CİLT 32, SAYI 2, 2021


Amerikan Sinagoglarında Yetişkin Din Eğitimi


SAYI 2CİLT 32, 2021

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih31.12.2021
Editör(ler)Necmettin Kızılkaya
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.