Bibliyografya


DOI :10.26650/arcp.1096650   IUP :10.26650/arcp.1096650    Tam Metin (PDF)

Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası

Oğuzcan Acar

Carl Schmitt, yirminci yüzyılın en ihtilaflı düşünürlerinden biridir. Politik olana dair görüşleri başta olmak üzere hukuk, tarih ve edebiyat gibi alanlarda ürettiği fikirlerle büyük önemi haizdir. Politik tavır alışlarından dolayı çoğu yazar tarafından tepki gösterilen bir isim olsa da kimi mühim araştırmacının, çağdaş politik krizlere çözüm bulma gayeleriyle Schmitt’e başvurması, onu sıklıkla gündeme gelen bir isim hâline getirmiştir. Böylelikle düşünür, dünya genelinde ve Türkiye özelinde hukuk ve politika eksenli tartışmaların daha iyi anlaşılması için değerlendirilir olmuştur. Felsefeciler, hukukçular ve siyaset bilimciler olarak üç ana hatta tasnif edilebilecek araştırmacılar, bilhassa 2000 sonrası dönemde Schmitt çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Yoğunlaşan akademik çalışmaların ivmesi Türkiye’de de bir moment oluşturmuş ve Türkçe literatürün sahip olduğu materyal giderek genişlemiştir. Bu bağlamda düşünüre ve görüşlerine yönelik kitaplar, kitap bölümleri, makaleler, tezler ve benzeri doküman kaleme alınmış; yine kitaplar ve makaleler gibi dokümanların da çevirileri yapılmıştır. İşbu bibliyografya çalışması, mevzubahis Schmitt eğiliminin neticesinde üretilen akademik çalışmalara odaklanıp ilerleyen süreçte yapılacak yeni çalışmalara bir literatür taraması olarak yardımcı olma gayesi gütmektedir. 

DOI :10.26650/arcp.1096650   IUP :10.26650/arcp.1096650    Tam Metin (PDF)

Bibliographies on Schmitt in the Turkish Literature

Oğuzcan Acar

Carl Schmitt was one of the most controversial thinkers of the 20th century. He was vitally important with regard to the ideas he produced, especially those on politics as well as those in fields such as law, history, and literature. Although his name has been criticized by many writers because of his political attitudes, the fact that some significant researchers have referenced Schmitt in order to find solutions to contemporary political crises has made his name one that comes up frequently. Thus, this thinker has been evaluated in order to better understand law- and policy-based debates around the world in general and Turkey in particular. Researchers who’ve focused on Schmitt, especially in the post-2000 period, can be classified under three main lines of thought: philosophers, jurists, and political scientists. The acceleration of intensified academic studies has also created a moment in Turkey in which the material in the Turkish literature is gradually expanding. In this context, this article looks at the books, book chapters, articles, dissertations, and similar documents such as articles that have been written and translated about Schmitt and his views. This bibliographic study aims to serve as a literature review to new and future studies that will be done by focusing on the academic studies that have been produced as a result of this aforementioned trend regarding Schmitt. 


PDF Görünüm

Referanslar

  Atıflar

  Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


  DIŞA AKTAR  APA

  Acar, O. (2022). Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası. Felsefe Arkivi, 0(56), 131-147. https://doi.org/10.26650/arcp.1096650


  AMA

  Acar O. Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası. Felsefe Arkivi. 2022;0(56):131-147. https://doi.org/10.26650/arcp.1096650


  ABNT

  Acar, O. Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası. Felsefe Arkivi, [Publisher Location], v. 0, n. 56, p. 131-147, 2022.


  Chicago: Author-Date Style

  Acar, Oğuzcan,. 2022. “Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası.” Felsefe Arkivi 0, no. 56: 131-147. https://doi.org/10.26650/arcp.1096650


  Chicago: Humanities Style

  Acar, Oğuzcan,. Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası.” Felsefe Arkivi 0, no. 56 (Dec. 2023): 131-147. https://doi.org/10.26650/arcp.1096650


  Harvard: Australian Style

  Acar, O 2022, 'Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası', Felsefe Arkivi, vol. 0, no. 56, pp. 131-147, viewed 6 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/arcp.1096650


  Harvard: Author-Date Style

  Acar, O. (2022) ‘Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası’, Felsefe Arkivi, 0(56), pp. 131-147. https://doi.org/10.26650/arcp.1096650 (6 Dec. 2023).


  MLA

  Acar, Oğuzcan,. Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası.” Felsefe Arkivi, vol. 0, no. 56, 2022, pp. 131-147. [Database Container], https://doi.org/10.26650/arcp.1096650


  Vancouver

  Acar O. Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası. Felsefe Arkivi [Internet]. 6 Dec. 2023 [cited 6 Dec. 2023];0(56):131-147. Available from: https://doi.org/10.26650/arcp.1096650 doi: 10.26650/arcp.1096650


  ISNAD

  Acar, Oğuzcan. Türkçe Literatürde Carl Schmitt Bibliyografyası”. Felsefe Arkivi 0/56 (Dec. 2023): 131-147. https://doi.org/10.26650/arcp.1096650  ZAMAN ÇİZELGESİ


  Gönderim31.03.2022
  Kabul21.06.2022
  Çevrimiçi Yayınlanma27.06.2022

  LİSANS


  Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

  This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


  PAYLAŞ
  İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.