CİLT 70, SAYI 2, 2020


Etnik Heterojenlik ve Kamu Malı Teminatı

Trilemma Hipotezi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Farklı Bir Perspektif

Makro İktisatta Teorik Arayışlar

Sosyal Politika Açısından Kayıt Dışı Ekonominin Önemi

SAYI 2CİLT 70, 2020

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih31.12.2020
Editör(ler)Muhittin Kaplan
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.