CİLT 32, SAYI 1, 2021


Yunus Emre’de Tebliğ ve İrşat Açısından Sözün Kullanımı

Yunus Emre ve Derviş Olmak

İran’da Yunus Emre İle İlgili Yapılan Akademik Çalışmalar

Yunus Emre Bibliyografyası (1991-2021)

Hallâc ve Yunus

SAYI 1CİLT 32, 2021

BİLGİ


Sayı TürüSpecial
Tarih29.12.2021
Editör(ler)Necmettin Kızılkaya
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.