CİLT 13, SAYI 1, 2023


Klasik Fıkıh Usûlü Eserlerinde Mebâdî Konularının Gelişimi


SAYI 1CİLT 13, 2023

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Osman Sacid Arı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.