Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/arcp2019-589763   IUP :10.26650/arcp2019-589763    Tam Metin (PDF)

Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı

Adnan Esenyel

Dünyanın insan için yaşanacak bir mekân haline gelmesi her ne kadar bilimsel bakış açısına çok şey borçlu olsa da, bu mekânın anlamla doldurulması kısaca bir ev/yuva haline gelmesi insanın esasen yaşamla sanatsal bir ilişki içerisinde bulunması ile mümkün olmuştur. Bu mekânın insana bir şey ifade edebilmesi için ihtiyaç duyulan anlam ancak dilin kurgusal gücü ile dünyaya sokulabilir. Kendi başına anlamsız, kayıtsız ve nötr olan varoluş sadece bir anlamlandırma edimi ile kazandığı özellik sayesinde insanoğlunun çıkmaya cüret ettiği bir sahne haline gelebilir. Aydınlanmanın sembolize ettiği teorik bakış açısının gözden kaçırdığı bu durum sebebiyle insanın yaşamla girdiği ilişki Nietzsche’nin de dile getirdiği gibi temelden tahrip edilmiştir. Günümüzde kültür ve uygarlığın lokomotifi haline gelen bilimsel ve teknolojik perspektif, yaşamın anlamı sorusuyla bağını çoktan koparmış ve onun önemini yok sayma noktasına gelmiştir. Diğer taraftan sanatsal bakışın sahip olduğu avantaj, kendi doğal işleyişi gereği, gerçekliği kurgu aracılığıyla dönüştürme kapasitesinde ortaya çıkar. Dolayısıyla sanat, belki de varoluşun özsel kayıtsızlığı karşısında yitip gitmemek için insanın anlam yaratımına katkı sağlayan en önemli başarılardan birisini meydana getirir.

Anahtar Kelimeler: Yaşamın anlamısanatbilimNietzsche
DOI :10.26650/arcp2019-589763   IUP :10.26650/arcp2019-589763    Tam Metin (PDF)

The Meaning of Life as a Work of Art

Adnan Esenyel

Despite the fact that in order to become a liveable space for humankind the world owes many things to the scientific point of view, to fill that space with meaning so that it can be our home, is only possible due to the aesthetic relation which man establishes with life. The meaning which is required so that man could make sense of this space can only be brought into this world through the fictional strength of language. Existence which in itself alone is meaningless, indifferent and neutral can only become a stage where humanity dares to appear, thanks to the attributes that it gains through the act of making sense. By overlooking that point the theoretical approach which is symbolized by the Enlightenment destroys according to Nietzsche the basics of the relation between man and life. Today the scientific and technological Perspective which have become the forces of our culture and civilization have already withdrawn themselves from the question of the meaning of life to the point of ignoring its importance. On the other side, due to its natural mechanism, the advantage which the artistic approach possesses comes from the capacity to transform the reality through fiction. Hence, art is maybe one of the most important accomplishments which contributes to the creation of meaning so that man won't perish against this essential indifference of existence.

Anahtar Kelimeler: The Meaning of LifeartscienceNietzsche

PDF Görünüm

Referanslar

 • Bozkurt, Nejat. Sanat ve Estetik Kuramları. Bursa: Sentez Yayıncılık, 2013. google scholar
 • Camus, Albert. Sisyphos Söyleni. Çeviren Tahsin Yücel. İstanbul: Adam Yayınları, 1988. google scholar
 • Eagleton, Terry. The Meaning of Life: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2007. google scholar
 • Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. google scholar
 • Hume, David. A Treatise of Human Nature, Vol.1. Edited by David Fate Norton & Mary J. Norton. Oxford: Oxford University Press, 2011. google scholar
 • Megill, Allan. Prophets of Exremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida. Berkeley: University of California Press, 1987. google scholar
 • Nietzsche, Friedrich. Also sprach Zarathustra, Kritische Studienausgabe Band IV. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter GmbH & Co. KG.1999. google scholar
 • ________________ Die fröhliche Wissenschaft, Kritische Studienausgabe Band III. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter GmbH & Co. KG.1999. google scholar
 • ________________Die Geburt der Tragödie, Kritische Studienausgabe Band I. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter GmbH & Co. KG.1999. google scholar
 • ________________Götzen-Dämmerung, Kritische Studienausgabe Band VII. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter GmbH & Co. KG.1999. google scholar
 • ________________Über Wahrheit und Lüge im Aussermoralischen Sinne, Kritische Studienausgabe Band I. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter GmbH & Co. KG.1999. google scholar
 • ________________ Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, Kritische Studienausgabe Band I. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter GmbH & Co. KG.1999. google scholar
 • ________________ Zur Genealogie der Moral, Kritische Studienausgabe Band V. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München: Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter GmbH & Co. KG.1999. google scholar
 • Plato. “Apology” in Plato: Complete Works. Edited by John M. Cooper. Translated by G.M.A. Grube, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1997. google scholar
 • _____ “Phaedo” in Plato: Complete Works. Edited by John M. Cooper. Translated by G.M.A. Grube, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1997. google scholar
 • Schopenhauer, Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung I. Zweiter Teilband. Zürich: Diogenes Taschenbuch, 1977. google scholar
 • West, David. An Introduction to Continental Philosophy. Cambridge: Polity Press, 1996. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Esenyel, A. (2019). Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı. Felsefe Arkivi, 0(50), 65-77. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589763


AMA

Esenyel A. Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı. Felsefe Arkivi. 2019;0(50):65-77. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589763


ABNT

Esenyel, A. Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı. Felsefe Arkivi, [Publisher Location], v. 0, n. 50, p. 65-77, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Esenyel, Adnan,. 2019. “Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı.” Felsefe Arkivi 0, no. 50: 65-77. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589763


Chicago: Humanities Style

Esenyel, Adnan,. Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı.” Felsefe Arkivi 0, no. 50 (Jul. 2024): 65-77. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589763


Harvard: Australian Style

Esenyel, A 2019, 'Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı', Felsefe Arkivi, vol. 0, no. 50, pp. 65-77, viewed 17 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/arcp2019-589763


Harvard: Author-Date Style

Esenyel, A. (2019) ‘Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı’, Felsefe Arkivi, 0(50), pp. 65-77. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589763 (17 Jul. 2024).


MLA

Esenyel, Adnan,. Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı.” Felsefe Arkivi, vol. 0, no. 50, 2019, pp. 65-77. [Database Container], https://doi.org/10.26650/arcp2019-589763


Vancouver

Esenyel A. Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı. Felsefe Arkivi [Internet]. 17 Jul. 2024 [cited 17 Jul. 2024];0(50):65-77. Available from: https://doi.org/10.26650/arcp2019-589763 doi: 10.26650/arcp2019-589763


ISNAD

Esenyel, Adnan. Bir Sanat Eseri Olarak Yaşamın Anlamı”. Felsefe Arkivi 0/50 (Jul. 2024): 65-77. https://doi.org/10.26650/arcp2019-589763ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim10.04.2019
Son Revizyon24.04.2019
Kabul02.05.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.