Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/arcp2019-589806   IUP :10.26650/arcp2019-589806    Tam Metin (PDF)

Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat

Muhsin Yılmaz

Sahip olduğu potansiyeller ile bazen kendisini de nesneleştirerek kendisi ve kendisi dışındaki dış dünyayı anlama/anlamlandırma çabası içindeki insanın bu çabalarından birisi de sanat olarak ortaya çıkar. Ancak gerek biçimi gerek gönderimi ve gerekse gönderimine bağlı olarak anlamı açısından tanımlanmasının ve dolayısıyla neliği bakımından üzerinde uzlaşımının neredeyse olanaksız olduğu hayli tartışmalı bir kavramdır sanat kavramı. O kadar ki, farklı sanat türlerini ve biçemlerini kuşatıcı belki özcü denilecek bir sanat kavramını yadsımaya kadar varan bir belirsizlikten veya sınırsızlıktan söz edilebilmektedir. Dolayısıyla bu yazıda tıpkı felsefe ve bilim gibi sanatın da anlamlandıran özne olarak insanın temel ve asli anlamlandırma yordamlarında birisi olduğu temellendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanatanlamlandırmaaisthesistekhnears
DOI :10.26650/arcp2019-589806   IUP :10.26650/arcp2019-589806    Tam Metin (PDF)

Art as a Procedure of Signification

Muhsin Yılmaz

The human being labours to understand and signify both the external world and himself - sometimes by objectifying himself with the potential he possesses; one of these labours emerges as art. Neither definition nor determination of the content of the concept of art is so clear cut because of its controversial nature in relation both to its different forms and references as the source of meaning. Some could assert even an ambiguity or boundlessness, insomuch as rejecting an essentialist concept of art encompassing all different kinds or forms of art. Therefore, this article attempts to ground the argument that art is one of the basic and constitutive procedures of signifying the external world - like philosophy and science – with the human being as the signifying subject.

Anahtar Kelimeler: Artsignificationaisthesistekhnears

PDF Görünüm

Referanslar

  • Aristoteles, Poetika, çev. İsmail Tunalı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983 google scholar
  • Colebrook, Claire, Gilles Deleuze, çev. Cem Soydemir, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2013 google scholar
  • Ekren, Uğur, Felsefenin Perspektifinden J.S. Bach ve Richard Wagner’in Sanatı, Sentez Yayınları, İstanbul, 2016 google scholar
  • Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, çev. Bedrettin Cömert, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1980 google scholar
  • Kabaağaç, Sina; Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1995 google scholar
  • Lehrer, Jonah, Proust Bir Sinirbilimciydi, çev. Ferit Burak Aydar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009 google scholar
  • Lenoır, Beatrice, Sanat Yapıtı, çev. Aykut Derman, YKY, İstanbul, 2003 google scholar
  • Peters, Francis E., Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2004 google scholar
  • Shiner, Larry, Sanatın İcadı, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı yayınları, İstanbul, 2004 Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, İstanbul, 1992 google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yılmaz, M. (2019). Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat. Felsefe Arkivi, 0(50), 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


AMA

Yılmaz M. Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat. Felsefe Arkivi. 2019;0(50):1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


ABNT

Yılmaz, M. Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat. Felsefe Arkivi, [Publisher Location], v. 0, n. 50, p. 1-7, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Yılmaz, Muhsin,. 2019. “Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat.” Felsefe Arkivi 0, no. 50: 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


Chicago: Humanities Style

Yılmaz, Muhsin,. Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat.” Felsefe Arkivi 0, no. 50 (Sep. 2023): 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


Harvard: Australian Style

Yılmaz, M 2019, 'Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat', Felsefe Arkivi, vol. 0, no. 50, pp. 1-7, viewed 27 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


Harvard: Author-Date Style

Yılmaz, M. (2019) ‘Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat’, Felsefe Arkivi, 0(50), pp. 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806 (27 Sep. 2023).


MLA

Yılmaz, Muhsin,. Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat.” Felsefe Arkivi, vol. 0, no. 50, 2019, pp. 1-7. [Database Container], https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806


Vancouver

Yılmaz M. Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat. Felsefe Arkivi [Internet]. 27 Sep. 2023 [cited 27 Sep. 2023];0(50):1-7. Available from: https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806 doi: 10.26650/arcp2019-589806


ISNAD

Yılmaz, Muhsin. Bir Anlamlandırma Yordamı Olarak Sanat”. Felsefe Arkivi 0/50 (Sep. 2023): 1-7. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589806ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim02.04.2019
Son Revizyon16.04.2019
Kabul23.04.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.