Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ISTJECON2021-972114   IUP :10.26650/ISTJECON2021-972114    Tam Metin (PDF)

Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli

Bilge Pekçağlayan

Bu çalışmada sürdürülebilir bir büyüme için gerekli olan sanayi üretim endeksinin belirleyenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sanayi sektörünün toplam çıktı içindeki payı yaklaşık %20 civarlarında olsa da gayrisafi yurtiçi hasılanın önemli bir öncül göstergesi olması açısından önemlidir. Sanayi üretim endeksi ile ilgili literatür incelendiğinde sanayi üretim endeksini etkileyen faktörlerin ve analiz yöntemlerinin birbirinden farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde 2007-2020 yılları arasında aylık veriler kullanılarak ARDL (Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif) Modeli ile sanayi üretim endeksini etkileyen öncül göstergeler incelenmektedir. Çalışma sonuçlarına göre, elektrik tüketimi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı değişkenlerinin uzun dönemde sanayi üretim endeksini açıklamada anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sanayi üretim endeksini açıklamada uzun dönemde en etkili olan öncül değişken ise elektrik tüketimidir. Buna göre, elektrik tüketimindeki %1’lik artış sanayi üretim endeksini %1.2 artıracaktır. Hata düzeltme katsayısının kısa dönem modelinde anlamlı ve negatif çıkması ise sanayi üretim endeksinde uzun dönem denge değerinden bir sapma olması halinde sistemin yaklaşık 3.5 aylık dönemde dengeye geleceğini göstermektedir.

JEL Classification : C01 , L60 , O13
DOI :10.26650/ISTJECON2021-972114   IUP :10.26650/ISTJECON2021-972114    Tam Metin (PDF)

Determinants of Industrial Production in Turkey: ARDL Model

Bilge Pekçağlayan

In this study, it is aimed to examine the determinants of the industrial production index, which is necessary for a sustainable growth. Even though the share of the industrial sector in the total output is around 20%, it is still significant as a precursor to the gross domestic product. When the literature on the industrial production index is examined, it is seen that the factors affecting the industrial production index and the analysis methods differ from each other. In this study, the leading indicators that effects the industrial production index are examined with the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) Model using monthly data between 2007 and 2020 in the Turkish Economy. According to the results of the study, it was concluded that the variables of electricity consumption and manufacturing industry capacity utilization rate are significant in explaining the industrial production index in the long run. The leading variable that is most effective in explaining the industrial production index in the long run is electricity consumption. Accordingly, 1% increase in electricity consumption will increase the industrial production index by 1.2%. The fact that the error correction coefficient is significant and negative in the short- term model indicates that if there is a deviation from the long-term equilibrium value in the industrial production index, the system will reach equilibrium in approximately 3.5 months.

JEL Classification : C01 , L60 , O13

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


In this study, it is aimed to examine the determinants of the industrial production index, which is necessary for sustainable growth. Even though the share of the industrial sector in the total output is around 20%, it is still significant as a precursor to the gross domestic product. The industrial production affects the economy in many ways. The increase in industrial production through both domestic consumption and exports is closely related to economic growth. The fact that industrial production is sensitive to both consumption demand and interest rates makes the industrial production index closely related to growth. The importance of the manufacturing industry sector, which has a weight of more than 80% in the industrial production index, is enormous. One of the first studies which reveal the impact of the manufacturing industry sector on economic growth is Kaldor’s 1966 study. The first rule accepted as Kaldor’s laws of growth reveals that the manufacturing industry is the main factor of economic growth. The increase in the share of the manufacturing industry sector, which has a high multiplier effect, will also increase the growth.

When the literature on the industrial production index is examined, it is seen that the factors affecting the industrial production index and the analysis methods differ from each other. In this study, the relationship between the leading indicators of the industrial production index, which is one of the most important leading indicators of economic growth, is examined with the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) Model using monthly data between 2007 and 2020 in the Turkish Economy. In this model, electricity consumption, white goods production and manufacturing industry capacity utilization rate are used as independent variables to explain the industrial production index. 

According to the results of the study, electricity consumption and manufacturing industry capacity utilization rate are significant in explaining the industrial production index in the long run. The leading variable which is most effective in explaining the industrial production index is the electricity consumption. According to the results, 1% increase in electricity consumption increases the industrial production index by 1.2%. In addition, 1-unit change in the capacity utilization rate increases the industrial production index by 0.5%. On the other hand, in the short run, it is concluded that 1% increase in electricity consumption will increase the industrial production index by 0.6%. Also, 1% increase in white goods production will increase the industrial production index by 0.3% and 1- unit change in the capacity utilization rate increases the industrial production index by 0.6%. Since the error correction coefficient is significant and negative in the short-term model indicates that the system will return to equilibrium if there is a deviation from the long-term equilibrium. Accordingly, the error correction coefficient being -0.28 indicates that if there is a deviation from the long-term balance in the industrial production index due to a shortterm shock, the system will stabilize in approximately 3.5 months. In other words, it shows that 28.2% of the deviation that will occur in the long-term balance due to a shock in the short-term might be eliminated at the end of the 1-month period. Effect of white goods production, which had an impact on the industrial production index in the short term, disappeared in the long term. Furthermore, the effect of capacity utilization rate is very limited in both the long and short run.

In future studies, the relationship of industrial production index with leading indicators such as exports, imports of intermediate goods and capital goods, manufacturing industry purchasing managers index (manufacturing PMI), automobile production can be analyzed.  


