CİLT 32, SAYI 1, 2021


Mustafa El-Galâyînî’nin Şiir Anlayışı ve Siyasi Şiirleri

Müellifleri Tarafından Tamamlanamamış Tefsirler

Duaya İlişkin Algılar: Metaforik Bir Araştırma

Manzum Hilyeler Üzerine Bazı Yeni Bilgiler


SAYI 1CİLT 32, 2021

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih16.06.2021
Editör(ler)Necmettin Kızılkaya
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.