CİLT 34, SAYI 1, 2023


Experiential Research on the Individual Outcomes of Hajj Worship

Sumerians in Light of Eliade’s Concept of Sacredness

A Review of “First Traces of Meaning” by Hüseyin Oral

A Review of “Alevism According to Written Sources” by Doğan Kaplan


SAYI 1CİLT 34, 2023

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.