Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/arcp.1095500   IUP :10.26650/arcp.1095500    Tam Metin (PDF)

Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan

Merve GündayErman Kaçar

Lacan’ın düşüncelerinde yapısalcı ve postyapısalcı öğeleri bulmak mümkündür ve Lacancı özne kavramı ancak Lacan’ın bu ikisi arasında nerede konumlandığının anlaşılması ile açıklık kazanır. Lacan’ın yapısalcı ya da postyapısalcı olduğuna dair ileri sürülen farklı düşünceleri çıkış noktası alan bu çalışma, onunla ilgili bu sınıflandırmaları onun teori ve fikirleri çerçevesinde sorunsallaştırır. Bu çalışmada, Lacan’ın yapısalcı olarak nitelendirildiği ilk dönemlerindeki kuramsal tartışmalarında postyapısalcı nüveler barındırırken, postyapısalcı düşüncelerini ürettiği sonraki dönemlerde ise bu düşüncelerini daha önceki yapısalcı fikirlerine dayandırdığını ileri sürmekteyiz. Yapısalcılık ve Postyapısalcılık arasında süregelen bir diyalog oluşturması bakımından Lacan epistemolojisindeki bu değişim Roland Barthes’da gözlemlenen değişime denktir: Lacan her iki yaklaşımı bir araya getirerek bu iki konum arasında eşik görevi görürken aynı zamanda, çalışmalarının ilerleyen dönemlerinde görüldüğü üzere, yapısalcılık ve postyapısalcılık arasındaki uçuruma vurgu yaparak bir ayrışma noktası da sunar.

DOI :10.26650/arcp.1095500   IUP :10.26650/arcp.1095500    Tam Metin (PDF)

Bending the Structure: Jacques Lacan Along the Axis of Structuralism and Poststructuralism

Merve GündayErman Kaçar

Lacan wrote and generated ideas at the intersection of structuralism and poststructuralism, and the question of where he stands in this intersection is crucial to understand his conception of the subject. This essay takes the multiplicity of views on Lacan as a structuralist and a poststructuralist as its starting point and aims to weigh these labels against the background of his specific theories and views. We suggest that in his early phase when he was categorised as a structuralist, he had the seeds of his later poststructuralist phase, and when he was generating his poststructuralist ideas, he was building them on his structuralist legacy. This evolution is similar to that of Roland Barthes in that he establishes an ongoing dialog between structuralism and poststructuralism: he is both a threshold figure suggesting an amalgam of these movements, but he is also a dividing figure as his evolution points at the unbridgeable rupture between structuralism and poststructuralism.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Attridge, Derek. “The linguistic model and its applications”. In The Cambridge History of Literary Criticism. Volume 8. From Formalism to Poststructuralism, edited by Raman Selden, 58-84. Cambridge: Cambridge UP, 2008. google scholar
 • Birlik, Nurten. “Lacan’s Complicated Relationship with Structuralism”. Ankara University, The Journal of The Faculty of Languages and History-Geography 59, 1 (2019): 529-542. google scholar
 • Derrida, Jacques. Writing and Difference. Trans. A. Bass. London: Routledge, 2002. google scholar
 • Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Minnesota: The University of Minnesota Press, 2003. google scholar
 • Evans, Dylan. An Introductionary Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. London: Routledge, 2006. google scholar
 • Fink, Bruce. The Lacanian Subject: Between Language and Jouissance. Princeton: Princeton UP, 1996. google scholar
 • Lacan, Jacques. Desire and Its Interpretation. The Seminar of Jacques Lacan. Book VI. Ed. Jacques Alain Miller. Trans. Bruce Fink. NY: Polity, 2019. google scholar
 • ———. Ecrits. Trans. Alan Sheridan. London: Routledge, 2015. google scholar
 • ———. Formations of the Unconscious. The Seminar of Jacques Lacan. Book V. Ed. Jacques Alain Miller. Trans. Russell Grigg. Polity, 2017. google scholar
 • ———. On Feminine Sexuality: The Limits of Love and Knowledge. The Seminar of Jacques Lacan. Book XX. Ed. Jacques Alain Miller. Trans. Bruce Fink. Norton & Company, 1999. google scholar
 • ———. The Ego in Freud’s Theory and in the Technique of Psychoanalysis. Book II, 1954-1955. Ed. John Forrester. Trans. Sylvana Tomaselli. WW Norton & Company, 1988. google scholar
 • --. The Seminar of Jacques Lacan. Book III: The Psychoses 1955—1956. Ed. Jacques Alain Miller. Trans. google scholar
 • Russell Grigg. New York: WW Norton & Company, 1993. google scholar
 • Newton, Kenneth McMillan. Twentieth-Century Literary Theory. Macmillan, 1997. google scholar
 • Ryan, Michael. “Marxism and poststructuralism”. In The Cambridge History of Literary Criticism: 99108. Eds. Christa Knellwolf and Christopher Norris. Cambridge University Press, 2001. https://doi. org/10.1017/CHOL9780521300148.009. google scholar
 • Sarup, Madan. Jacques Lacan. London: Harvester Wheatsheaf, 1992. google scholar
 • Saussure, Ferdinand De. Course in General Linguistics. Eds. C. Bally and A. Sechehaye. Trans. W. Baskin. Philosophical Library, 1959. google scholar
 • Schneiderman, Stuart. Returning to Freud: Clinical Psychoanalysis in the School of Lacan. Ed. & Trans. S. Schneiderman. Yale University Press, 1980. google scholar
 • Selden, Raman et al. A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. London: Pearson Longman, 2005. google scholar
 • Spivak, Gayatri Chakravorty. “Translator’s Preface.” In Of Grammatology: ix- lxxxvii. Baltimore: The John Hopkins UP, 1998. google scholar
 • Turkle, Sherry. Psychoanalytic Politics: Jacques Lacan and Freud’s French Revolution. NY: The Guilford Press, google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Günday, M., & Kaçar, E. (2022). Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan. Felsefe Arkivi, 0(56), 99-112. https://doi.org/10.26650/arcp.1095500


