COMMUNICATION STATEMENT


Dear Authors, Colleagues,

Thank you for your interest in publishing with IBR.

We would like to remind that IBR publishes only in English, since being indexed in Web of Science Emerging Sources Citation Index. Therefore, all communication regarding article processing phases must be done in English and only through using Dergipark system, for our records.

The IBR Editorial Team reserves the right to terminate article processing in case of a failure to comply with this statement.


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.