CİLT 70, SAYI 1, 2020


Dışlama Etkisi: OECD Ülkelerinden Kanıtlar


SAYI 1CİLT 70, 2020

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Muhittin Kaplan
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.