MAKALE ÇAĞRISI


İstanbul Üniversitesi

FELSEFE ARKİVİ
Makale Çağrısı


Uluslararası akademik dergi statüsündeki Felsefe Arkivi’nin Haziran 2023’de yayımlanacak 58. Sayısı 17 Nisan 2023 tarihine kadar makale gönderimine açıktır.

Felsefe Arkivi, The Philosopher's Index, DOAJ, SOBİAD dizinlerinde yer almaktadır. TUBİTAK ULAKBİM TR Dizin’de değerlendirmededir.

Felsefe Arkivi (Archives of Philosophy), Hans Reichenbach, Ernest von Aster ve Walter Kranz tarafından kurulduğu 1945 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nün bilimsel yayınıdır. Dergi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Derginin yayın dilleri Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca'dır. Dergideki tüm makaleler çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulur.

Makale gönderim bilgileri

Yazılar https://dergipark.org.tr/tr/login adresinden DergiPark sistemine kaydolarak gönderilmelidir. Gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ya da başka bir yerde yayımlanma sürecinde olmamalıdır. Gönderilen yazılar, makale türünü belirten ve makaleyle ilgili detayları içeren kapak sayfası; yazının elektronik formunu içeren Microsoft Word 2003 ve üzerindeki versiyonları ile yazılmış elektronik dosya ve tüm yazarların imzaladığı Telif Hakkı Anlaşması Formu eklenerek gönderilmelidir. Yazılar derginin ilke ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Dergi ve makale gönderimiyle ilgili bilgiler derginin web sitesinde mevcuttur; ilgili bağlantılara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Web Sitesi: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/felsefearkivi/home

Etik İlkeler: https://iupress.istanbul.edu.tr/journal/felsefearkivi/information/etik

Yazım Kuralları: https://iupress.istanbul.edu.tr/journal/felsefearkivi/information/yazim-kurallari

 

Felsefe Arkivi, Editör Kurulu

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.