PDF Görünüm

Referanslar

 • Atabek, A., Atuk O., Coşar, E.E. ve Sarıkaya, Ç. (2009). Mevsimsel modellerde çalışma günü değişkeni. TCMB Ekonomi Notları, Sayı: 2009-3. google scholar
 • Barışık, S. ve Yayar, R. (2012). Sanayi üretim endeksini etkileyen faktörlerin ekonometrik analizi. İktisat, İşletme ve Finans, 27 (316), 53-70. google scholar
 • Bayar, G. ve Tokpunar, S. (2014). Türkiye imalat sanayi alt sektörleri üretiminin belirleyicileri- panel veri analizi. Business and Economics Research Journal, 5 (1), 67-85. google scholar
 • Bruno, G. ve Lupi, C. (2003). Forecasting industrial production and the early detection of turning points. The Economics and Statistics Discussion Paper, No. 4/03. google scholar
 • Bruno, G. ve Lupi, C. (2003). Forecasting euro-area industrial production using (mostly) business surveys data. ISAE Istituto di Studi e Analisi Economica. google scholar
 • Çekim Öncel, H. (2018). Examination of industry production index in turkey with time series method. BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 20 (1), 547-554. google scholar
 • Eğilmez, M. (2014, 15 Haziran). Sanayi üretim endeksini okuma dersi. Kendime yazılar. Erişim adresi: https://www.mahfiegilmez.com/2014/11/sanayi-uretim-endeksi-okuma-dersi.html. google scholar
 • Ejaz, M. Ve Iqbal J. (2019). Estimation and forecasting of industrial production index. State Bank of Pakistan. SBP Working Series Paper, No: 103. google scholar
 • Engle, R.F. ve Granger, C.W. J. (1987). Cointegration and error correction: representation, estimation and testing. Econometrica, 55, 251-276. google scholar
 • Erkişi, K. ve Tekin, Ü.E. (2019). The relationship between intermediate and capital goods imports, industrial production and economic growth: the case of Turkey. Journal of Yasar University, 14/55, 358-368. google scholar
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economics Dynamic and Control, 12 (2-3), 231-254. google scholar
 • Kaldor, N. (1966). Causes of the slow rate of economic growth of The United Kingdom. Cambridge, Cambridge University Press. google scholar
 • Kızılca, Zeynep. (2007). Türkiye’de sanayi üretim endeksini etkileyen faktörler ve zaman serisi analizi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul. google scholar
 • Marchetti, D.J. ve Parigi, G. (1998). Energy consumption, survey data and the prediction of industrial production in Italy. Banca D’Italia. Temi Di Discussione. No: 342. google scholar
 • Parigi, G., Golinelli, R. ve Bodo, G. (2000). Forecasting industrial production in the Euro Area. Banca D’Italia. Temi Di Discussione Del Servizio Studi. google scholar
 • Pesaran, M.H., Shin, Y. ve Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. google scholar
 • Öcal, F. M. (2013). Türkiye’de sanayi üretim endeksi ve imalat sanayi eğilim göstergeleri arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 242-258. google scholar
 • Özturk, M. ve Ağan, Y. (2017). Determinants of industrial production in Turkey. Journal of Economics and Financial Analysis, 1(2), 1-16. http://dx.doi.org/10.1991/jefa.v1i2.a6 google scholar
 • Quattara, B. (2004). Foreign aid and fiscal policy in Senegal, Mimeo University of Manchester, 262267. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Pekçağlayan, B. (2021). Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli. İstanbul İktisat Dergisi, 71(2), 435-456. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-972114


AMA

Pekçağlayan B. Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli. İstanbul İktisat Dergisi. 2021;71(2):435-456. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-972114


ABNT

Pekçağlayan, B. Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli. İstanbul İktisat Dergisi, [Publisher Location], v. 71, n. 2, p. 435-456, 2021.


Chicago: Author-Date Style

Pekçağlayan, Bilge,. 2021. “Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli.” İstanbul İktisat Dergisi 71, no. 2: 435-456. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-972114


Chicago: Humanities Style

Pekçağlayan, Bilge,. Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli.” İstanbul İktisat Dergisi 71, no. 2 (Jun. 2023): 435-456. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-972114


Harvard: Australian Style

Pekçağlayan, B 2021, 'Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli', İstanbul İktisat Dergisi, vol. 71, no. 2, pp. 435-456, viewed 7 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-972114


Harvard: Author-Date Style

Pekçağlayan, B. (2021) ‘Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli’, İstanbul İktisat Dergisi, 71(2), pp. 435-456. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-972114 (7 Jun. 2023).


MLA

Pekçağlayan, Bilge,. Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli.” İstanbul İktisat Dergisi, vol. 71, no. 2, 2021, pp. 435-456. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-972114


Vancouver

Pekçağlayan B. Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli. İstanbul İktisat Dergisi [Internet]. 7 Jun. 2023 [cited 7 Jun. 2023];71(2):435-456. Available from: https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-972114 doi: 10.26650/ISTJECON2021-972114


ISNAD

Pekçağlayan, Bilge. Türkiye’de Sanayi Üretim Endeksinin Belirleyenleri: ARDL Modeli”. İstanbul İktisat Dergisi 71/2 (Jun. 2023): 435-456. https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-972114ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim15.07.2021
Kabul29.11.2021
Çevrimiçi Yayınlanma31.12.2021

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.