CİLT 33, SAYI 2, 2022


The Image of Sulṭān in Islamic Mirror of Princes

İslam Hukuku Açısından Opsiyon Sözleşmeleri

The Majallah as Codified Fiqh

Tuba E. Baydar’ın “Bu Can Kimin?” Adlı Eserinin Değerlendirmesi

Muhyiddin İbn Arabî: Kibrit-i Ahmer’in Peşinde


SAYI 2CİLT 33, 2022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.