IL-1β seviyelerinin, kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,01). CASP1, IL-1β, NLRP3 ve P2X7R seviyelerinin de kontrol grubuna göre arttığı fakat istatistiksel anlamlılığa ulaşmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). AKT1 seviyelerinin ise kontrol grubuna kıyasla azaldığı görülmüştür. Serum antikor düzeyleri ve gen ekspresyon seviyeleri arasında ise korelasyon saptanmamıştır.


Sonuç: Bulgularımız MG hastalığının patogenezinde inflamazom komplekslerinin rolü olabileceğini göstermiştir. IL-1β ekspresyon düzeyindeki anlamlı artış inflamasyon yanıtının önemine işaret etmektedir, fakat kesin bir kanıya varabilmek için bu konuda daha ileri çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna ulaşmışıltır

DOI :10.26650/experimed.2019.19020   IUP :10.26650/experimed.2019.19020    Tam Metin (PDF)

Expression Levels of Inflammasome Complexes in Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis Mouse Model (EAMG)

Ceyda Nur BaltacıVuslat YılmazCanan Aysel UlusoyBurçak VuralErdem Tüzün

Objective: Despite the clues that myasthenia gravis (MG) disease may be associated with inflammasomes, there are no studies in the literature on MG disease and inflammasome complexes. Hence, to address this question, we investigated the possible participation of inflammasomes in experimental autoimmune myasthenia gravis mouse model (EAMG).


Material and Method: EAMG was induced in mouse using acetylcholine receptor (AChR) protein, and Anti-AChR IgG antibody levels detected by ELISA in the experimental group confirmed our model. Levels of CASP1, IL-1β, NLRP3, P2X7R, and AKT1 of the experimental and control (complete Freund’s adjuvant -CFA immunized) groups were measured by qRT-PCR.


Results: After immunization, the AChR IgG antibody levels were significantly higher in the AChR-immunized group than in the control group (p=0.042). IL-1β levels in the experimental group were significantly higher, compared to the control group (p=0.01). CASP1, NLRP3, and P2X7R levels were also higher compared to the control group. However, these differences did not attain statistical significance (p>0.05). AKT1 levels were lower compared to the control group. There was no correlation between serum antibody concentration and gene expression levels.


Conclusion: Our results suggest that there might be inflammasome involvement in the pathology of MG disease. Increase in IL-1β levels indicates the importance of the inflammatory response; however, further studies are necessary to confirm this. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • 1. Tüzün E, Yılmaz V, Parman Y, Oflazer P, Deymeer F, Saruhan-Direskeneli G. Increased complement consumption in MuSK-antibody-positive myasthenia gravis patients. Med Princ Pract 2011; 20: 581-3. [CrossRef] google scholar
 • 2. Vincent A. Unravelling the pathogenesis of myasthenia gravis. Nat Rev Immunol 2002; 2: 797-804. [CrossRef] google scholar
 • 3. Tüzün E, Scott BG, Goluszko E, Higgs S, Christadoss P. Genetic evidence for involvement of classical complement pathway in induction of experimental autoimmune myasthenia gravis. J Immunol; 171: 3847-54. [CrossRef] google scholar
 • 4. Sahashi K, Engel AG, Linstrom JM, Lambert EH, Lennon VA. Ultrastructural localization of immune complexes (IgG and C3) at the end-plate in experimental autoimmune myasthenia gravis. J Neuropathol Exp Neurol 1978; 37: 212-23. [CrossRef] google scholar
 • 5. Conti-Fine BM, Milani M, Kaminski HJ. Myasthenia gravis: past, present, and future. J Clin Invest 2006; 116: 2843-54. [CrossRef] google scholar
 • 6. Guo H, Callaway JB, Ting JP. Inflammasomes: mechanism of action, role in disease, and therapeutics. Nat Med 2015; 21: 677-87. [CrossRef] google scholar
 • 7. Christadoss P, Poussin M, Deng C. Animal models of myasthenia gravis. Clin Immunol 2000; 95: 75-87. [CrossRef] google scholar
 • 8. Zhang JM, An J. Cytokines, inflammation and pain. Int Anesthesiol Clin 2007; 45: 27-37. [CrossRef] google scholar
 • 9. Wang CC, Li H, Zhang M, Li XL, Yue LT, Zhang P, et al. Caspase-1 inhibitor ameliorates experimental autoimmune myasthenia gravis by innate dendric cell IL-1-IL-17 pathway. J Neuroinflammation 2015; 10.1186/s12974-015-0334-4. [CrossRef] google scholar
 • 10. Fan Z, Söder S, Oehler S, Fundel K, Aigner T. Activation of Interleukin-1 signaling cascades in normal and osteoarthritic articular cartilage. Am J Pathol 2007; 171: 938-46. [CrossRef] google scholar
 • 11. Hoesel B, Schmid JA. The complexity of NF-κB signaling in inflammation and cancer. Mol Cancer 2013; 12: doi: 10.1186/1476-4598-12-86. [CrossRef] google scholar
 • 12. Zhang Y, Zhang Y, Li H, Jia X, Zhang X, Xia Y, et al. Increased expression of P2X7 receptor in peripheral blood mononuclear cells correlates with clinical severity and serum levels of Th17-related cytokines in patients with myasthenia gravis. Clin Neurol Neurosurg 2017; 157: 88-94. [CrossRef] google scholar
 • 13. Bodine SC, Stitt TN, Gonzalez M, Kline WO, Stover GL, Bauerlein R, et al. Akt/mTOR pathway is a crucial regulator of skeletal muscle hypertrophy and can prevent muscle atrophy in vivo. Nat Cell Biol 2001; 3: 1014-9. [CrossRef] google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Baltacı, C., Yılmaz, V., Ulusoy, C.A., Vural, B., & Tüzün, E. (2019). Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi. Experimed, 9(3), 79-85. https://doi.org/10.26650/experimed.2019.19020


