YUNUS EMRE ÖZEL SAYISI (ARALIK 2021) YAZI ÇAĞRISI


darulfunun ilahiyat
Yunus Emre Özel Sayısı (Aralık 2021)
Yazı Çağrısı
Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı hasebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından Yunus Emre’yi anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı olarak kutlanması kararlaştırıldı. Bu münasebetle darulfunun ilahiyat dergisi Aralık 2021’de Yunus Emre Özel Sayısı çıkarıyor. Bu sayıda Yunus Emre şiirinin ve tasavvufi düşüncesinin yeniden düşünülmesi, hayatı ve eserleriyle ilgili yeni bulguların ortaya konması, hakkında yapılan çalışmalara dikkat çekilmesi ve bu sayede Yunus Emre’nin Türk edebiyatındaki ve tasavvuf düşüncesindeki yerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunulması hedeflenmektedir. 

Klasik dönemde İslam düşüncesinin Arapçanın yanısıra başka dillerde ifade edilmeye başlanması, bu düşüncenin geniş kesimlere ulaşmasının yolu olmuştur. Türk dili söz konusu olduğunda bu rolü üstlenen en etkili isimlerden birisi Yunus Emre’dir. Yunus Emre, Türkçe yazdığışiirleri vasıtasıyla dinî düşüncenin geniş topluluklara tasavvufî bir yorumla ulaşmasını sağlayan ve Anadolu insanının din anlayışını şekillendiren büyük düşünürlerimizdendir. Bu bakımdan onun şiirleri bu coğrafyada hâkim dinî yaşama dair de fikir verir. İşlediği konular ve ifade biçimi ile evrenselleşmiş bir kimliğe sahip olan Yunus Emre’nin günümüz Türk toplumunun din anlayışında da büyük bir tesiri vardır. Bu itibarla Yunus Emre hakkındaki nitelikli çalışmaların artması ve uluslararası düzeyde bir ilgiye ulaşması, onun bıraktığı mirasın farklı boyutlarının anlaşılabilmesi ve tüm insanlığın erişimine sunulması elzemdir. Bu Özel Sayı ile darulfunun ilahiyat bir sufî ve şair olarak Yunus Emre’yi tekrar merkeze almayı ve farklı okumalarla bilimsel çalışmaları zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu itibarla Özel Sayıda Yunus Emre ile ilgili literatüre çeşitli açılardan katkı sunabilecek orijinal araştırma makalesi, kitap değerlendirmesi, araştırma notları türünden çalışmalara yer verilecektir.

Yunus Emre Özel Sayısı için öncelikli olarak aşağıdaki başlıklar kapsamındaki çalışmalara ve onun
düşüncesini ortaya koyan başka konulara yer verilecektir:

* Hayatı, tahsili ve eserleri

* Yunus Emre’ye aidiyeti yeni tespit edilen şiirler

* Şiirleri ve Türk Dili

* Şiirinde edebî unsurlar

* Varlık, Tanrı ve bilgi anlayışı

* İnsan düşüncesi

* Yunus Emre’de İlahî aşk

* Eserlerinde tasavvufa ve seyrü süluka dair öne çıkan kavramlar

* Çeşitli felsefî problemler bağlamında Yunus Emre düşüncesi

* Tekke musikisinde Yunus Emre’nin yeri

* Bestelenen şiirlerinin Türk musiki unsurları bakımından incelenmesi

* Yunus Emre ve dinî ilimler

* Şârihleri ve takipçileri

* Yunus Emre ve dinî kültür

* Karşılaştırmalı Yunus Emre okumaları

* Modern dönemde Yunus Emre’nin yorumlanma biçimleri

* Yunus Emre bibliyografyaları

Makale gönderimi Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinden birinde 1 Eylül 2021 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/darulfunun üzerinden gerçekleştirilmelidir. Detaylı bilgi ve yazarlara notlar için aynı adrese müracaat ediniz. Editöryal sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için a.ozturk@istanbul.edu.tr ve osmanari@istanbul.edu.tr adreslerine elektronik posta gönderebilirsiniz.


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.