CİLT 1, SAYI 1, 2023


Haptik Görsellik ve Çok Duyulu Film Deneyimi: Beden ve Ruh

Sürgün Filminde ‘Gelişen Planlar’ ve Anlatıma Etkisi

Toz Bezi’ni Bourdieu’nün Sınıf Yaklaşımı ile Okumak


SAYI 1CİLT 1, 2023

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Şükrü Sim
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.