CİLT 30, SAYI 3, 2019


Fuat Sezgin’e Göre Eski Arap Şiirinin Intikali ve Orijinalliği

Fuat Sezgin ve Islami Ilimler Çalıştayı, 1 Kasım 2019


SAYI 3CİLT 30, 2019

BİLGİ


Sayı TürüSpecial
Tarih31.12.2019
Editör(ler)Ayşe Zişan Furat

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.