Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ISTJECON2019-0022   IUP :10.26650/ISTJECON2019-0022    Tam Metin (PDF)

Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama

Buse UsluŞeyda GürTamer ErenEvrencan Özcan

Günümüzde herkesin sahip olduğu telefon ya da tabletlerin özel olarak kodlanmış ve tasarlanmış yazılımlarına mobil uygulama denilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine bakıldığında, yaklaşık 78 milyon cep telefonu kullanıcısı sayısı ve bu kullanıcılardan 70 milyona yakın kişinin internet abonesi olduğu görülmektedir. TÜİK verileri incelendiğinde her geçen yıl kullanıcı ve abone sayısının arttığı, mobil uygulamaya olan ihtiyacın ve bu durumun öneminin de artacağı düşünülmektedir. Her bireysel yazılımcının ve her sektörün mobil uygulama girişimi, beraberinde kullanıcıların tercih etme kriterlerinin öneminin arttırmasına neden olmaktadır. Mobil uygulama yazılımcılarının, kullanıcıların mobil uygulama tercihinde hangi kriterlere ne oranda önem verdiğini bilmeleri piyasada süreklilik sağlayabilmeleri için önemli bir noktadır. Çalışmada mobil uygulama seçiminde etkili olan kriterlerin neler olduğu araştırılmıştır. Literatür taraması ve uzman görüşler doğrultusunda mobil uygulama seçiminde etkili olan kriterler; dil, fiyat, performans, hafıza kullanımı, kullanıcı yorumu ve hız olmak üzere 6 kriter belirlenmiştir. Belirlenen kriterler 5 yetkili tarafından değerlendirilmiş ve öncelikle kriterlerin önem derecelerini belirlemek için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra 5 mobil uygulama proje belirlenmiş ve belirlenen 5 projeyi AHP, TOPSIS ve PROMETHEE yöntemleri uygulanarak alternatiflerin sıralaması yapılmıştır.

JEL Classification : O32
DOI :10.26650/ISTJECON2019-0022   IUP :10.26650/ISTJECON2019-0022    Tam Metin (PDF)

Determination of Effective Criteria for Mobile Application Selection and Sample Application

Buse UsluŞeyda GürTamer ErenEvrencan Özcan

Today everyone has specially coded and designed software for mobile phones or tablets. The 2017 data from Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) show that there are about 78 million mobile phone users and of these the number of internet subscribers is close to 70 million. TURKSTAT data show that the number of users and subscribers is increasing with each passing year and that the need for mobile applications will increase in importance. The mobile application initiative of each individual software developer and every sector increases the preference criteria of the users. It is predicted that mobile application software developers can know which criteria are important and how much weight they should give to mobile application preference. In this way they can provide continuity in the market. In this study, effective criteria in mobile application selection were investigated. Criteria which are effective in mobile application selection according to the literature review and expert opinions are language, price, performance, memory usage, user interpretation and speed. The criteria were evaluated by five officials and compared with AHP (Analytical Hierarchy Process) method to determine the significance of the criteria. Thereafter, five mobile application projects were determined and the alternatives were made by applying AHP, TOPSIS and PROMETHEE methods.

JEL Classification : O32

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Turkish Statistics Institute (TURKSTAT) data in 2017 has led to the need to consider the use of the internet today with the increasing use of mobile phones. The increase in mobile internet usage has led to the desire of users to access applications faster and in a more practical way. Today’s mobile application users prefer features such as easier access to applications on their phones, fast service, memory usage and language. Accordingly, it is necessary to make a user-based application in order to be a preferred mobile application by users whether it is an individual mobile application developer or a company mobile application developer. Thus, it is foreseen that mobile application software developers may know which criteria and how much importance they should give to mobile application preference. In this way they may provide continuity in the market.

According to TURKSTAT 2017 data, there are approximately 78 million mobile phone users and nearly 70 million of them are internet subscribers. When the graph of internet usage is analyzed according to TURKSTAT years, it is evident that mobile applications are of great importance to users. In previous studies, the importance of mobile applications and the studies of human beings on mobile application trends have been observed. 

