Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ibr.2023.52.870245   IUP :10.26650/ibr.2023.52.870245    Tam Metin (PDF)

Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies

Öncü Yanmaz ArpacıFerda Esin Gülel

In line with the strategic management approach which was developed in the light of changes in production and markets, there is an emphasis in the literature of this field that companies need to be well managed in order to survive, to benefit from strategic management, and to have a sustainable competitive advantage. This study aimed to adapt and apply a scale of innovation and outsourcing. While adapting the scale, in addition to the data from the qualitative research, three different scales were used in the selection. We arranged a questionnaire and created new questions. The questionnaire consists of eight chapters: the characteristics of companies, outsourcing, supplier relations, suppliers’ satisfaction level, innovation process, innovations in the last five years, and outsourcing-innovation. We collected the data from companies in Turkey, which are on the Fortune 500 list. We analyzed the data with SPSS 23 and AMOS 20. As a result of exploratory and confirmatory factor analyses, the outsourcing scale was composed of 3 dimensions and 20 items. While the innovation scale consisted of 12 items in one dimension. The reliability coefficient of the outsourcing scale is 0.912, and the innovation scale is 0.911. The low number of items facilitates its applicability.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Arıkan, C. L. (2008). Evaluating the Dynamics of Innovation in Turkey: The Impact of Innovation on Busi-ness Performance (Doctoral dissertation, Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi). google scholar
 • Bardakçı, H. (2018). Öz yetenek oluşturma stratejisi olarak inovasyonun önemi: Büyük ölçekli işletmeler üzerinde bir araştırma. google scholar
 • Bengtsson, L., Von Haartman, R., & Dabhilkar, M. (2009). Low-cost versus innovation: contrasting outso-urcing and integration strategies in manufacturing. Creativity and Innovation Management, 18(1), 35-47. google scholar
 • Bui, Q., Leo, E., & Adelakun, O. (2019). Achieving Strategic Innovation through Information Technology Outsourcing: A Configurational Approach. google scholar
 • Calantone, R. J., Cavusgil, S. T., & Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial marketing management, 31(6), 515-524. google scholar
 • Chakravarthy, B. S. (1982). Adaptation: A promising metaphor for strategic management. Academy of ma-nagement review, 7(1), 35-44. google scholar
 • Çetinkaya, S. (2009). Bilateral Governance in Outsourced Services: Interorganizational Dynamics and Con-sequences (Doctoral dissertation, Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi). google scholar
 • Gül, H. (2005). Dış kaynak Kullanma Nedenleri ve Taşıdığı Riskler: İmalat Sanayiinde Bir Uygulama, Bandırma İİBF Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4, 157-184. google scholar
 • Günay, Ö. (2007). Kobi’lerde yenilik türlerinin analizi ve yenilik engellerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. google scholar
 • Heikkila, J., & Cordon, C. (2002). Outsourcing: a core or non-core strategic management decision? Strategic change, 11(4), 183-193. google scholar
 • İraz, R., Çakıcı, A. B., & Tekin, İ. Ç. (2014). Yenilik yönetimi açısından KOBİ’lerde dış kaynak kullanımının araştırılması: Konya ili örneği. Global Journal of Economics and Business Studies, 3(6), 51-68. google scholar
 • Jajja, M. S. S., Kannan, V. R., Brah, S. A., & Hassan, S. Z. (2017). Linkages between firm innovation strategy, suppliers, product innovation, and business performance: insights from resource dependence theory. International Journal of Operations & Production Management, 37(8), 1054-1075. google scholar
 • Kim, M., & Chai, S. (2017). The impact of supplier innovativeness, information sharing and strategic sour-cing on improving supply chain agility: Global supply chain perspective. International Journal of Pro-duction Economics, 187, 42-52. google scholar
 • Murat, G., & Kulualp, H. G. (2010). Yöneticilerin yeniden yapılanma sürecinde inovasyona bakış açısı: Kardemir Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 49-64. google scholar
 • Orhan, A., Genç Yılmaz, S., Karadeniz, E. (2018). Dünya Doğal Kaynak Dağılımının Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Kömür, Petrol Ve Doğal Gaz Üzerinden Bir Değerlendirme, ENSCON’18 - International Cong-ress of Energy, Economy and Security. google scholar
 • Özçifçi, V., & Sarıçay, H. (2014). İşletmelerde Yenilikçilik Faaliyetlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 387-404. google scholar
 • Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2006). The integration of TQM and technology/R&D management in deter-mining quality and innovation performance. Omega, 34(3), 296-312. google scholar
 • Ragin, C. C. (2000). Fuzzy-set social science. University of Chicago Press. google scholar
 • Ragin, C. C. (2008). Redesigning social inquiry: Fuzzy sets and beyond. University of Chicago Press. google scholar
 • Rothwell, R. (1995). Industrial innovation: success, strategy, trends. Chapters. google scholar
 • Schermelleh-Engel, K. M. H. Ve Müller, H.(2003). Models: Tests of significance and descriptive. Psycholo-gical Research Online, 8(2), 23-74. google scholar
 • Schneider, C. Q., & Wagemann, C. (2012). Set-theoretic methods for the social sciences: A guide to qualita-tive comparative analysis. Cambridge University Press. google scholar
 • Teece, D. J. (1984). Economic analysis and strategic management. California Management Review (pre-1986), 26(000003), 87. google scholar
 • Von Haartman, R., & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management. google scholar
 • Yıldız, B., & Çiğdem, Ş. (2019) Firma İnovasyon Stratejisinin İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinde Tedarikçi İnovatifliğinin Aracı Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1761-1777. google scholar
 • Zafar, A. (2019). The Outsourcing Innovation Paradox: A Company’s Growth Option or a Risk to R&D Capabilities. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Yanmaz Arpacı, Ö., & Gülel, F.E. (2023). Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies. Istanbul Business Research, 52(1), 31-45. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.870245


