CİLT 33, SAYI 1, 2022


Klasik Arap Edebiyatında Edebi Karşılaştırmalar

Arap Şiirinde Temel Renklerin Anlamsal Boyutları ve Değişim Süreci

Entrustment Ethics and Secularism: Taha Abdurrahman’s Perspective

Osmanlı’nın Kudüs’te Nüfuz ve Meşruiyet Arayışı (1703-1789)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu’nun Tasavvuf İsimli Kitabının Değerlendirmesi


SAYI 1CİLT 33, 2022

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.