CİLT 72, SAYI 1, 2022


International Tradable Goods in Ibn Battuta’s Travelogue

The Effect of Sectoral Bank Loans on Economic Growth in Turkey

Participatory Budgeting: A Critical Approach


SAYI 1CİLT 72, 2022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih30.06.2022
Editör(ler)Gökhan Karabulut
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.