CİLT 30, SAYI 1, 2019


Redefining al-Mahdi: The Layennes of Senegal

Şia Hadis Tarihi Adlı Eser Üzerine


SAYI 1CİLT 30, 2019

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih03.07.2019
Editör(ler)Ayşe Zişan Furat

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.