AMA

Yanmaz Arpacı Ö, Gülel F E. Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies. Istanbul Business Research. 2023;52(1):31-45. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.870245


ABNT

Yanmaz Arpacı, Ö.; Gülel, F.E. Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies. Istanbul Business Research, [Publisher Location], v. 52, n. 1, p. 31-45, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Yanmaz Arpacı, Öncü, and Ferda Esin Gülel. 2023. “Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies.” Istanbul Business Research 52, no. 1: 31-45. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.870245


Chicago: Humanities Style

Yanmaz Arpacı, Öncü, and Ferda Esin Gülel. Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies.” Istanbul Business Research 52, no. 1 (May. 2023): 31-45. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.870245


Harvard: Australian Style

Yanmaz Arpacı, Ö & Gülel, FE 2023, 'Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies', Istanbul Business Research, vol. 52, no. 1, pp. 31-45, viewed 28 May. 2023, https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.870245


Harvard: Author-Date Style

Yanmaz Arpacı, Ö. and Gülel, F.E. (2023) ‘Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies’, Istanbul Business Research, 52(1), pp. 31-45. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.870245 (28 May. 2023).


MLA

Yanmaz Arpacı, Öncü, and Ferda Esin Gülel. Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies.” Istanbul Business Research, vol. 52, no. 1, 2023, pp. 31-45. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.870245


Vancouver

Yanmaz Arpacı Ö, Gülel FE. Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies. Istanbul Business Research [Internet]. 28 May. 2023 [cited 28 May. 2023];52(1):31-45. Available from: https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.870245 doi: 10.26650/ibr.2023.52.870245


ISNAD

Yanmaz Arpacı, Öncü - Gülel, FerdaEsin. Scale Adaptation of Innovation-Outsourcing in Companies”. Istanbul Business Research 52/1 (May. 2023): 31-45. https://doi.org/10.26650/ibr.2023.52.870245ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim30.01.2021
Kabul10.02.2022
Çevrimiçi Yayınlanma04.11.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.