CİLT 71, SAYI 2, 2021


Modernizmden Postmodernizme İktisat

Türkiye’de İthalat Talebi ve Eşitsizlik

Ticari Açıklığın Siyasal İktisadı ve Yolsuzluk Üzerindeki Etkileri


SAYI 2CİLT 71, 2021

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.