CİLT 73, SAYI 2, 2023


Effects of the EU’s CBAM on Eurasian Countries

The Rise of Household Debt in Global Economy and Türkiye

Do People Adapt to Unemployment? Findings from Türkiye

Nasyonal Sosyalizmi Tarihselleştirmek ve Mehmet Genç

SAYI 2CİLT 73, 2023

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.