CİLT 12, SAYI 2, 2022


Arşiv Belgelerine Göre Tekkelerde Kadınlar ve Görevleri

Hanefi Mezhebinde Yeni Bir İstidlal Yöntemi: Mezheb İçi Telfik


SAYI 2CİLT 12, 2022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Osman Sacid Arı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.