In this study we first discuss the efficiency category in the Google Play Store in order to determine effective criteria for mobile applications. Based on the efficiency category, the data obtained from the literature survey and the evaluations of five experts who worked on mobile applications for less than three years were evaluated and the criteria that were effective in selecting the mobile application were determined. Criteria which are effective in mobile application selection according to the literature review and expert opinions can be grouped in the following categories, advertising, language, price, performance, memory usage, privacy, user reviews, and speed. Since this study is about efficiency and since the advertising and privacy principles are the same in every application in the Google Play store, three criteria were extracted and a total of six criteria were selected.

The six criteria were evaluated by five experts and compared using the AHP method to determine the severity of the criteria. Afterwards, five mobile application projects were selected. AHP, TOPSIS and PROMETHEE methods were applied to the five selected projects. When the criterion weights were examined, 37% speed criterion, 24% performance criterion, 19% price criterion, 10% language criterion, 6% user comment criterion, and 4% memory usage criterion were listed. The fact that the criteria are close to each other results from the fact that the criteria affect each other. We concluded that the speed criterion is the first in the obtained ranking. Mobile application gives more importance to speed while it is more flexible in memory usage.

The weights of the criteria were used according to AHP, TOPSIS and PROMETHEE methods, which are multi-criteria-decision making methods for five alternative rankings. Thus, according to the relationship between criterion and alternative, the mobile application software developer can choose one of the multi-criteria decision-making methods, AHP, TOPSIS or PROMETHEE, and take the most appropriate evaluation as an example. A programmer who wishes to take into account the criteria and the opinions of experts should choose the AHP method. A mobile application developer should prefer the TOPSIS method to obtain alternative sequences based on the negative and positive distance of the alternatives. In addition to benchmark weights and alternative comparisons, the user should choose the PROMETHEE method for entering the user’s preferred value minimum and maximum. In practice, it was observed that the alternative sequences obtained from the three methods appeared in a similar order. Although there are differences in the steps of the methods used, the fact that the weights of the criteria used were very close to each other and that the user preferences were in this direction led to a similarity in the alternative rankings.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Barutçu, S. (2007). Attitudes towards mobile marketing tools: a study of Turkish consumers. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 16(1), 26-38. google scholar
 • Brans, J. P. (1982). L’ingenierie de la decision: Elaborationd’instrumentsd’aide a la decision. La Methode PROMETHEE. Universite Laval, Colloqued’aide a la Decision, Quebec, Canada, 183-213. google scholar
 • Gezici, B., Tarhan, A., ve Chouseinoglou, O. (2018). Mobil uygulamaların evriminde karmaşıklık, boyut ve iç kalite gelişimi: Keşifsel bir çalışma. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18-22. google scholar
 • Gökrem L., ve Bozuklu M. (2016). Nesnelerin interneti: yapılan çalışmalar ve ülkemizdeki mevcut durum. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 13, 47-68. google scholar
 • Gür, Ş., Hamurcu, M., & Eren, T. (2017). Ankara’da Monoray projelerinin analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemleri ile seçimi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(4), 437-443. google scholar
 • Gür, Ş., Bedir, N., & Eren, T. (2017). Analitik ağ süreci ve PROMETHEE yöntemleri ile gıda sektöründeki orta ölçekli işletmeler için pazarlama stratejilerinin seçimi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 79-92. google scholar
 • Hwang, Ching-Lai & Yoon, Kwangsun. (1981). Methods for multiple attribute decision making. In Multiple Attribute Decision Making, 58-191. google scholar
 • Iphar, M., & Alpay, S. (2019). A mobile application based on multi-criteria decision-making methods for underground mining method selection. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 33(7), 480-504. google scholar
 • Keskin, Y. ve Kılınç, A. (2015). Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(3), 68-90. google scholar
 • Lai, Y. J., Liu, T. Y., & Hwang, C. L. (1994). TOPSIS for MODM. European Journal of Operational Research, 76(3), 486-500. google scholar
 • Lolli, F., Balugani, E., Ishizaka, A., Gamberini, R., Butturi, M. A., Marinello, S., & Rimini, B. (2019). On the elicitation of criteria weights in PROMETHEE-based ranking methods for a mobile application. Expert Systems with Applications, 120, 217-227. google scholar
 • Min, S., So, K. K. F., & Jeong, M. (2019). Consumer adoption of the Uber mobile application: Insights from diffusion of innovation theory and technology acceptance model. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(7), 770-783. google scholar
 • Namlı, Ç. (2010). Mobil Uygulama kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. Doctoral Dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü. google scholar
 • Nandugudi, A., Maiti, A., Ki, T., Bulut, F., Demirbas, M., Kosar, T., & Challen, G. (2013). Phonelab: A large programmable smartphone testbed. In Proceedings of First International Workshop on Sensing and Big Data Mining. google scholar
 • Saaty T., (1980). The analytical hierarchy process, planning, priority. Resource Allocation, Rws Publications, USA. google scholar
 • Şanlıöz, K, Dilek, E ve Koçak, N. (2015). Değişen dünya, dönüşen pazarlama: Türkiye turizm sektöründen öncü bir mobil uygulama örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2), 250-260. google scholar
 • Tsai, L., Wijesekera, P., Reardon, J., Reyes, I., Egelman, S., Wagner, D., & Chen, J. W. (2017). Turtle guard: Helping android users apply contextual privacy preferences. In Thirteenth Symposium on Usable Privacy and Security. google scholar
 • We Are Social, Global Digital Report 2019. (29.07.2019), Erişimadersi: https://wearesocial.com/ blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates. google scholar
 • Uslu, B., Eren, T., Gür, Ş., ve Özcan, E. (2019). Evaluation of the difficulties in the ınternet of things (ıot) with multi-criteria decision-making. Processes, 7(3), 164. google scholar
 • Uslu B., Gür Ş., ve Eren T. (2019). Endüstri 4.0 uygulaması için stratejilerin AAS ve TOPSIS yöntemleri ile değerlendirilmesi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B-Teorik Bilimler, 7(1), 13-28. google scholar
 • Van Emmerik, A. A., Berings, F., & Lancee, J. (2018). Efficacy of a mindfulness-based mobile application: a randomized waiting-list controlled trial. Mindfulness, 9(1), 187-198. google scholar
 • Wijesekera, P., Baokar, A., Tsai, L., Reardon, J., Egelman, S., Wagner, D., & Beznosov, K. (2018). Dynamically regulating mobile application permissions. IEEE Security & Privacy, 16(1), 64-71. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Uslu, B., Gür, Ş., Eren, T., & Özcan, E. (2020). Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama. İstanbul İktisat Dergisi, 70(1), 113-119. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0022