AMA

Baltacı C, Yılmaz V, Ulusoy C A, Vural B, Tüzün E. Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi. Experimed. 2019;9(3):79-85. https://doi.org/10.26650/experimed.2019.19020


ABNT

Baltacı, C.; Yılmaz, V.; Ulusoy, C.A.; Vural, B.; Tüzün, E. Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi. Experimed, [Publisher Location], v. 9, n. 3, p. 79-85, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Baltacı, Ceyda Nur, and Vuslat Yılmaz and Canan Aysel Ulusoy and Burçak Vural and Erdem Tüzün. 2019. “Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi.” Experimed 9, no. 3: 79-85. https://doi.org/10.26650/experimed.2019.19020


Chicago: Humanities Style

Baltacı, Ceyda Nur, and Vuslat Yılmaz and Canan Aysel Ulusoy and Burçak Vural and Erdem Tüzün. Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi.” Experimed 9, no. 3 (Sep. 2023): 79-85. https://doi.org/10.26650/experimed.2019.19020


Harvard: Australian Style

Baltacı, C & Yılmaz, V & Ulusoy, CA & Vural, B & Tüzün, E 2019, 'Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi', Experimed, vol. 9, no. 3, pp. 79-85, viewed 27 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/experimed.2019.19020


Harvard: Author-Date Style

Baltacı, C. and Yılmaz, V. and Ulusoy, C.A. and Vural, B. and Tüzün, E. (2019) ‘Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi’, Experimed, 9(3), pp. 79-85. https://doi.org/10.26650/experimed.2019.19020 (27 Sep. 2023).


MLA

Baltacı, Ceyda Nur, and Vuslat Yılmaz and Canan Aysel Ulusoy and Burçak Vural and Erdem Tüzün. Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi.” Experimed, vol. 9, no. 3, 2019, pp. 79-85. [Database Container], https://doi.org/10.26650/experimed.2019.19020


Vancouver

Baltacı C, Yılmaz V, Ulusoy CA, Vural B, Tüzün E. Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi. Experimed [Internet]. 27 Sep. 2023 [cited 27 Sep. 2023];9(3):79-85. Available from: https://doi.org/10.26650/experimed.2019.19020 doi: 10.26650/experimed.2019.19020


ISNAD

Baltacı, Ceyda Nur - Yılmaz, Vuslat - Ulusoy, CananAysel - Vural, Burçak - Tüzün, Erdem. Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi”. Experimed 9/3 (Sep. 2023): 79-85. https://doi.org/10.26650/experimed.2019.19020ZAMAN ÇİZELGESİ


Son Revizyon09.10.2019
Kabul25.10.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.