AMA

Günday M, Kaçar E. Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan. Felsefe Arkivi. 2022;0(56):99-112. https://doi.org/10.26650/arcp.1095500


ABNT

Günday, M.; Kaçar, E. Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan. Felsefe Arkivi, [Publisher Location], v. 0, n. 56, p. 99-112, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Günday, Merve, and Erman Kaçar. 2022. “Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan.” Felsefe Arkivi 0, no. 56: 99-112. https://doi.org/10.26650/arcp.1095500


Chicago: Humanities Style

Günday, Merve, and Erman Kaçar. Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan.” Felsefe Arkivi 0, no. 56 (Jul. 2024): 99-112. https://doi.org/10.26650/arcp.1095500


Harvard: Australian Style

Günday, M & Kaçar, E 2022, 'Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan', Felsefe Arkivi, vol. 0, no. 56, pp. 99-112, viewed 16 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/arcp.1095500


Harvard: Author-Date Style

Günday, M. and Kaçar, E. (2022) ‘Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan’, Felsefe Arkivi, 0(56), pp. 99-112. https://doi.org/10.26650/arcp.1095500 (16 Jul. 2024).


MLA

Günday, Merve, and Erman Kaçar. Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan.” Felsefe Arkivi, vol. 0, no. 56, 2022, pp. 99-112. [Database Container], https://doi.org/10.26650/arcp.1095500


Vancouver

Günday M, Kaçar E. Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan. Felsefe Arkivi [Internet]. 16 Jul. 2024 [cited 16 Jul. 2024];0(56):99-112. Available from: https://doi.org/10.26650/arcp.1095500 doi: 10.26650/arcp.1095500


ISNAD

Günday, Merve - Kaçar, Erman. Yapıyı Bükmek: Yapısalcılık ve Postyapısalcılık Ekseninde Jacques Lacan”. Felsefe Arkivi 0/56 (Jul. 2024): 99-112. https://doi.org/10.26650/arcp.1095500ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim29.03.2022
Kabul22.05.2022
Çevrimiçi Yayınlanma21.06.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.