AMA

Uslu B, Gür Ş, Eren T, Özcan E. Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama. İstanbul İktisat Dergisi. 2020;70(1):113-119. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0022


ABNT

Uslu, B.; Gür, Ş.; Eren, T.; Özcan, E. Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama. İstanbul İktisat Dergisi, [Publisher Location], v. 70, n. 1, p. 113-119, 2020.


Chicago: Author-Date Style

Uslu, Buse, and Şeyda Gür and Tamer Eren and Evrencan Özcan. 2020. “Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama.” İstanbul İktisat Dergisi 70, no. 1: 113-119. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0022


Chicago: Humanities Style

Uslu, Buse, and Şeyda Gür and Tamer Eren and Evrencan Özcan. Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama.” İstanbul İktisat Dergisi 70, no. 1 (Dec. 2023): 113-119. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0022


Harvard: Australian Style

Uslu, B & Gür, Ş & Eren, T & Özcan, E 2020, 'Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama', İstanbul İktisat Dergisi, vol. 70, no. 1, pp. 113-119, viewed 3 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0022


Harvard: Author-Date Style

Uslu, B. and Gür, Ş. and Eren, T. and Özcan, E. (2020) ‘Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama’, İstanbul İktisat Dergisi, 70(1), pp. 113-119. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0022 (3 Dec. 2023).


MLA

Uslu, Buse, and Şeyda Gür and Tamer Eren and Evrencan Özcan. Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama.” İstanbul İktisat Dergisi, vol. 70, no. 1, 2020, pp. 113-119. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0022


Vancouver

Uslu B, Gür Ş, Eren T, Özcan E. Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama. İstanbul İktisat Dergisi [Internet]. 3 Dec. 2023 [cited 3 Dec. 2023];70(1):113-119. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0022 doi: 10.26650/ISTJECON2019-0022


ISNAD

Uslu, Buse - Gür, Şeyda - Eren, Tamer - Özcan, Evrencan. Mobil Uygulama Seçiminde Etkili Olan Kriterlerin Belirlenmesi ve Örnek Uygulama”. İstanbul İktisat Dergisi 70/1 (Dec. 2023): 113-119. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2019-0022ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim04.11.2019
Kabul11.03.2020
Çevrimiçi Yayınlanma30.06.2020

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.