CİLT 72, SAYI 2, 2022


BRICS Ülkelerinde Ticaret: Yapısal Kırılmalı Panel Veri Analizi

Covid-19 Salgını ve Finansal Piyasalarda Dijitalleşme

SAYI 2CİLT 72, 2022

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.