Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ISTJECON2021-1021608   IUP :10.26650/ISTJECON2021-1021608    Tam Metin (PDF)

The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey

Tacinur Akça

In this study the effect of the loans extended by banks on the growth of the sector on a sectoral basis in the quarter of 2004Q1 and 2021Q2 in Turkey has been examined. The variables used as data in the study are real loans extended by banks to the construction, food, metal, personal loans, textile, transportation and wholesale retail sectors. The VAR method, the Johansen cointegration test and the Engle-Granger causality test were used as methods while performing the analysis. While analyzing whether the loans extended by banks to various sectors have a long-term relationship with growth with the Johansen cointegration test, the direction of these relations was determined with the Engle-Granger Causality test. Finally, the effect of shocks in sectoral loans on economic growth was evaluated by using impulse-response functions. The variables used were obtained from the CBRT (Banks Association of Turkey Risk Center). According to the Johansen cointegration test results, it was determined that there is cointegration between the data in the long term. According to the Engle-Granger test results, at the 10% significance level, there is a one-way causality relationship from GDP to transportation, personal loans and construction in the long run and there is a unidirectional causality relationship in the long run from the metal sector to GDP.

JEL Classification : E51 , O47 , C32

PDF Görünüm

Referanslar

 • Apaydın, Ş. (2018). Türkiye’de banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(4), 15-28. Retrieved from https://doi.org/10.25287/ohuiibf.446129 google scholar
 • Beck, T. & Levine, R. (2004). Stock markets, banks and growth: panel evidence. Journal of Banking&Finance, 28, 423-442. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4266(02)00408-9 google scholar
 • Cameron, R. E. (1967). Banking in the early stages of industrialization: A study in comparative economic history. Oxford University Press, New York. google scholar
 • Cernohorsky, J. (2017). Types of bank loans and their impact on economic development: A case study of the Czech Republic. E&M Ekonomie a Management, 20(4), 34-48. google scholar
 • Dickey, D. & Fuller, W. (1979). Distribution of the estimates for the autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431. google scholar
 • Iyare, P., Lorde, T. & Francis, B. (2005). Financial development and economic growth in developing economies: Empirical evidence from the Caribbean. Ekonomia, 8(2), 1-17. google scholar
 • Karahan, Ö., Yılgör, M. & Özekin, A.A. (2018). Türkiye’de banka kredilerindeki genişleme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 636, 25-36. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fpeyd/issue/47987/607071 google scholar
 • Kılıç, M. (2018). Kredi hacminin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye üzerine bir analiz. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 15, 1036-1043. Doi: 10.26449/sssj.491. google scholar
 • Lue, C.H. & Shen, C.H. (2012). Banking lendings and economic growth of Chinese cities. China & World and Economy, 20(2), 59-79. google scholar
 • Mercan, M. (2013). Kredi hacmindeki değişimlerin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye ekonomisi için sınır testi yaklaşımı. Bankacılar, 24(84), 54-71. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ bankacilar/issue/3383/46668 google scholar
 • Oluitan, R. O. (2012). Bank credit and economic growth: Evidence from Nigeria. International Business and Management, 5(2), 102-110. google scholar
 • Vurur, N. S. & Özen, E. (2013). Türkiye’de mevduat banka kredisi ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 117-131. Retrieved from https:// dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/21641/232614 google scholar
 • Patrick, H.T. (1966). Financial development and economic growth in underdeveloped countries. Economic Development and Cultural Change, 14(2), 174-189. google scholar
 • Pehlivan, P. (2018). Türkiye’de ticari banka mevduatı ve kredilerinin ekonomik büyümeye etkisi. Social Science Development Journal, 3(12), 371-381. google scholar
 • Phillips, P.C.B. & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 74, 535-547. Retrieved from https://doi.org/10.2307/2336182 google scholar
 • Risk Center of the Banks Association of Turkey (2021). Distribution of loans (indicator). Retrieved from https://verisistemi.tbb.org.tr/index.php?/tbb/report_rm google scholar
 • Risk Center of the Banks Association of Turkey (2021). Ratio of total cash loans to gdp (indicator). Retrieved from https://verisistemi.tbb.org.tr/index.php?/tbb/report_rm google scholar
 • Risk Center of the Banks Association of Turkey (2021). Sectoral distribution in total loans (indicator). Retrieved from https://verisistemi.tbb.org.tr/index.php?/tbb/report_rm google scholar
 • Schumpeter, A.J. (1939). Business cycles: A theoretical historical and statistical analysis. McGraw Hill Book Company, New York. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Akça, T. (2022). The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey. İstanbul İktisat Dergisi, 72(1), 157-173. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608


AMA

Akça T. The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey. İstanbul İktisat Dergisi. 2022;72(1):157-173. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608


ABNT

Akça, T. The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey. İstanbul İktisat Dergisi, [Publisher Location], v. 72, n. 1, p. 157-173, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Akça, Tacinur,. 2022. “The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey.” İstanbul İktisat Dergisi 72, no. 1: 157-173. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608


Chicago: Humanities Style

Akça, Tacinur,. The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey.” İstanbul İktisat Dergisi 72, no. 1 (Dec. 2022): 157-173. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608


Harvard: Australian Style

Akça, T 2022, 'The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey', İstanbul İktisat Dergisi, vol. 72, no. 1, pp. 157-173, viewed 9 Dec. 2022, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608


Harvard: Author-Date Style

Akça, T. (2022) ‘The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey’, İstanbul İktisat Dergisi, 72(1), pp. 157-173. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608 (9 Dec. 2022).


MLA

Akça, Tacinur,. The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey.” İstanbul İktisat Dergisi, vol. 72, no. 1, 2022, pp. 157-173. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608


Vancouver

Akça T. The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey. İstanbul İktisat Dergisi [Internet]. 9 Dec. 2022 [cited 9 Dec. 2022];72(1):157-173. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608 doi: 10.26650/ISTJECON2021-1021608


ISNAD

Akça, Tacinur. The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey”. İstanbul İktisat Dergisi 72/1 (Dec. 2022): 157-173. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-1021608ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim10.11.2021
Kabul25.12.2021
Çevrimiçi Yayınlanma15.04.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.